NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG, TRỐNG ĐẠI TỘC CHẤN LƯỠNG HỢP LANG MANG MIẾU MÔN I (phần 5 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG. 

TRỐNG MIẾU MÔN I, TRỐNG ĐẠI TỘC CHẤN THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP ĐOÀI-CÀN THẾ GIAN LANG-MANG/LẠC VIỆT THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP LANG VIỆT-MANG MAN VIỆT THÁI DƯƠNG CỦA NGÀNH NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. 

 (phần 5 và hết)

TRỐNG SƠN TÂY TỘC CHẤN THÁI DƯƠNG THẾ GIAN ĐƠN THUẦN/TỘC LẠC VIỆT ĐƠN THUẦN NGÀNH NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. 

Nguyễn Xuân Quang

 D. THÂN TRỐNG

Thân trống hay eo trống là Trục Thế Giới nối liền ba cõi.

Thân trống có những vành ‘hoa văn’ thẳng đứng và nằm ngang giống như ở tang trống.

Ngoài ra còn có thêm sự hiện diện của vành sóng uốn khúc xoắn ốc hình chữ S kép với vòng tròn đồng tâm và có hai mầm nhánh trong có chữ vòng tròn có chấm.

 

Vành uốn khúc hình xoắn ốc chữ S kép với vòng tròn đồng tâm và có hai mầm nhánh trong có chữ vòng tròn có chấm ở thân trống Trống Miếu Môn I và trên trống Lào.

Những vành này chia trụ trống ra 8 ô chữ nhật chính trong ô có từ một đến hai hình người mà các nhà khảo cổ học Việt Nam hiện nay gọi là “dũng sĩ” và  hai ô nằm giữa hai đường khuôn đúc bỏ trống.

 Hình thái sóng uốn khúc xoắn hình chữ S kép (double S-shaped spirals) là một thể dạng biến thể của hình thái uốn khúc xoắn gợn sóng thường gọi là “hình xoắn hai chữ S” thấy trên một vài trống như trống Hoàng Hạ, Vienna, Lào và Salaya (Nam Dương), và những trống muộn khác…

 Hình sóng uốn khúc xoắn hình chữ S kép gồm hình sóng do hai chữ S thường (hình A, B, F) hay có phụ đề thêm chữ nòng nọc “vòng tròn có chấm” (hình C, D) với nghĩa mặt trời-vũ trụ hay mặt trời âm hay vũ trụ dương… và hai nhánh nọc nẩy ra từ đầu của hình xoắn (hình A, B, D, F) hay từ thân của hình xoắn (hình C ). Những nhánh nọc nhọn (hình D) diễn tả hai dương, thái dương. Những nhánh tròn đầu là dạng biến thể của dấu móc câu, nếu không có gì cả diễn tả hai nước, hai âm, thái âm (hình A) nếu có phụ đề thêm chữ “vòng tròn có chấm” thì có thể có nghĩa là nước-lửa, nước dương hay nước vũ trụ âm dương (hình B, C). Ở trống này hai nhánh là hình đầu chim có con mắt dương diễn tả trống này liên hệ với một tộc dương, thái dương của ngành nước dương Khôn Chấn-Đoài ứng với Thần Nông Lạc Long Quân thái dương. Tương tự như  vành sóng chữ S kép ở trống Hoàng Hạ, như đã biết, theo duy âm có một nghĩa là nước thái âm ngành thái dương Chấn chuyển động sinh động. Theo duy dương có một nghĩa là gió thiếu âm ngành thái dương  Đoài vũ trụ khí gió chuyển động sinh tạo. Cả hai ăn khớp với khuôn mặt Chấn của trống và tộc Đoài của trống.

Như thế nhìn tổng quát những người nằm trong ô có  hình sóng uốn khúc xoắn chữ S kép lửa nước thái dương cho biết những người này có khuôn mặt chủ thuộc tộc Đoài mang tính chủ của đại tộc Chấn ngành nọc thái dương.

Nếu ta chỉ chọn 8 ô có người để nhận diện tổng quát về người trong các ô thì ta chỉ lấy 8 ô có người thôi. Số 8 là số Khôn tầng 2.  Khôn có một khuôn mặt liên hệ với Càn ăn khớp với khuôn mặt thái dương Càn của nhóm trống thái dương này. Khôn âm là nước ăn khớp với khuôn mặt Chấn của trống và Khôn dương là gió thái dương ăn khớp với khuôn mặt tộc Lang Đoài vũ trụ khí gió.

Các tác giả Việt Nam hiện nay gọi là ‘dũng sĩ”. Tôi không nghĩ là như vậy. Xin nhắc lại thân trống là Trục Thế Giới, Trục Vũ Trụ thông thương ba cõi. Do đó theo chính thống trên thân trống chỉ khắc những người hay vật có thể đi lại ba cõi. Ví dụ  về người, thì đó là các đấng siêu phàm, thần tổ (Supreme Beings), người đại diện của ngành, đại tộc, tộc, các thầy tế, phù thủy, thầy thuốc shaman, bà đồng, ông mo, các linh hồn người chết… Những người này có thể lên trời hay đi xuống âm thế. Trục Thế Giới lưng trống là siêu xa lộ xuyên ba cõi của họ. Họ là những kẻ có thể lên cõi trời liên lạc với các thần linh cõi trên và đi xuống cõi âm, liên lạc được với âm thần, với các âm hồn và linh hồn người chết có thể lên cõi trên hay bị đẩy xuống cõi dưới, địa ngục theo trục lộ này. Chỉ có giới này và linh hồn mới có thể đi lại lên xuống giữa ba tầng trời theo trụ trời, Trục Vũ Trụ. Còn ở những trống có thân trống coi như là núi Trụ Thế Gian, thì người và thú trên thân các trống này mang nghĩa biểu tượng cho người và thú thế gian của tộc ứng với trống.

Do đó những người ở trên thân trống không phải là những “dũng sĩ” nhìn theo duy tục.

Như vậy suy ra các người ở 8 ô thân trống này là các nhà lãnh đạo tinh thần, các ông mo, thầy pháp, các đại diện của ngành, nhánh, đại tộc, tộc… của trống.

a. Ô có một người.

Những ô nhỏ có một người nhẩy múa (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

Đây là những ô nhỏ, từng đôi một đối xứng với nhau: 1 và 2 đối xứng với 5 và 6. Trong mỗi ô nhỏ chỉ có một người (Nguyễn Văn Huyên).

Các người ở đây mang vóc dáng đang nhẩy múa chân trước chân sau.

Người số 1

Người số 1 Đoài: phần giữa trang phục đầu có hình cánh chim nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) gió dương Đoài, tay phải cầm rìu đầu chim Rìu, chim Việt có bờm gió.

-Trang phục đầu

Trang phục đầu hình chim gồm ba phần:

.Phần sừng cao cong diễn tả nọc thái dương âm, ngành âm.

.Phần giữa trang phục đầu hình cánh chim có hai nọc que II, lửa hai bên có hai hàng chấm nọc, lửa, thái dương diễn tả cánh gió thái dương Đoài. Trong có từ chấm-vòng tròn có một nghĩa thiếu âm Đoài vũ trụ khí gió.

.Phần sau gáy cho biết thuộc tộc nào. Ở đây hình đuôi chim bạt gió ra có sọc gió Đoài.

Trang phục đầu hình chim sừng âm biểu tượng cho người phía nòng khôn nhánh nọc mặt trời thái dương có khuôn mặt chủ là tộc thiếu âm gió Đoài.

-Khí giới hay tế biểu

Người này tay phải tức tay dương cầm rìu Việt đầu chim có mấu nhọn ở bên hình mỏ rìu và có bờm gió cao. Rìu Việt nghiêng về Rìu bổ nông Gió Đoài.

-Mộc phướn

Tay trái tức tay âm cầm phướn mà các học giả hiện nay cho là chiếc mộc. Tôi gọi là mộc hình phướn hay mộc phướn.

Chiếc mộc phướn có hình đầu chim có mỏ lớn và có bờm cách điệu có con mắt dương vòng tròn có chấm biểu tượng cho gió thái dương Đoài.

Chân phướn có hình cuộn sóng cuộn có phụ đề thêm chữ vòng tròn có chấm nọc dương cho biết là hình sóng cuộc dương tức gió cuộn Đoài.

Thân phướn có những tua ngang diễn tả gió bay Đoài.

Trên chỗ tay cầm có hai vòng tròn đồng tâm có chấm nọc dương có nghĩa là nước dương, lửa nước, Chấn trên có vòng tròn có chấm và các chấm nọc cho biết thuộc về ngành nọc âm thái dương Chấn thái dương.

Như thế mộc phướn diễn tả tộc Đoài vũ trụ khí gió của trống Nước Chấn và có gió Đoài Lang là khuôn mặt mang tính chủ.

Tóm lại người này thuộc về tộc Đoài.

Người số 2

Người số 2 tộc Chấn.

-Trang phục đầu

Phần giữa trang phục đầu có rìu ngang chữ nhật biểu tượng không gian. Trong có hình sóng hai vòng tròn có hai chấm thái dương có một nghĩa nước dương chuyển động Chấn. Như thế diễn tả tộc Chấn. Phần sau gáy hình chữ V có một nghĩa nước âm thái dương, nước vực thẳm Chấn (xem Từ Hai Nòng O Chữ V).

Trang phục đầu biểu tượng tộc Chấn.

-Khí giới hay tế biểu

Người này tay phải, dương cầm rìu Việt phần lưỡi đầu hình hộp không gian có sọc nước mưa nghiêng biểu tượng Chấn nước dương.

-Mộc phướn

Tay trái, âm cầm phướn có hình đầu chim có mỏ lớn trong có chấm nọc dương có con mắt dương vòng tròn có chấm. Chân phướn có hình cuộn sóng nước cuộn theo chiều âm chiều kim đồng hồ, trên chỉ có chữ hai vòng tròn đồng tâm có chấm nọc dương có nghĩa là nước dương, lửa nước, Chấn cho biết thuộc về tộc Chấn ngành nọc thái dương.

Như thế phướn diễn tả tộc Chấn.

Hai người 1 và 2 này là thiếu âm Đoài và thái âm Chấn.

Người số 1 và số 2 đối xứng qua vành sóng uốn khúc chữ S kép đứng.

 Hai người Người số 1 và số 2 đối xứng qua vành sóng uốn khúc chữ S kép đứng cho thấy rõ thuộc đại tộc Chấn với tộc Đoài vũ trụ khí gió mang tính chủ của ngành nọc thái dương.

 Người số 3Người số 3: Càn.

-Trang phục đầu

 Chỉ khác hai người thứ nhất là có thêm một phần thứ tư hình lưỡi mã tấu cong mang tính dương, lửa của ngành nòng âm ở ngay sau phần sừng cong thái dương. Hình mã tấu cho biết người này thuộc tộc Càn lửa thái dương.

Phần cánh giữa hình cánh chim rất rõ trong có chữ vòng tròn có chấm ở đây lấy nghĩa mặt trời, Càn. Phần sau gáy hình hộp không gian có ba gạch Càn.

Trang phục đầu hình chim biểu tượng cho tộc Càn lửa thái dương

-Khí giới hay tế biểu

Người này tay phải, dương cầm rìu Việt đầu chim mỏ cắt lớn có sừng (Great Hornbill Buceros bicornis). Rìu Việt nghiêng về Rìu chim bổ cắt lớn có mũ sứng biểu tượng cho lửa vũ trụ Càn.

-Mộc phướn

Tay trái, âm cầm phướn có hình đầu chim không có bờm chỉ có mỏ lớn trong có chấm nọc dương mang hình bóng chim bổ cắt biểu tượng cho gió lửa vũ trụ Càn. Ở dưới phần trên tay cầm có hình vòng tròn có chấm mang dương tính lửa vũ trụ Càn.

Trên đầu mộc có từ chấm vòng tròn mặt trời nằm trong vòng tròn không gian diễn Càn Khôn sinh tạo. Mộc phướn  mang tính tộc Càn của trống Đại tộc Chấn ngành thái dương.

Chân phướn không có hình cuộn sóng mà chỉ hai hình nọc que lửa và bên cạnh có hàng chấm nọc dương nghĩa là siêu dương Càn.

Như thế người này nghiêng về tộc Càn.

Người số 4.

 Người số 4: Li. 

-Trang phục đầu

Giống người thứ 3 là có thêm một phần thứ tư hình lưỡi mã tấu thẳng hơn nhưng nhỏ hơn ở người thứ ba mang ít dương tính nghiêng về thiếu dương Li.

Phần giữa cánh chim lưỡi rìu đất rất cường điệu biểu tượng đất dương Li. Trong  có hình sóng hai vòng tròn có chấm nối với nhau bằng một hình tiếp tuyến nên ở dạng nước Chấn sinh động.

Trang phục đầu hình chim biểu tượng tộc Li của đại tộc Chấn.

-Khí giới hay tế biểu.

Người này tay phải dương cầm rìu Việt có mũ sừng hình mấu nhọn sừng hươu trong có chấm nọc dương. Rìu Việt biểu tượng cho tộc Li.

-Mộc phướn.

Tay trái tức tay âm cầm phướn có hình đầu chim có mỏ lớn có con mắt âm có hai vòng tròn đồng tâm có chấm nọc dương Chấn.

Chân phướn có hình cuộn sóng nước Chấn. Ở chỗ tay cầm cũng có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hai vòng tròn đồng tâm có chấm nọc dương Chấn. Đúng ra phải là từ  vòng tròn-chấm có một nghĩa thiếu dương Li. Đây có thể là lỗi kỹ thuật hay vẽ sai.

Phướn này diễn tả Li.

Như thế người này là tộc Li.

Hai người 3 và 4 này là thái dương Càn và thiếu dương Li.

Người số 3 và số 4 đối xứng qua vành sóng uốn khúc chữ S kép đứng.

 Tóm lại bốn người này là người đại biểu của bốn tộc ứng với tứ tượng của nhánh Chấn nước ngành thái dương.

b. Ô có hai người.

Đây là những ô lớn, cũng từng đôi một đối xứng với nhau: 3 và 4 đối xứng với 7 và 8. Trong mỗi ô có hai người trên đầu có hai con chim bay (Nguyễn Văn Huyên).

Bốn ô lớn có hai người ở thân Trống Miếu Môn I (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

Các viền khung của ô gồm ba vành như ở biên trống gồm hai vành nọc mũi mác thái dương kẹp giữa vành hai vòng tròn đồng tâm có chấm nọc lửa nước, Chấn. Viền khung của ô cho biết những người này có một khuôn mặt chủ của nhánh âm của ngành nọc thái dương. 

Ta thấy ngay mỗi ô có hai người diễn tả lưỡng hợp tiểu vũ trụ và hai cò bay diễn tả lưỡng hợp cõi trời của hai tộc người mặt trời thái dương tức liên tộc Lang Mang nhánh âm Chấn thái dương.

Trên mặt trống diễn tả những khuôn mặt dương còn tang trống diễn tả các khuôn mặt nước âm và thân trống là Trục Thế Giới thông thương ba cõi diễn tả hai khuôn mặt nòng nọc, âm dương, hai nhánh lửa nước của liên tộc Văn Lang là điều dễ hiểu.

Bốn người cầm phách hay khí biểu hình tháp nhọn /\  biểu tượng cho phía dương Li Càn . Bốn người cầm rìu Việt có hình dạng thay đổi với tính nòng nọc (âm dương). Vì là trống Lang Mang có dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ thiếu âm thiếu dương, ta suy ra rìu Việt biểu tượng cho phía âm Đoài vũ trụ khí gió-Chấn.

 Lưu ý

Ba cặp người cầm khí giới hay phách hình tháp Li Càn nọc mũi mác /\ đi trước người cầm Rìu Việt Đoài vũ trụ khí gió-Chấn (chỉ có một cặp người này đi sau) cho biết khuôn mặt Li lưỡng hợp với Đoài vũ trụ khí gió mang tính chủ. Điểm này thấy rô qua hình 5 chiếc mộc phướn có ở đầu trên và dưới hai chữ vòng tròn- chấm có nghĩa là thái dương Càn hay thiếu dương Li hay thiếu âm Đoài vũ trụ khí gió. Chỉ có một chiếc mộc phướn ở trên đầu có chữ hai vòng tròn đồng tâm có chấm nọc dương Chấn.

 Trên đầu mỗi cặp người này có các cặp cò gió bay có bờm có hình dạng và các hình, dấu, chữ viết nòng nọc vòng tròn-que khác nhau cho biết chúng thuộc tộc nào, tượng nào. Những con cò này cũng là một hình thức “phụ đề” giúp để nhận diện các người này. Ví dụ có một cặp cò không có nang tam giác (thường gọi là “cái mồi”), con bay trước không có bờm hình phướn gió mà bờm nằm sát cổ trong có chấm nọc lửa. Con này bay hướng lên cao (hướng về phía mặt trời). Đây là con cò tộc Gió Lửa.

Hai con cò không có “mồi” đi “cọc cạch” cùng đàn với sáu con cò “tha mồi” xác quyết cho thấy đây không phải là mồi mà là một dấu, chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hoặc là từ ngữ tam giác.

Nhìn tổng quát thì những người này là những người nhẩy múa đại diện của các tộc, chi tộc hoặc các vị lãnh đạo tín ngưỡng, tinh thần của liên tộc Đoài vũ trụ khí gió Li thiếu dương đất của đại tộc Chấn của ngành Người Mặt Trời thái dương. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là người Đại Tộc Lạc Việt liên tộc Lang-Man Việt  ngành Người Mặt Trời Thái dương.

Trên mặt trống nhánh Lang trời thiên cẩu gió trời Đoài vũ trụ mang tính chủ vì con Lang to lớn hơn con mang sừng trong khi ở thân trống tộc Mang hươu mang tính chủ vì bốn người cầm khí biểu hay phách hình núi tháp lửa thế gian Li ở vị trí không thay đổi và như đã nói ở trên ba cặp người cầm khí giới hay phách hình núi tháp Li nọc mũi mác /\ đi trước người cầm vìu Việt, chỉ có một cặp người này đi sau cho biết khuôn mặt Li mang tính chủ.

 Kết Luận

 Đây là trống mặt trời nhóm thái dương 14 nọc tia sáng Càn thế gian/Tốn. Đối chiếu với dịch sách,  Càn hôn phối với Tốn thấy trong dịch Hậu Thiên Bát Quái và Đoài với Tốn trong dịch Chấn/Cấn có một khuôn mặt sấm ở đầu non (Lạc Long Quân sấm ở nhà đầu non Âu Cơ) thấy ở lá bùa trừ tà của dân gian Việt Nam.

 Điểm này cho thấy rõ trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là một Dịch đồng bằng hình diễn tả bằng chữ viết và hình dấu nòng nọc vòng tròn-que. Bộ sử đồng này có thể diễn tả hai thứ dịch trên cùng một trống trong khi dịch sách chỉ diễn tả được một khuôn mặt.

.Mặt trống mang tính dương vì các vành giới hạn là những chấm nọc. Từ trong tâm trống ra ngoài: mặt trời thái dương  có 14 nọc tia sáng với không gian có vỏ dầy, to nét, mang âm tính  thái âm, nước ứng với Chấn,  với khoảng không gian giữa các  tia sáng có hình thái tứ tượng của cả hai ngành nòng nọc, âm dương Chim-Rắn, Tiên Rồng gồm đủ 4 tộc ứng với tứ tượng.

Các vành giới hạn nọc chấm diễn tả ngành mặt trời thái dương rạng ngời.

Các vành sinh tạo mang trọn vẹn ý nghĩa tứ hành.

Vành chủ yếu Lang trời Mang-diễn tả hai thú biểu Lang trời thiếu âm Đoài vũ trụ và Mang sừng Càn thế gian/thiếu dương Li tức ở dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ thế gian. Đối chiếu với truyền thuyết và  cổ sử Việt là liên tộc Lang Mang nhìn dưới lăng kính thú biểu, vật tổ bốn chân thế gian.

Vành cò bay diễn tả tộc cò gió Đoài vũ trụ khí gió mang tính chủ.

Ba vành ngoài biên cho biết trống là trống biểu đại tộc Chấn thái dương. Các vành nọc mũi mác ngoài biên trống được nhấn mạnh bằng các nọc chấm diễn tả nhánh nọc lửa dương, mặt trời thái dương rực  sáng.

Ở vùng nước tang trống có 6 con thuyền mang trọn nghĩa Vũ Trụ giáo nhưng không còn là thuyền phán xét linh hồn. Mũi thuyền ở dạng lưỡng hợp đại vũ trụ Thái dương thái âm chim rắn ở dạng nhất thể nhưng chim và rắn còn là hai cá thể riêng biệt. Đây là dạng tiền thân của dạng nhất thể thần thoại hóa hoàn toàn trở thành hình rắn-bờm chim như thấy ở trống Hữu Chung và dạng rắn-lông chim Quetzal Coatl của Aztec va Kukulcan của Maya.

Đuôi thuyền ở dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ thiếu âm chim bổ nông với thiếu dương chim bồ cắt.

Hai con thuyền biểu tượng cho ngành nọc dương thái dương Càn Li với khuôn mặt Li mang tính chủ và cho ngành nọc âm thái dương Chấn Đoài với khuôn mặt Đoài mang tính chủ. Suy ra bốn con thuyền còn lại biểu tượng cho bốn đại tộc ứng với tứ tượng.

Ở thân trống bốn ô nhỏ có bốn người nhẩy múa là những người đại biểu của bốn tộc ứng với tứ tượng của đại tộc Chấn ngành nọc thái dương và từng cặp người trong bốn ô lớn diễn tả lưỡng hợp tiểu vũ trụ với khuôn mặt Li mang tính chủ và hai con cò bay trên đầu mỗi cặp người diễn tả lưỡng hợp cõi trời của hai nhánh người mặt trời thái dương tức liên tộc Lang  Mang của đại tộc Chấn thái dương.

Tất cả đều diễn đạt tuyệt vời ăn khớp hoàn toàn với chủ đề của trống.

Tuy nhiên điểm quan yếu nhất là vành thú chủ yếu của Trống Miếu Môn I gồm có Lang trời và Mang sừng.

Hai loài thú cùng nằm trên cùng một vành nên là lưỡng hợp  thiếu âm Đoài thiếu dương Li dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ ở cõi thế gian (vì thế mới dùng loài thú bốn chân sống trên mặt đất).

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt thì đây là liên tộc Lang Việt và Man/Kì Việt của đại tộc Lạc Việt Lạc Long Quân/Âu Cơ.

Điểm cần lưu tâm là trống Miếu Môn I có mặt trời 14 nọc tia sáng thuộc nhóm trống mặt trời thái dương là trống biểu của một Đại tộc Nước Chấn thái dương có tộc Đoài vũ trụ khí gió mang tính chủ trong khi trống Ngọc Lũ I cũng là trống thuộc nhóm mặt trời thái dương nhưng là trống biểu của ngành Càn có hai đại tộc Càn và Li với khuôn mặt trời Li mang tính chủ. Trốn Miếu Môn I có thể coi như là một con Chấn trong bốn con Càn Li Chấn Đoài của trống Ngọc Lũ I.

Để soi sáng thêm xin nói về một trống khác tương tự trống Miếu Môn I nhưng chỉ là trống biểu của một TỘC Chấn duy nhất trong nhóm trống thái dương có mặt trời 14  nọc tia sáng mũi mác.

TRỐNG SƠN TÂY TỘC CHẤN THÁI DƯƠNG THẾ GIAN ĐƠN THUẦN/TỘC LẠC VIỆT ĐƠN THUẦN NGÀNH NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. 

SON TAY

Trống Sơn Tây (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Trống Sơn Tây cùng nhóm trống Chấn Thái Dương có mặt trời 14 nọc tia sáng như trống Miếu Môn I, chỉ khác trống Sơn Tây là trống biểu tượng của tộc Chấn nhóm thái dương đơn thuần khác với trống Miếu Môn I là trống biểu đại tộc Chấn ở dạng lưỡng hợp Lang Mang. Chỉ xin vắn tắt nói tới các điểm khác nhau.

a. Mặt trống.

-Vòng tròn vỏ hư vô/ trứng vũ trụ dầy đậm nét hơn ở trống Miếu Môn I cho thấy khuôn mặt Chấn nước thái dương mang tính chủ.

-Khoảng không gian giữa các nọc tia sáng đơn đồng nhất cho biết trống chỉ biểu tượng cho một tộc duy nhất. Trong khi ở trống Miếu Môn I khoảng không gian giữa các nọc tia sáng có hình thái tứ tượng (hiện gọi là ‘họa tiết lông công’) cho biết trông diễn tả trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh tức trống có khuôn mặt biểu tượng cho ngành, nhánh, bốn đại tộc hay tộc dưới dạng liên hiệp hay lưỡng hợp. Ở trống này ở dạng đơn thần có 4 nọc mũi mác có một nghĩa thái dương chồng lên nhau. Số 4 là số Cấn có một khuôn mặt hôn phối với Chấn (Cấn Non Cấn Âu Cơ lấy Chấn Sấm Lạc Long Quân, dịch Sấm Đầu Non thấy trong lá bùa trừ tà). Khoảng không gian giữa các nọc tia sáng cho biết trống là trống tộc Chấn ngành thái dương.

-Ở vùng tứ hành quanh mặt trời-không gian chỉ có hai vành từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm có nghĩa là nước dương Chấn cho biết trống chỉ có khuôn mặt Chấn ngành thái dương.

-Vành chủ là vành 8 cò bay. Số 8 là số Khôn. Theo duy âm, Khôn âm là nước thái âm có Chấn nước thái dương làm đại diện. Cánh 8 cò bay  có các gợn sóng nước cho biết cò là cò nước, cò Lạc của liên bang cò Gió, cò Lang. Rõ như ban ngày vành cò nước cho biết trống này có khuôn mặt chính là Chấn.

-Ba vành ngoài biên giống ở trống Miếu Môn I gồm hai vành mũi mác thái dương kẹp giữa vành từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm có nghĩa là nước dương Chấn.

Tóm lại toàn mặt trống diễn tả Chấn nước thái dương đơn thuần.

b. Tang trống.  

Có hình thuyền. Rất tiếc không có ảnh và hình vẽ chi tiết.

c. Chân trống.

Không có ‘hoa văn’.

d. Thân trống.

Có hình người. Rất tiếc không có ảnh và hình vẽ chi tiết.

Tóm tắt.

Trống Sơn Tây thuộc nhóm trống thái dương có mặt trời 14 nọc tia sáng  cùng nhóm Chấn thái dương như trống Miếu Môn I nhưng là trống biểu của một TỘC Chấn đơn thuần trong khi trống Miếu Môn I là trống ĐẠI TỘC Chấn ở dạng lưỡng hợp hai tộc Lang Mang.

Ở đây cho thấy nhóm trống thái dương gồm nhiều trống diễn tả nhiều khuôn mặt biểu tượng cho các nhánh, đại tộc, tộc ứng với các giai kỳ khác nhau của qui trình vũ trụ tạo sinh như đã nói ở trên ở trên.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: