TRỐNG TỘC LI NHÓM THÁI DƯƠNG/KÌ VIỆT PHÚ XUYÊN (phần 1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

TRỒNG ĐỒNG PHÚ XUYÊN, TRỐNG TỘC  LI NHÓM THÁI DƯƠNG/KÌ VIỆT KÌ DƯƠNG VƯƠNG.  

(phần 1)

Nguyễn Xuân Quang

Xin tóm lược:

Trống nhóm thái dương diễn tả trọn vẹn tất cả các khuôn mặt ứng với các gia kỳ của vũ trụ tạo sinh gồm trống biểu của ngành, nhánh, đại tộc, tộc của tượng thái dương dưới dạng liên tộc (kết hợi, liên minh hai hay nhiều tộc), lưỡng hợp (nòng nọc (âm dương)  hay đơn thuần (chỉ là trống biểu của một tộc duy nhất mà thôi).

Nhóm trống Mặt Trời  Thế Gian Thái Dương 14 nọc tia sáng gồm có:

-Trống thái dương Ngọc Lũ I là trống đại tộc Càn lưỡng hợp Càn-Li với Khuôn mặt Càn thế gian mang tính chủ.

-Trống thái dương Phú Xuyên là trống đại tộc Li đơn thuần (một đại tộc, một tộc duy nhất).

-Trống thái dương Sông Đà là trống liên tộc Đoài vũ trụ khí gió-Chấn nước dương.

-Trống thái dương Miếu Môn I là trống đại tộc Chấn lưỡng hợp Lang Mang.

-Trống thái dương Sơn Tây là trống đại tộc Chấn đơn thuần.

Mấu chốt:

.Trống mặt trời thái dương thế gian có 14 nọc tia sáng cùng nhóm thái dương với trống Ngọc Lũ I.  Như đã biết trống Ngọc Lũ I, trống biểu đại tộc Càn thế gian ngành Người Mặt Trời Thái Dương  Thế Gian Lưỡng Hợp thiếu dương-thiếu âm nhóm trống thái dương ngành mặt trời thái dương. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt trống Ngọc Lũ I là trống biểu Man Việt ngành Người Việt Mặt Trời Thái Dương, Hồng Việt.

.Ba vành ngoài biên gồm 2 vành nọc mũi mác thái dương kẹp giữ hai vành chữ nọc chấm đặc có một nghĩa là lửa dất thiếu dương nguyên tạo Li biểu tượng  tộc Li thiếu dương. Trong khi ở trống Ngọc Lũ I ba vành ngoài biên gốm hai vành nọc mũi mác thái dương kẹp giữa hai vành sóng chấm-vòng tròn thiếu âm và  vòng tròn-chấm thiếu dương diễn tả lưỡng hợp thiếu âm-thiếu dương ngành thái dương. Ở đây chỉ diễn tả một tộc duy nhất không có lưỡng hợp. 

 Xin nhắc lại các vành ngoài biên trống cho biết trống thuộc ngành, đại tộc, tộc nào.

.Trống Phú Xuyên là trống một đại tộc hay tộc duy nhất vì có vành chủ yếu diễn tả bằng một loài hươu sủa (barking deer) duy nhất mà thôi. Khác với trong Miếu Môn I là trống đại tộc Chấn có vành chủ là hai thú biểu tượng Lang Sói Trời và Mang Lang nên ở dưới dạng lưỡng hợp Lang-Mang.

Lưu ý: vì hươu sủa ở đây sừng có hai mấu nhọn nên chỉ có một khuôn mặt lửa thiếu dương ly duy nhất mà thôi, không có khuôn mặt mang trời.

.Khuôn mặt Li đất thế gian (số 13) này cũng tương hợp với Tốn thế gian (14) (trống thái dương có 14 nọc tia sáng Tốn) thấy qua ma phương 14/42

Ta thấy trống có mặt trời 14 nọc tia sáng, Tốn tầng 2 thế gian là trống biểu của đại tộc Li 13 diễn tả bằng hai vành  giới hạn nọc chấm đặc có một nghĩa là bụi đất thiếu dương Li. Li 13 thiếu dương đi với Càn 15 theo đường chéo  13-14-15. Li diễn tả bằng các con hươu sủa và chính là vành cò Lửa gần biên trống.

Tóm lại trống Phú Xuyên là trống đại tộc, tộc đơn thuần Lửa đất dương thiếu dương Li/Kì Dương Vương nhánh mặt trời thái dương/ngành Người  Mặt Trời Thái Dương/Người Việt Mặt Trời Thái Dương, Hồng Việt.

*

Tổng quát

 Trống Phú Xuyên tìm thấy ở Phú Xuyên, tỉnh Hà Sơn Bình năm 1907. Trống Phú Xuyên còn gọi là trống Stockhom vì hiện để tại đây.

 Trống Phú Xuyên có mặt trời 14 nọc tia sáng thuộc nhóm mặt trời thái dương có số nọc tia sáng là số Tốn (6, 14, 22…).  

 Trống trống Phú Xuyên (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Tổng quát trống Phú Xuyên cũng có các nét chung với trống nhóm mặt trời thái dương như trống Ngọc Lũ I, Sông Đà, Miếu Môn I… chỉ khác các chi tiết và tính nòng nọc (âm dương) về tộc đơn thuần với các dạng liên tộc, lưỡng hợp…  Tôi chỉ xin chú tâm nói tới các điểm đặc biệt này mà thôi.

1. Mặt trống

Nhìn tổng thể, mặt trống hết sức “nóng bỏng, chói chang” (extremely hot) mang dương tính cực độ của ngành nọc dương thái dương. Các yếu tố trên mặt trống trăm phần trăm mang dương tính:

.Mặt trời có 14 nọc tia sáng là mặt trời thái dương.

.Khoảng không gian đơn thuần đồng nhất có hình thái nọc mũi mác > mang dương tính lửa…

.Hai vành giới hạn chấm nọc mang dương tính lửa, thái dương, bụi đất dương.

.Hai vành nọc mũi mác mang nghĩa dương thái dương ở biên trống kẹp ở giữa hai vành chấm nọc thái dương cho thấy trống là trống thái dương của ngành dương thái dương…

Mặt trống tuyệt nhiên không có một yếu tố âm nào, trăm phần trăm mang dương tính cho thấy trống biểu tượng cho ngành mặt trời lửa dương (Càn-Li) có một khuôn mặt dương cực độ, của tộc mặt trời thái dương cực dương tức mặt trời ở thiên đỉnh (zenith)  trên đỉnh trục thế giới, chính ngọ, giữa trưa (ứng với Li).

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, đây là trống Càn/Tốn ngành mặt trời thái dương Viêm Đế có khuôn mặt chủ là mặt trời thiên đỉnh, trên đỉnh Núi Trụ Thế Gian (Trục Thế Giới) Kì Dương Vương sáng chói, nóng bỏng nhất trong ngày, hơn tất cả các vị trí khác của mặt trời trong ngày (tức các tộc mặt trời khác).

Xin nhắc lại theo cốt lõi lưỡng hợp nòng nọc, âm dương Chim-Rắn, Tiên Rồng của văn hóa Bách Việt  Kì Dương Vương  có nhiều khuôn mặt trong Vũ Trụ giáo và theo Dịch lý  nòng nọc, âm dương đề huề.

  1. a.    Cõi Trên, Thượng Thế

Thượng Thế, theo nguyên tắc, là phần ở tâm trống biểu tượng cho cõi trên chiếu xuống tâm trống hay là phần cõi trên đập dẹp xuống để làm mặt trống. Trống này có mặt trời 14 nọc tia sáng là trống thế gian (xin nhắc lại trống có mặt trời có số tia sáng bằng hay nhỏ hơn 7 là trống vũ trụ) nên tâm trống cũng mang một khuôn mặt cõi trên tức bầu trời của thế gian. Như thế phần tâm trống có thể coi như là mang hai khuôn mặt: một là cõi trên càn khôn, vũ trụ (đại vũ trụ, tạo hóa) chiếu xuống, hai là khuôn mặt cõi trên bầu trời thế gian (tiểu vũ trụ, cõi nhân sinh). Tâm trống ở đây có vỏ hư vô là vòng tròn bao quanh đầu tia nọc ánh sáng mặt trời. Vỏ thượng thế dầy nét hơn mang âm tính. Vỏ thượng thế mang tính âm (O) của dương (I) là OI, thiếu dương Li có khuôn mặt Li/Kì Dương Vương mang tính chủ.

Cõi trên Thượng Thế lại chia ra bốn tầng: hư vô, thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng/tứ hành.

a. Hư vô

Viền ngoài của vỏ thượng thế là vỏ hư vô, vô cực. Như đã nói ở trên vòng tròn bao quanh đầu tia sáng là vỏ không gian diễn tả bằng vòng tròn hơi dầy nét mang âm tính của dương ngả về  thiếu dương cho thấy hư vô, vô cực chuyển qua không gian mang hàm tính thiếu dương trội.

b. Thái Cực: Bọc Trứng Vũ Trụ.

Gồm mặt trời 14 nọc tia sáng thuộc nhóm mặt trời thái dương và không gian ở đây được  diễn tả bằng các khoảng không gian giữa các tia sáng mặt trời có hình thái nọc que đơn hay kết hợp như nọc mũi mác mang dương tính, lửa, thái dương.

Thái cực nghiêng về phía lửa dương mang tính trội.

b. Lưỡng nghi:

-Cực dương:

Mặt trời thuộc họ mặt trời rạng ngời, ngành nọc chói chang, đại tộc thái dương. Mặt trời có khối lửa cầu gai chói chang và nọc tia sáng thuộc nhóm nọc mũi mác là mặt trời nọc thái dương. Những nọc tia sáng mũi tên ở đây có cạnh thẳng, sắc, nhọn khác với các nọc tia sáng thuôn tròn mang âm tính thái dương âm trông như cánh hoa sen, hoa thị nhọn đỉnh (xin nhắc lại mặt trời hoa thị, hoa cúc có tia sáng mang âm tính là cánh hoa tròn đầu là mặt trời nữ thái dương như hình mặt trời hoa thị thấy trên trang phục bà Triệu và hình mặt trời hoa cúc 16 cánh của thái dươngthần nữ Ameraterasu của Nhật Bản).

Mặt trời có 14 nọc tia sáng thuộc nhóm trống thái dương.

Lưu ý các nọc tia sáng của mặt trời ở đây có kích thước to nhỏ không đồng nhất tức kỹ thuật kém cho thấy trống khá muộn.

-Cực âm:

.Không gian

Cực âm là không gian chứa mặt trời. Như đã nói vỏ không gian (cùng chung với vỏ hư vô, thái cực) ở đây là một vòng tròn hơi dầy  mang âm tính nghiêng về thiếu dương. Vỏ này cho biết bọc hư không, không gian, Trứng Vũ Trụ có một khuôn mặt mang tính chủ thiếu dương.

Bản chất không gian thường được diễn tả bởi các hình thái ở các khoảng không gian giữa các tia sáng. Ở đây khoảng không gian có hình thái nọc mũi mác mang nghĩa nọc lửa sinh động. Khoảng không gian ở đây có hai dạng hình thái: một dạng gồm các nọc mũi mác lồng vào nhau, khi thì có 4 nọc khi thì có 5 nọc. Đúng lý ra theo chính thống phải hoàn toàn là 5 nọc hết vì số 5 là số Li, Lửa đất thế gian ăn khớp với trống này là trống Càn thế gian tức có một khuôn mặt Li lửa thế gian mang tính chủ. Điểm sai sót kỹ thuật này cho thấy trống này là trống hơi muộn (A IV-2). Hình thái thứ hai là dạng hai nọc mũi  mác  lồng vào nhau tạo thành hình tháp, núi tháp nhọn trong có các sọc diễn tả đá (stone). Núi đá tháp nhọn biểu tượng cho đất dương Li, lửa thế gian.

Như thế qua hai hình thái của khoảng không gian giữa tia sáng ở dây cho thấy trống này có một khuôn mặt chủ là lửa đất thế gian Li. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là Li Kì Dương Vương.

Ta thấy rõ Thượng Thế ở tâm trống là mặt trời thiếu dương Li mang tính chủ.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt thì Thượng Thế  cho thấy đây là trống biểu của Lửa thế gian Li Kì Dương Vương, ngành lửa thái dương Càn Viêm Đế. 

c- Những Vành Sinh Tạo

Ở đây không có những vành sinh tạo mà chỉ có hai vành giới hạn chấm nọc. Điểm này nhấn mạnh trống chỉ là trống biểu đơn thuần riêng của một đại tộc hay tộc và khuôn mặt dương nguyên tạo nọc chấm đặc có một khuôn mặt là bụi đất dương mang tính chủ của ngành nọc lửa của trống.

Tổng quát ở cõi trên, trống Phú Xuyên  thuộc nhóm trống thái dương có mặt trời 14 nọc tia sáng. Mặt trời Càn/Tốn thế gian có khoảng không gian giữa tia sáng là lửa đất Li cho thấy trống này có một khuôn mặt chủ là ngành nọc Lửa vũ trụ Càn Viêm Đế-Lửa thế gian Li Kì Dương Vương với khuôn mặt Lửa đất Li Kì Dương Vương mang tính chủ.

 B. Cõi Giữa, Trung Thế.

Trung Thế là cõi giữa nhân thế gồm có vùng đất và vùng nước. Vùng đất là phần mặt trống còn lại và vùng nước là tang trống.

-Vùng Đất.

a. Đất dương

.Vành thú bốn chân

Trống này có mặt trời 14 nọc tia sáng là trống thế gian nên có vành chủ chốt nằm gần phía mặt trời là vành diễn tả một loài thú bốn chân sống được trên mặt đất.

 Thú bốn chân trên trống trống Phú Xuyên.

 Cũng xin nhắc lại cho nhớ là khi nhìn trên mặt trống thấy có một vành khắc diễn tả cảnh sinh hoạt nhân sinh hay những loài thú bốn chân thì theo chính thống chúng ta biết ngay trăm phần trăm trống đó là trống thế gian có mặt trời có số nọc tia sáng bằng hay lớn hơn 8.

Các nhà khảo cổ học Việt Nam cho rằng “Trên mặt trống Phú Xuyên (còn gọi là trống Stockhom vì hiện để tại đây), có vành chính yếu là vành có “khắc hình 4 con thú kỳ dị. Thú có mõm dài há to như loài chồn cáo, lưng uốn cong, đuôi cuộn lại, chân co lại trong tư thế chuẩn bị chạy theo ngược chiều kim đồng hồ. Đây là loài thú xuất hiện đầu tiên trên trống Phú Xuyên” (Nguyễn Văn Huyền).

Bây giờ ta hãy nhận diện con thú lạ này bằng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.

Trước hết nhìn tổng quát những con thú trên trống Phú Xuyên này có vóc dáng của loài chó sói, chồn. Con thú nhỏ con to bằng con chó sói. Đuôi con thú này cũng rất dài như đuôi loài chó sói, chồn. Loài chó sói và chồn cần có đuôi dài để về đêm lạnh chúng dùng đuôi đắp ấm mũi, mõm. Đúng như cac nhà khảo cổ học Việt Nam nhận xét “Thú có mõm dài há to như loài chồn cáo”. Như vậy con thú này có các nét liên hệ với với loài chó, sói. Tuy nhiên con thú có nét đặc thù nhất để nhận diện là cặp sừng không phân nhánh. Như thế đây là loài hươu sừng gọi là muông gạc, mang gạc (muông, mang ruột thịt với Mường ngữ moong là con thú và gạc là sừng). Con thú đang há miệng như đang sủa. Vậy đây là con hươu sửa.

Trong thiên nhiên có loài hươu to bằng con chó sói khi tới mùa gọi cái thì chúng phát ra tiếng gọi như chó sửa gọi là hươu sủa (barking deer). Giống này có tên động vật là cervulus munjac, muntjac [cervulus có cer- = gốc Hy Lạp ngữ kera-sừng, ruột thịt với Pháp ngữ cerf, hươu và muntjac chính là Việt ngữ muông gạc, mang gạc (Việt ngữ mang cũng chỉ một loài hươu nhỏ lông vàng cam]. Hươu sủa, mang gạc có loài nhỏ con to bằng con chó sói, cao 14-24 đốt, sừng ngắn và chỉ có một mấu nhánh nhỏ gần gốc sừng trông như cái dùi, cái rìu. Ngoài ra còn có một đặc điểm là hai cái răng “chó” phát triển thành hai nanh dài nhọn, lòi ra như răng lợn lòi, dùng làm khí giới. Muntjac không sống thành từng đàn chỉ đi lẻ loi hay từng cặp trong rừng. Sống ở Đông Dương, Ấn Độ, Trung Hoa. Da Hươu sủa màu nâu đỏ, lẫn với cảnh vật xung quanh nên khó thấy.

 Và cũng có một loài lớn. Trên trống Phú Xuyên là loài hươu sủa loài lớn.

Mới đây các nhà sinh vật học Việt Nam và các nhà khoa học thuộc Quĩ Bảo vệ Đời sống Hoang Dã Thế giới (World Wildlife Fund) đã khám phá ra ‘mỏ vàng sinh học’ ở Vụ Quang, Việt Nam.

Trong ba con thú mới tìm ra trong ‘Thế giới đã mất’ ở ViệtNamcó một con thuộc loài hươu sủa Mang gạc Muntjac loại lớn con. Hai con thú kia là ‘Bò’ Vụ Quang còn gọi là sao la (Pseudoryxnghetinhensis, Sơn-dương-giả-Nghệ- Tĩnh) và Hươu chậy chậm mà dân địa phương gọi là ‘quang khem’.

Điều này cho thấy hươu sùa mang gạc từ ngàn xưa đã có mặt ở địa bàn Việt Nam và giống này ngày nay gần như tuyệt chủng.

Tóm lại

Con thú trên trống Phú Xuyên này có những đặc tính của loài chồn cáo họ nhà chó. Đuôi dài và cong là điểm đặc thù của chồn cáo, chó sói. Cái miệng há to diễn tả đang sủa. Con thú có những nét chó này còn có một nét chủ yếu nữa là có hai cái sừng ngắn, sắc nhọn và không phân nhánh. Đây là nét đặc thù của hươu sủa. Hình thú trên trống đồng này cũng thấp, chân ngắn có vẻ cũng không cao quá 24 đốt (2 bộ). Còn điểm con thú “chân co lại trong tư thế chuẩn bị chạy”  đây cũng là nét đặc thù của hươu sủa vì loài hươu này rất nhát, rất hiền, không sống thành từng đàn chỉ đi lẻ loi hay từng cặp trong rừng, né tránh người nên rất khó gặp… Đặc tính “chân co lại trong tư thế chuẩn bị chạy” ăn khớp trăm phần trăm với nét đặc thù là “chậy” của loài hươu (‘chỉ đường cho hươu nó chậy’), vì thế ăn khớp với từ Việt viết với bộ tẩu là Việt hươu Kì Dương Vương (Việt Là Gì?).

Hình thú ‘kì dị’ trên trống Phú Xuyên có đủ tính đặc thù vừa cáo chồn loài chó, đang há miệng sủa chính là con hươu sủa (barking deer), mang gạc Muntjac hay Munjac (Cervulus muntjac), kijiang, kì dương.

 Hươu sừng mang gạc mang ý nghĩa biểu tượng gì? xem bài Đọc Thêm cùng đề tựa.

(còn tiếp).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: