TRỐNG ĐỒNG KÌ VIỆT PHÚ XUYÊN (phần 1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

TRỒNG ĐỒNG KÌ VIỆT KÌ DƯƠNG VƯƠNG  

PHÚ XUYÊN.

(phần 1)

Nguyễn Xuân Quang

Trống đồng nòng nọc, âm dương là bộ sử đống của Đại Tộc Việt. Ta đã biết trống đồng là trống biểu của ngành nọc, trống (đực) mặt trời ứng với ngành nọc Việt mặt trời, là trống biểu của Hùng Vương, vua mặt trời. Trong các bài trước ta đã biết:

 .Trống Quảng Xương là một chương sử đồng viết về Bách Việt, Người Mặt Trời rạng ngời,

 Bách Việt, Người Mặt Trời rạng ngời trên trống Quảng Xương

con cháu của Hùng Vương, Mặt Trời  gồm có hai ngành: ngành lửa, chim Việt gồm Viêm Đế (cõi tạo hóa)-Đế Minh (cõi thái dương hệ)-Kì Dương Vương (thế gian) theo mẹ lên núi

 

 Người chim ngành lửa Mẹ Tổ Âu Cơ dòng chim mỏ cắt, chim Việt gồm Viêm Đế (cõi tạo hóa)-Đế Minh (cõi thái dương hệ)-Kì Dương Vương (thế gian), Âu Cơ núi.

 và ngành nước, rắn Việt gồm Thần Nông (tạo hóa)- Đế Lạc ( cõi thái dương hệ ncó khuôn mặt Lạc Long Vương tương đương với Đế Minh)-Lạc Long Quân (thế gian) theo cha xuống biển.

Người rắn ngành nước Lạc Long Quân dòng rắn, cá sấu dao, sấu Việt  gồm Thần Nông thái dương (cõi tạo hóa)-Long Vương (cõi thái dương hệ)-Lạc Long Quân (thế gian) biển.

 .Về ngành nước qua nhóm trống cóc/ếch ta đã thấy rõ một khuôn mặt sấm Chấn Lạc Long Quân hôn phối với núi, non Âu Cơ của Đại Tộc Lạc Việt ở cõi tạo hóa, sinh tạo và cõi trời thế gian (thái dương hệ). Ta đã thất rất rõ một khuôn mặt tiêu biểu của ngành nước Thần Nông-Long Vương- Lạc-Long Quân này qua trống Giao Việt trống Hòa Bình.

.Bài viết về trống Phú Xuyên này sẽ cho thấy rõ một khuôn mặt thế gian tiêu biểu của ngành lửa Viêm Đế-Đế Minh là Kì Dương Vương. Trống này có một khuôn mặt chủ là Kì Dương Vương nên tôi gọi là trống Kì Việt  (Việt có một nghĩa là mặt trời, Kì Việt = Kì Mặt Trời = Kì Dương).

Tổng quát

 Trống Phú Xuyên tìm thấy ở Phú Xuyên, tỉnh Hà Sơn Bình năm 1907. Trống Phú Xuyên còn gọi là trống Stockhom vì hiện để tại đây.

 Trống Phú Xuyên có mặt trời 14 nọc tia sáng thuộc nhóm mặt trời thái dương có số nọc tia sáng là số Tốn (6, 14, 22…).  Theo duy dương, ta có Tốn OII (nòng O thái dương II, nàng O lửa II) cùng bản thể thái dương với Càn III (nọc I thái dương II hay chàng I lửa II). Cùng bản thể tức ruột thịt với nhau như anh chị em mà lại lấy nhau thấy rất nhiều trong truyền thuyết sáng thế của các nền văn hóa theo Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo  ví dụ trong truyền thuyết  Mường Việt  có ba anh em ruột thịt Đá Cần, Đá Cài, Nàng Kịt lấy nhau, trong truyền thuyết Ai Cập cổ hai anh em ruột  lấy nhau, trong truyền thuyết của Trung Hoa lấy từ cổ Bách Việt hai anh em ruột Phục Hy-Nữ Oa lấy nhau ((Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt), trong truyền thuyết  Nhật cũng vậy….

Tốn cùng bản thể thái dương và hôn phối với Càn thấy trong Hậu Thiên Bát Quái:

 .Trống có một nghĩa là đực, là nọc, là dương nên trống được dùng làm trống biểu của ngành mặt trời. Trống đồng hở đáy và trên mặt trống có hình mặt trời nằm trong vòn tròn vỏ không gian của của đại tộc Đông Sơn là trống nòng nọc, âm dương nên là trống biểu tượng cho cả hai nhánh âm dương của ngành mặt trời: dương thái dương và âm thái dương.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là trống biểu của Hùng Vương (Hùng có một nghĩa là Trống, nọc, đực, mặt trời) lưỡng hợp Chim Rắn, Tiên-Rồng. Trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn   là trống biểu của cả hai ngành Hùng Vương dương thái dương Lửa, Núi Mẹ Âu Cơ và âm thái dương Nước, Biển Lạc Long Quân và của Bách Việt (xem Trống Đồng Là Trống Biểu Của Hùng Vương trong bacsinguyenxuanquang.wordpress.com).

Lưu Ý

Xin nhắc lại cần phân biệt Tổ HùngHùng Vương. Tổ Hùng là từ chỉ các vị tổ của ngành nọc mặt trời kể từ vị tổ tối cao tối thượng là tổ thần mặt trời Viêm Đế xuống đến các Hùng Vương thế gian và lịch sử. Viêm là Nóng ruột thịt với Lửa, Đế là vật chống, que, trụ chống. Viêm Đế là que nóng, cọc nóng, cọc lửa, nọc dương (một thứ que diêm. Diêm biến âm với Viêm. Ở Bắc Ninh có làng Diềm hay Viêm Xá liên hệ với Viêm Đế…) có một khuôn mặt là mặt trời. Khuôn mặt hình nọc, cọc lửa Viêm Đế thấy rõ qua khuôn mặt số 1 của mặt trời. Mặt trời là Việt ngữ son, Tây Ban Nha ngữ sol, Pháp ngữ soleil ruột thịt với  solo, solamente,  seu. có nghĩa là một, duy nhất. Số một có hình nọc que). Viêm Đế Nọc Lửa, Nọc Dương, Nọc  Mặt Trời  là Tổ Hùng vì Hùng có một nghĩa là đực, nọc, cọc, dương, mặt trời. Hùng Vương thế gian và lịch sử con cháu của Tổ Hùng thần mặt trời Viêm Đế ở cõi tạo hóa (Đế Minh là cháu ba đời thần mặt trời Viêm Đế).  

Trong một đền Hùng Vương hoàn hảo phải làm theo Vũ Trụ Tạo Sinh phải có Tam Thế, phải có đền Thượng thờ vị thần tổ tối cao tối thượng là thần tổ mặt trời Viêm Đế tức Tổ Hùng Mặt Trời  ở Thượng Thế… 

 Trống trống Phú Xuyên (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

.Họ:

Trống trống Phú Xuyên thuộc họ mặt trời hừng rạng, rạng ngời có tia sáng nọc mũi mác.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, đây là trống biểu của họ Hồng Bàng có một khuôn mặt là họ mặt trời thái dương. Theo duy dương, họ Hồng Bàng có một nghĩa là Họ Đỏ, Họ Mặt Trời. Họ Hồng Bàng thế gian kể từ Kì Dương Vương trở xuống, nhìn theo diện nòng nọc, âm dương chỉ gồm có Kì Dương Vương (Kì Việt thuộc ngành mặt trời Viêm Đế và Lạc Long Quân thuộc ngành không gian Thần Nông.

Còn Tổ Hùng thế gian  đội lốt Tổ Hùng tạo hóa, sinh tạo ở cõi trên Thượng sinh ra các Hùng Vương lịch sử .

Đế Minh là cháu ba đời thần mặt trời Viêm Đế thì Kì Dương Vương, Lạc Long Quân và Hùng Vương cũng thuộc dòng mặt trời Viêm Đế. Hiển nhiên họ Hồng Bàng trăm phần trăm có một khuôn mặt là Họ Mặt Trời.

.Ngành:

Hai vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) ở biên trống cho biết trống thuộc ngành nọc thái dương, dương thái dương mặt trời chói sáng khác với trống đồng âm thái dương ví dụ như trống Hữu Chung thuộc nhóm trống cóc/ếch cũng có mặt trời 12 nọc tia sáng Chấn/Cấn nhưng có hai vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) ở biên trống cho biết trống thuộc ngành âm thái dương, mặt trời êm dịu.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, đây là ngành mặt trời dương thái dương phía Viêm Đế.

.Nhánh

Mặt trời có tia sáng hình nọc mũi tên nhọn, sắc ứng với nhánh nọc, lửa, nọc nhọn, rìu nhọn tức nhánh rạng ngời khác với các trống cóc/ếch như trống Hữu Chung có nọc tia sáng cạnh cong hình búp măng, cánh hoa sen nhọn đầu mang âm tính diễn tả ánh sáng nọc âm êm dịu.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, đây là nhánh Việt mặt trời rạng ngời.

.Đại tộc

Khối lửa mặt trời hình cầu gai chói lọi không thấy đĩa tròn ứng với đại tộc thái dương.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, đây là đại tộc Việt thái dương ngành dương.

.Dạng lưỡng hợp nòng nọc, âm dương

Thấy qua sự kiện là trống hở đáy, mặt trời-không gian ở tâm trống và tia sáng số chẵn âm đi với mặt trời dương.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, dạng lưỡng hợp nòng nọc, âm dương, lửa-nước ứng với Chim-Rắn, Viêm Đế-Thần Nông, Đế Minh-Long Vương, Kì Dương Vương-Thần Long, Lạc Long Quân-Âu Cơ, Tiên-Rồng, Hùng Lang, Hùng Vương lưỡng hợp hai ngành núi-biển…

.Trống Nấm Vũ Trụ: trống có hình Cây Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I)

Trống có hình cây nấm là trống Cây Nấm Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) gồm đủ cả ba cõi, Tam Thế mang trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ luận.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, trống này theo chính thống phải mang trọn vẹn cốt lõi văn hóa Việt dựa trên nòng nọc, âm dương nền tảng của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo.

1.    Mặt trống

Nhìn tổng thể, trống hết sức “nóng bỏng, chói chang” (extremely hot) mang dương tính cực độ của ngành nọc dương thái dương. Các yếu tố trên mặt trống trăm phần trăm mang dương tính:

.mặt trời có 14 nọc tia sáng là mặt trời thái dương (14 = 6 + 8, số 6 là số lão âm, số Tốn IIO tức thái dương II ngành nòng O).

.khoảng không gian có hình thái nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) > mang dương tính lửa…

.hai vành giới hạn chấm nọc mang dương tính lửa, thái dương.

.hai vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) mang nghĩa dương thái dương ở biên trống kẹp ở giữa hai vành chấm nọc thái dương cho thấy trống là trống thái dương của ngành dương thái dương…

Mặt trống tuyệt nhiên không có một yếu tố âm nào, trăm phần trăm mang dương tính cho thấy trống biểu tượng cho ngành mặt trời lửa dương (Càn-Li) có một khuôn mặt dương cực độ, của tộc mặt trời thái dương cực dương tức mặt trời ở thiên đỉnh (zenith)  trên đỉnh trục thế giới, chính ngọ, giữa trưa (ứng với Li).

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, đây là trống Càn/Tốn ngành mặt trời thái dương Viêm Đế có khuôn mặt chủ là mặt trời thiên đỉnh, trên đỉnh Núi Trụ Thế Gian (Trục Thế Giới) Kì Dương Vương sáng chói, nóng bỏng nhất trong ngày, hơn tất cả các vị trí khác của mặt trời trong ngày (tức các tộc mặt trời khác).

Xin nhắc lại theo cốt lõi lưỡng hợp nòng nọc, âm dương Chim-Rắn, Tiên Rồng của văn hóa Bách Việt  Kì Dương Vương  có nhiều khuôn mặt trong Vũ Trụ giáo và theo Dịch lý  nòng nọc, âm dương đề huề.

  1. A.    Cõi Trên, Thượng Thế

Thượng Thế, theo nguyên tắc, là phần ở tâm trống biểu tượng cho cõi trên chiếu xuống tâm trống hay là phần cõi trên đập dẹp xuống để làm mặt trống. Trống này có mặt trời 14 nọc tia sáng là trống thế gian (xin nhắc lại trống có mặt trời có số tia sáng bằng hay nhỏ hơn 7 là trống vũ trụ) nên tâm trống cũng mang một khuôn mặt cõi trên tức bầu trời của thế gian. Như thế phần tâm trống có thể coi như là mang hai khuôn mặt: một là cõi trên càn khôn, vũ trụ (đại vũ trụ, tạo hóa) chiếu xuống, hai là khuôn mặt cõi trên bầu trời thế gian (tiểu vũ trụ, cõi nhân sinh). Tâm trống ở đây có vỏ hư vô là vòng tròn bao quanh đầu tia nọc ánh sáng mặt trời. Vỏ thượng thế dầy nét hơn vỏ thượng thế mang tính Càn cho thấy khuôn mặt Li Kì Dương Vương mang tính chủ.

Cõi trên Thượng Thế lại chia ra bốn tầng: vô cực, thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng/tứ hành.

a. Vô Cực

Viền ngoài của vỏ thượng thế là vỏ hư vô, vô cực. Như đã nói ở trên vòng tròn bao quanh đầu tia sáng là vỏ không gian diễn tả bằng vòng tròn hơi dầy nét  mang dương tính ngả về  thiếu dương cho thấy hư vô, vô cực mang hàm tính   thiếu dương.

b. Thái Cực: bọc Trứng Vũ Trụ.

Gồm mặt trời 14 nọc tia sáng thuộc nhóm mặt trời thái dương và không gian. Không gian ở đây được  diễn tả bằng các khoảng không gian giữa các tia sáng mặt trời có hình thái những nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) mang dương tính, lửa, thái dương.

Thái cực nghiêng về phía lửa dương mang tính trội.

b. Lưỡng nghi:

-Cực dương:

Mặt trời thuộc họ mặt trời rạng ngời, ngành nọc chói chang, đại tộc thái dương. Mặt trời có khối lửa cầu gai chói chang và nọc tia sáng thuộc nhóm nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) là mặt trời nọc thái dương. Những nọc tia sáng mũi tên ở đây có cạnh thẳng, sắc, nhọn khác với các nọc tia sáng thuôn tròn mang âm tính thái dương âm trông như cánh hoa sen, hoa thị nhọn đỉnh (xin nhắc lại mặt trời hoa thị, hoa cúc có tia sáng mang âm tính là cánh hoa tròn đầu là mặt trời nữ thái dương như hình mặt trời hoa thị thấy trên trang phục bà Triệu và hình mặt trời hoa cúc 16 cánh của thái dươngthần nữ Ameraterasu của Nhật Bản).

Mặt trời có 14 nọc tia sáng. Số 14 là số Tốn tầng hai thế gian (6,14) tức thuộc nhóm trống thái dương

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt ứng với ngành nọc mặt trời thái dương Viêm Đế-Đế Minh-Kì Dương Vương  và  ở cõi người lịch sử là nhánh mặt trời Hùng Vương nhánh Lửa Âu Cơ  núi).

Lưu ý các nọc tia sáng của mặt trời ở đây có kích thước to nhỏ không đồng nhất tức kỹ thuật kém cho thấy trống khá muộn.

-Cực âm:

.Không gian

Cực âm là không gian chứa mặt trời. Như đã nói vỏ không gian (cùng chung với vỏ hư vô, thái cực) ở đây là một vòng tròn hơi dầy  mang dương tính nghiêng về thiếu dương. Vỏ này cho biết bọc hư không, không gian, Trứng Vũ Trụ có một khuôn mặt mang tính chủ thiếu dương.

Bản chất không gian thường được diễn tả bởi các hình thái ở các khoảng không gian giữa các tia sáng. Ở đây khoảng không gian có hình thái nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) mang nghĩa nọc lửa sinh động.

Khoảng không gian ở đây có hai dạng hình thái: một dạng gồm các nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) lồng vào nhau, khi thì có 4 nọc khi thì có 5 nọc. Đúng lý ra theo chính thống phải hoàn toàn là 5 nọc hết vì số 5 là số Li, Lửa đất thế gian ăn khớp với trống này là trống Càn thế gian tức có một khuôn mặt Li lửa thế gian mang tính chủ. Điểm sai sót kỹ thuật này cho thấy trống này là trống hơi muộn (A IV-2). Hình thái thứ hai là dạng hai nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) lồng vào nhau tạo thành hình tháp, núi tháp nhọn trong có các sọc diễn tả đá (stone). Núi đá tháp nhọn biểu tượng cho đất dương Li, lửa thế gian.

Như thế qua hai hình thái của khoảng không gian giữa tia sáng ở dây cho thấy trống này có một khuôn mặt chủ là lửa thế gian Li. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là Li Kì Dương Vương.

Ta thấy rõ Thượng Thế ở tâm trống là mặt trời thiếu dương Li mang tính chủ.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt thì Thượng Thế  cho thấy đây là trống biểu của Lửa thế gian Li Kì Dương Vương, ngành lửa thái dương  Càn Viêm Đế. 

c- Những Vành Sinh Tạo

Ở đây không có những vành sinh tạo mà chỉ có hai vành giới hạn chấm nọc. Điểm này nhấn mạnh khuôn mặt chủ ngành nọc lửa của trống.

Tổng quát ở cõi trên, trống Phú Xuyên  thuộc nhóm trống thái dương có mặt trời 14 nọc tia sáng. Mặt trời Càn/Tốn thế gian có khoảng không gian giữa tia sáng là lửa đất Li cho thấy trống này có một khuôn mặt chủ là ngành nọc Lửa vũ trụ Càn Viêm Đế-Lửa thế gian Li Kì Dương Vương với khuôn mặt Lửa đất Li Kì Dương Vương mang tính chủ.

 B. Cõi Giữa, Trung Thế.

Trung Thế là cõi giữa nhân thế gồm có vùng đất và vùng nước. Vùng đất là phần mặt trống còn lại và vùng nước là tang trống.

-Vùng Đất.

a. Đất dương

.Vành thú bốn chân

Trống này có mặt trời 14 nọc tia sáng là trống thế gian nên có vành chủ chốt nằm gần phía mặt trời là vành diễn tả một loài thú bốn chân sống được trên mặt đất.

 Thú bốn chân trên trống Hòa Bình.

 Cũng xin nhắc lại cho nhớ là khi nhìn trên mặt trống thấy có một vành khắc diễn tả cảnh sinh hoạt nhân sinh hay những loài thú bốn chân thì theo chính thống chúng ta biết ngay trăm phần trăm trống đó là trống thế gian có mặt trời có số nọc tia sáng bằng hay lớn hơn 8.

Các nhà khảo cổ học Việt Namcho rằng “Trên mặt trống Phú Xuyên (còn gọi là trống Stockhom vì hiện để tại đây), có vành chính yếu là vành có “khắc hình 4 con thú kỳ dị. Thú có mõm dài há to như loài chồn cáo, lưng uốn cong, đuôi cuộn lại, chân co lại trong tư thế chuẩn bị chạy theo ngược chiều kim đồng hồ. Đây là loài thú xuất hiện đầu tiên trên trống Phú Xuyên” (Nguyễn Văn Huyền).

Bây giờ ta hãy nhận diện con thú lạ này bằng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.

Trước hết nhìn tổng quát những con thú trên trống Phú Xuyên này có vóc dáng của loài chó sói, chồn. Con thú nhỏ con to bằng con chó sói. Đuôi con thú này cũng rất dài như đuôi loài chó sói, chồn. Loài chó sói và chồn cần có đuôi dài để về đêm lạnh chúng dùng đuôi đắp ấm mũi, mõm. Đúng như cac nhà khảo cổ học Việt Namnhận xét “Thú có mõm dài há to như loài chồn cáo”. Như vậy con thú này có các nét liên hệ với với loài chó, sói. Tuy nhiên con thú có nét đặc thù nhất để nhận diện là cặp sừng không phân nhánh. Như thế đây là loài hươu sừng gọi là muông gạc, mang gạc (muông, mang ruột thịt với Mường ngữ moong là con thú và gạc là sừng). Con thú đang há miệng như đang sủa. Vậy đây là con hươu sửa.

Trong thiên nhiên có loài hươu to bằng con chó sói khi tới mùa gọi cái thì chúng phát ra tiếng gọi như chó sửa gọi là hươu sủa (barking deer). Giống này có tên động vật là cervulus munjac, muntjac [cervulus có cer- = gốc Hy Lạp ngữ kera-sửng, ruột thịt với Pháp ngữ cerf, hươu và muntjac chính là Việt ngữ muông gạc, mang gạc (Việt ngữ mang cũng chỉ một loài hươu nhỏ lông vàng cam]. Hươu sủa, mang gạc có loài nhỏ con to bằng con chó sói, cao 14-24 đốt, sừng ngắn và chỉ có một mấu nhánh nhỏ gần gốc sừng trông như cái dùi, cái rìu. Ngoài ra còn có một đặc điểm là hai cái răng “chó” phát triển thành hai nanh dài nhọn, lòi ra như răng lợn lòi, dùng làm khí giới. Muntjac không sống thành từng đàn chỉ đi lẻ loi hay từng cặp trong rừng. Sống ở Đông Dương, Ấn Độ, Trung Hoa. Da Hươu sủa màu nâu đỏ, lẫn với cảnh vật xung quanh nên khó thấy.

 Và cũng có một loài lớn. Trên trống Phú Xuyên là loài hươu sủa nhỏ, loài lớn.

Mới đây các nhà sinh vật học Việt Nam và các nhà khoa học thuộc Quĩ Bảo vệ Đời sống Hoang Dã Thế giới (World Wildlife Fund) đã khám phá ra ‘mỏ vàng sinh học’ ở Vụ Quang, Việt Nam.

Trong ba con thú mới tìm ra trong ‘Thế giới đã mất’ ở ViệtNamcó một con thuộc loài hươu sủa Mang gạc Muntjac loại lớn con. Hai con thú kia là ‘Bò’ Vụ Quang còn gọi là sao la (Pseudoryxnghetinhensis, Sơn-dương-giaœ-Nghệ- Tĩnh) và Hươu chậy chậm mà dân địa phương gọi là ‘quang khem’.

Điều này cho thấy hươu sùa mang gạc từ ngàn xưa đã có mặt ở địa bàn ViệtNamvà giống nàyngày nay gần như tuyệt chủng.

Tóm lại

Con thú trên trống Phú Xuyên này có những đặc tính của loài chồn cáo họ nhà chó. Đuôi dài và cong là điểm đặc thù của chồn cáo, chó sói. Cái miệng há to diễn tả đang sủa. Con thú có những nét chó này còn có một nét chủ yếu nữa là có hai cái sừng ngắn, sắc nhọn và không phân nhánh. Đây là nét đặc thù của hươu sủa. Hình thú trên trống đồng này cũng thấp, chân ngắn có vẻ cũng không cao quá 24 đốt (2 bộ). Còn điểm con thú “chân co lại trong tư thế chuẩn bị chạy”  đây cũng là nét đặc thù của hươu sủa vì loài hươu này rất nhát, rất hiền, không sống thành từng đàn chỉ đi lẻ loi hay từng cặp trong rừng, né tránh người nên rất khó gặp… Đặc tính “chân co lại trong tư thế chuẩn bị chạy” ăn khớp trăm phần trăm với nét đặc thù là “chậy” của loài hươu (‘chỉ đường cho hươu nó chậy’), vì thế ăn khớp với từ Việt viết với bộ tẩu là Việt hươu Kì Dương Vương (Việt Là Gì?).

Hình thú ‘kì dị’ trên trống Phú Xuyên có đủ tính đặc thù vừa cáo chồn loài chó, đang há miệng sủa chính là con hươu sủa (barking deer), mang gạc Muntjac hay Munjac (Cervulus muntjac), kijiang, kì dương.

 Hươu sừng mang gạc mang ý nghĩa biểu tượng gì?

(còn tiếp).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: