GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH (phần 8 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH.

(phần 8 và hết)

Nguyễn Xuân Quang

TỔNG KẾT

 Nhìn một trống có cóc/ếch ta nghĩ ngay tới trống đó là : 1. trên 80% trống đó là trống sấm mưa hay sấm dông 2. trống sấm tạo hóa, sấm Càn Khôn 3, trống mang ý nghĩa biểu tượng sinh tạo, mắn sinh, phồn thực 4. trống chỉ dùng làm trang trí hoặc có mục đích thương mại chiều theo thị hiếu của dân dã đã hiểu sai lệch về trống đồng nòng nọc, âm dương.

Nhóm trống cóc/ếch chia ra làm hai, một là cóc hai là ếch dựa theo tính nòng nọc, âm dương.

Khuôn mặt thứ nhất là nhóm trống sấm-đầu non/sinh tạo nằm trong đại tộc trống Chấn/Cấn mặt trời 12 nọc tia sáng của ngành mặt trời thái dương của họ Mặt Trời rạng ngời. Trống sấm Chấn/Cấn cũng có hai nhánh theo tính âm dương. Trống sấm mưa Chấn/Cấn phía dương là trống cóc và phía âm là trống ếch. Các tộc thiếu âm của đại tộc Chấn có trống cóc và các tộc thái âm có trống ếch. Trống cóc/ếch Chấn/Cấn ứng với khuôn mặt sấm mưa của đại tộc Chấn Lạc Long Quân/Non Âu Cơ ngành mặt trời Viêm Đế của họ họ Hồng Bàng Mặt Trời Viêm Đế-Thần Nông. Trống cóc thuộc về phía Cấn Núi ngành Lửa mẹ Âu Cơ. Trống ếch thuộc về phía Chấn Biển ngành Nước cha Lạc Long Quân.

Khuôn mặt thứ hai là nhóm trống cóc/ếch Đoài/Cấn.

Trống cóc/ếch chỉ là một khuôn mặt, một tộc của đại tộc trống mặt trời 12 nọc tia sáng Chấn/Cấn của nhánh âm thái dương. Thật sự đại tộc này phải nhìn dưới lăng kính nòng nọc, âm dương nghĩa là gồm có hai nhánh thái dương:

Nhánh dương thái dương trống có hai vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) nọc dương thái dương ở biên trống ứng với khuôn mặt Viêm Đế và nhánh nọc âm thái dương có hai vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) ứng với Thần Nông thái dương của ngành mặt trời thái dương.

Nhánh dương thái dương như trống Chấn/Cấn Hòa Bình, Miếu môn II, Bản Thôm… không có tượng cóc/ếch và diễn tả các khuôn mặt dương thái dương khác của Chấn, của Lạc Long Quân (xem những trống này).

.Nhìn thoáng qua, nếu thấy một trống trên mặt có tượng cóc/ếch thì:

-Tôi đoan chắc rằng trên 80% trống đó nằm trong nhóm sấm-đầu non Chấn/Cấn có mặt trời 12 nọc tia sáng. Theo chính thống, nọc tia sáng phải mang âm tính hình cánh hoa sen, hoa thị nhọn đầu, búp măng… ứng với trống sấm mưa Lạc Long Quân ở nhà đầu non Âu Cơ và phần còn lại là trống cóc/ếch mang ý nghĩa biểu tượng sinh tạo nếu có khoảng không gian giữa các nọc tia sáng có hình thái tứ tượng.

-Trống cóc/ếch sấm mưa Chấn/Cấn theo chính thống phải là trống âm thái dương tức ngoài biên phải có hai vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) mang nghĩa âm thái dương.

-Trống sấm cóc/ếch sấm mưa, mưa thường có bốn tượng cóc/ếch diễn tả sấm chuyển động bốn phương trời đúng như “con cóc ghiến răng chuyển động bốn phương trời”.

-Trống có tượng lưỡng cư cóc/ếch chia ra làm hai loại:

 .Lọai cóc

Trống cóc là trống sấm dông nghiêng về thiếu âm (nước thiếu âm, hơi nước, khí gió) vì con cóc mang dương tính của ngành Khôn [cóc có một nghĩa là không như cóc cần = không cần; cóc sống trên cạn mang âm tính; cóc là cậu ông trời, em mẹ ông trời ứng với truyền thuyết và cổ sử Việt là em bà Thần Long có mạng Khảm OIO (nòng O thiếu âm IO), mẹ của Lạc Long Quân]. Trống có tượng cóc nghiêng về văn hóa Việt Nam có vua Tổ Hùng sinh ra từ bọc Trứng Thế Gian đội lốt bầu tạo hóa có một khuôn mặt thiếu âm thái dương là bầu trời thế gian, khí gió Đoài IIO sinh tạo, vũ trụ thuộc dòng Sấm Dông Ông Dóng Phù Đổng Thiên Vương.

Trong nhóm trống Cấn có mặt trời 12 nọc tia sáng có một thứ trống sấm mưa dông Đoài/Cấn. Trong nhóm trống này có con vật lưỡng cư theo chính thống phải là con cóc có tính thiếu âm khí gió Đoài sinh tạo. Ở những nhóm trống cóc thiếu âm (dương của âm Khôn) sống trên đất nên trống cóc Đoài/Cấn có một khuôn mặt trội biểu tượng cho ngành lửa dương Hùng Vương 50 con lên núi theo mẹ là Nàng Lửa thái dương thần nữ OII (Tốn, gió âm có khuôn mặt đại diện là gió dương vũ trụ Đoài IIO).

Vì thế trống sấm dông cũng thường thấy ở trống cóc thuộc nhóm trống thiếu âm có mặt trời 10 nọc tia sáng.

Tóm lại, trống sấm cóc có một khuôn mặt trội là trống sấm dông, trống sấm mưa dông của ngành thiếu âm nghiêng về tộc khí gió ngành lửa Hùng Vương lên núi Đoài theo mẹ.

 .Loại ếch

 Trống ếch (nhận diện được đích thực là ếch) là trống mưa, sấm mưa, sấm mưa bão nghiêng về thái âm (nước thái âm) vì con ếch mang âm tính của ngành Khôn (ếch có một nghĩa là nước, sống nhiều dưới nước). Trống có tượng ếch có hai trường hợp: một là nghiêng về văn hóa các tộc nước thái âm ứng với các tộc nước thái âm của Lạc Việt (hiện nay Lạc Việt Tráng Zhuang ở miền Nam Trung Hoa cho rằng trống có tượng lưỡng cư là trống ếch, trống mưa và làm các trống đồng có tượng ếch). Họ liên kết trống (ngay cả trống thường) với ếch như thấy qua hình dưới đây:

Hình lễ hội cầu mưa, được mùa ở Nam Trung Hoa (hình của hướng dẫn viên du lịch Ben chụp hộ ở Viện Bảo Tàng Sắc Tộc Thiểu Số Quảng Tây ở Nam Ninh).

 Lưu ý trên tang các trống hai đầu bịt da thông thường có hình ếch. Lá cờ có hình bó lúa và hình ếch cho thấy ếch gắn bó với lúa nước. Hai người phía trước đóng vai hai con ếch… vằn (đáng lẽ phải là một ếch nam và một ếch nữ mới có… mắn sinh, được mùa!).

 Hai là trống ếch là những trống rất muộn khi con người đã gắn liền cái bao tử vào nông nghiệp ruộng nước. Trống ếch bây giờ có chủ thế là trống mưa, cầu mưa, khuôn mặt sấm có thể đã bị lu mờ và không còn mang nhiều ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh chính thống nữa hoặc hoàn toàn không có.

Các trống ếch này thấy rất nhiều ở các nền văn hóa ruộng nước ngoài địa phận Việt Nam hay ở vùng biên giới Hoa Việt. Các quốc gia như Thái Lan, Lào, Campuchia, NamDương… thậm chí gọi trống có tượng lưỡng cư là trống ếch, trống mưa và ngay cả trống đồng không có tượng cóc/ếch họ cũng gọi là trống mưa.

Tóm lại trống ếch chính thống có một khuôn mặt trội là trống sấm mưa của ngành thái âm nước nghiêng về tộc nước ngành nước Hùng Vương theo cha xuông biển Chấn. Các tộc Nam Trung Hoa như Lạc Việt Tráng (Zhuang) tự nhận là con cháu của Rồng (ứng với Lạc Long Quân) có rất nhiều trống đồng loại trống Nước hình cái âu Nguyễn Xuân Quang IV (Heger IV) và như đã nói ở trên có rất nhiều tượng ếch.

Dĩ nhiên ở các trống muộn và rởm tượng cóc/ếch không còn mang nghĩa chính thống nữa.

.Trống cóc diễn tả sấm mưa, sấm dông là trống muộn. Trống cóc đã là trống muộn rồi còn nếu là trống ếch nữa thì lại càng là trống muộn hơn hay là trống rỏm.

 Trống cóc/ếch theo duy thực gắn liền với cái bao tử cần gạo ăn dùng cầu mưa hay chúng đã trở thành một biểu tượng phải có của trống đồng sau này theo thị hiếu, theo tính lợi ích thương mại… nên trống cóc/ếch chiếm tới hơn 80% các trống đồng hiện nay trên thế giới (như thấy qua hình chụp ở Viện Bảo Tàng Sắc Tộc Thiểu Số, Quảng Tây ở Nam Ninh trong 5 trống thì 4 trống có tượng cóc/ếch). Các nhà khảo cổ Trung Quốc khoe khoang là “họ” có một số lượng trống đồng khổng lồ so với số lượng trống ít oi tìm thấy ở Việt Nam. Những trống đồng Nam Trung Hoa này là những trống muộn, trống có tượng ếch, cóc/ếch và là những trống rỏm không thể so sánh được với các trống phát hiện được trong lãnh thổ Việt Nam hiện nay.

.Không phải trống sấm mưa nào cũng có tượng cóc/ếch.

Có nhiều trống sấm không có tượng cóc ếch mà chỉ có các biểu tượng khác của sầm như dóng sấm, búa thiên lôi, cò, chim sấm, vành sóng gầm uốn khúc  sóng nhọn đan vào nhau hay vành sóng gió hình thoi…

.Các yếu tố đặc thù của trống sấm mưa:

Ta rút ra được qui luật sau đây về nhóm trống sấm trong nhóm trống cóc/ếch.  Thường thường trống sấm mưa phải có một vài trong các những yếu tố đặc thù sau đây:

-/ Trống có mặt trời 12 tia sáng Chấn/Cấn. Chấn ở đây có một khuôn mặt là sấm (Chấn vi lôi). Cấn có một khuôn mặt là núi non. Ta thấy đúng theo truyền thuyết nói là ông thần sấm (Chấn) có nhà ở đầu non (Cấn) trăm phần trăm.

-/ Bốn tượng cóc có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que sấm gầm trên đùi có một khuôn mặt biểu tượng cho sấm.

-/Hình dóng sấm, búa thiên lôi.

-/ Những con cò sấm mưa, sấm dông hay các con chim nước sấm mưa.

-/ Vành hình thái sóng cuộn có nọc mũi tên dương là nước chuyển động, nước-lửa hay vòng sóng gió hình thoi có một nghĩa là “sấm gầm”.

-/ Những người hóa trang thể điệu hóa rắn-chim, có một khuôn mặt sấm mưa, thuộc tộc Mặt Trời Nước, Thần Sấm Mưa ứng với Lạc Long Quân hay thuộc tộc Mặt Trời Gió có một khuôn mặt Sấm Dông dòng Ông Dóng Phù Đổng Thiên Vương Hùng Vương.

-/ Những vành chữ nòng nọc vòng tròn kép có chấm mang nghĩa Lửa (chấm) Nước (hai vòng tròn đồng tâm) có một nghĩa là chớp-mưa, sấm mưa hay vành từ chấm-vòng tròn có một nghĩa thiếu âm gió.

Những trống có tất cả các yếu tố trên thì trăm phần trăm là trống sấm.

Ta có những hệ luận như sau:

-Trống có hình

.Dóng sấm, búa thiên lôi, 100% là trống sấm.

.Cò, chim (nước) sấm, chim sấm Lạc trăm phần trăm là trống sấm, trống mưa.

.Tượng cóc có chữ sấm gầm: 100% trống sấm.

.Mặt trời Chấn/Cấn 12 nọc tia sáng, hơn 80% là trống sấm.

.Vành sóng nước-lửa, uốn khúc sấm gầm hơn 80% là trống sấm mưa. Vành sóng gió là trống sấm dông

.Trống có tất cả các yếu tố trên CHẮC CHẮN trăm phần trăm là trống sấm mưa.

Như đã nói ở trên, nhìn từ xa, thấy một trống có tượng cóc ếch tôi có thể đoán chắc là trên 80% trống đó là trống có mặt trời 12 nọc tia sáng Chấn/Cấn, trống Sấm ở đầu Non (Lạc Long Quân Chấn có “nhà” Âu Cơ ở đầu Non).

.Ngoài nhóm trống cóc/ếch đi với mặt trời 12 nọc tia sáng còn có những trống cóc/ếch đi với các trống có mặt trời có nọc tia sáng khác nữa như trống Hích có mặt trời 11 tia sáng, trống Tân Khang có 8 tia sáng tia sáng … những trống này là trống rất muộn có thể không còn chính thống. Tuy nhiên chúng cũng có thể diễn tả một khuôn mặt khác của sấm. Ví dụ trống cóc/ếch Làng Vặc có mặt trời 7 nọc tia sáng là trống vũ trụ có một khuôn mặt diễn tả sấm tạo hóa, sinh tạo, sấm khai thiên lập địa, sấm big bang, sống Càn Khôn thấy rõ qua tượng cóc/ếch Càn Khôn.

.Tuy trống cóc/ếch là trống muộn và rất muộn được diễn tả theo cách bình dân học vụ, dân dã nhưng chúng có một lợi ích là đôi khi giúp ta giải đọc và kiểm chứng, xác thực các chữ viết, dấu, hình nòng nọc vòng tròn-que trên các trống cổ.

Qua những chương sử đồng trống cóc/ếch ta có thể hiểu rõ thêm, kiểm điểm lại và sửa đổi lại các dữ kiện về truyền thuyết, ca dao đã được truyền lại qua sử miệng và cổ sử Việt, lịch sử Việt đã viết trong sử sách. Ở đây qua khuôn mặt sấm ở đầu non Chấn Lạc Long Quân /Cấn Âu Cơ giúp ta nhận diện được những khuôn mặt đích thực của Lạc Long Quân/Âu Cơ mà tôi đã viết trong sử miệng Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt và trong sử sách Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt.

Tóm gọn lại, nhìn về diện sấm, nhóm trống cóc/ếch loa6i thế gian là trống biểu của sấm dông gió, sấm mưa và trống loại vũ trụ là trống biểu tượng của sấm tạo hóa, trống bid bang, Càn Khôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: