GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH phần 2

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH.

(phần 2)

Nguyễn Xuân Quang

I. GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH SẤM MƯA.

NHẬN DIỆN CÓC HAY ẾCH TRÊN TRỐNG ĐỒNG

1. Phân biệt cóc và ếch.

Ta có thể nhận diện và phân biệt cóc/ếch trên trống đồng nòng nọc, âm dương.

.Bằng Hình Dạng

a .Cóc

Cóc những đặc tính thể chất đặc biệt như thấy trên trống đồng nòng nọc, âm dương Hữu Chung dưới đây:

 

Một con cóc trên trống Hữu Chung (lấy phần cóc trong nguồn: The Bronze Đông Sơn Drums, Nguyễn Văn Huyên và các công tác viên, compiled by Hà Thúc Cần).

./ Cóc ở đây không có “eo ếch” cường điệu.

./ Đùi không to với bắp thịt không nẩy nở no tròn như đùi ếch. Đùi không nở nang như ếch nên nửa thân phía đầu to hơn nửa thân sau trong khi ở ếch thì ngược lại.

./ Con cóc ở đây ở tư thế “ngồi chồm hổm” như sắp nhẩy tới trước.

Con vật trên trống Hữu Chung này có tất cả các đặc tính về thể chất của con cóc.

b. Ếch

Con vật lưỡng cư trên trống đồng nòng nọc, âm dương Nam Trung Hoa dưới đây có những đặc tính về hình thể của ếch:

./ Có eo cường điệu gọi là “eo ếch”:

Một con ếch có eo ếch trên một trống nam Trung Hoa (A.B Bernet Kempers (The Kettledrums of Southeast Asia).

 

Hiển nhiêu con vật lưỡng cư trên trống Nam Trung Hoa này có eo ếch đặc thù không thể nào lầm lẫn với cóc.

./ Đùi to với bắp thịt no tròn trơn láng rất cường điệu. Đùi nở nang nên nửa thân sau to bằng hay hơn nửa thân phía đầu.

./ Da trơn láng không có hột, “mụn cóc” cho thấy con vật chỉ là con ếch biểu tượng cho mưa.

./ Con vật này nằm rạp người xuống đất thường thấy ở loài ếch trong khi cóc ở tư thế “ngồi chồm hổm” như sắp nhẩy tới trước.

Trống Nam Trung Hoa này có tượng ếch rõ trăm phần trăm qua cái “eo ếch” chuyên biệt của ếch nghiêng hẳn về trống mưa hay mưa sấm.

Các tộc có trống đồng ở Nam Trung Hoa thường cho con vật lưỡng cư trên trống đồng là ếch, nghiêng nhiều về trống ếch, trống mưa như thấy rõ qua bức họa ở Viện Bảo Tàng Các Sắc Tộc Thiểu Số ở Quảng Tây vẽ cảnh lễ hội có cảnh đánh trống đồng đi kèm với những người nhẩy múa hóa trang thành ếch. Đây hẳn là cảnh lể hội cầu mưa, được mùa.

Cảnh lễ hội có đánh trống đồng đi kèm với những người nhẩy múa hóa trang thành ếch (Viện Bảo Tàng Các Sắc Tộc Thiểu Số ở Quảng Tây).

Lưu ý những người mặc y phục đen thuộc sắc tộc Lạc Việt Tráng Zhuang (có thể là tộc Tráng Đen Napo). Họ đội mũ trống giống na ná như chiếc khăn đóng của phái nam Việt Nam ngày nay. Mầu đen là mầu nước thái âm, mầu của tộc nước thái âm con cháu của mặt trời “Quân” (mầu tím đen) hoàng hôn, Mặt Trời Nước Lạc Long Quân. Họ cũng tự nhân là con cháu của Rồng (xem bài viết riêng về tộc Lạc Việt Tráng này).

Tương tự ta cũng thấy hình tượng ếch trên một trống Nam Dương.

Ếch trên trống Salayar Đông Nam Dương (A.B Bernet Kempers, The Kettledrums of Southeast Asia).

Các tượng những con vật ở trống Nam Dương này người trơn bóng, đùi có bắp thịt nổi tròn nghiêng nhiều về tượng ếch.

.Bằng Chữ Viết Nòng Nọc Vòng Tròn-Que

Một trong những cách nhận diện ra căn cước cóc/ếch trên trống đồng một cách đích thực và tin cậy nhất là giải đọc theo chữ viết nòng nọc vòng tròn-que mà hiện nay gọi là hoa văn khắc ở trên người cóc/ếch. Những chữ viết nòng nọc vòng tròn-que này cho biết rõ danh tính và ý nghĩa biểu tượng của tượng lưỡng cư trên trống đồng nòng nọc, âm dương trăm phần trăm.

Nhận diện cóc/ếch bằng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que:

.Cóc sấm mưa

Trên đùi cóc trên trống đồng nòng nọc, âm dương thường có chữ mang hình thái uốn khúc gẫy sấm gầm ví dụ con cóc trên trống Hữu Chung.

 

Hình ngữ uốn khúc gẫy cạnh sấm gầm trên đùi cóc ở trống Hữu Chung.

Xin nhắc lại một chút về hình thái sấm gầm này.

Hình thái uốn khúc vuông góc sấm gầm giống hình cây lọng, ô che mưa thể điệu hóa này gồm có:

.Hình vòm lọng hai đầu uốn lại thành hai móc xoắn, thành hai  chữ móc sóng cuộn hay xoáy nước ngược nhau. Nguyên thủy là do ba nòng OOO (Khôn) chuyển động  mở ra thành hình ba thùy có một khuôn mặt là nước (thái âm), mây.

Hình ba thùy có một nghĩa là nước thái âm, mây.

Hình ba thùy dương hóa hay ở dạng muộn thể điệu hóa có góc cạnh thành vuông góc. Khi chuyển động vần vũ, thùy ở giữa biến thành hình vòm và hai thùy bên biến thành xoáy nước, xoắn nước vuông góc tức hình vòm lọng ở đây.

Dạng hình thái uốn khúc xoắn nước vuông góc thấy rõ qua chứng tích hình thái uốn khúc vuông góc mang nghĩa sóng nước còn thấy qua các hình vẽ trên đá chỉ “big wave” (“sóng lớn”) gồm một chuỗi các hình thái móc nước vuông góc chuyển động và cũng là biểu tượng của “Water clan” (Tộc Nước) của các tộc thổ dân Mỹ châu như Hopi, Hoa Kỳ (Heike Owusu, p. 83).

Hình vẽ trên đá của thổ dân Hopi, Hoa Kỳ chỉ “big wave” (“sóng lớn”) gồm một chuỗi các hình thái móc nước vuông góc chuyển động (Heike Owusu).

Rõ như ban ngày hai hình móc xoáy nước vuông góc trên đùi cóc giống hệt hình sóng lớn của người Hopi.

Hai hình sóng cuộn này tạo thành hình vòm mang hình thái của cụm mây vuông góc.

Như thế phần này có một khuôn mặt mang nghĩa nước chuyển động, mưa, mây.

Ta có thể kiểm chứng lại với dạng cổ của Hán tự mây yún (vân) trong giáp cốt văn, kim văn, cổ văn cũng có hình móc nước.

(Wang Hongyuan).

.Nọc trụ thân cây lọng, ô ở giữa là nọc lửa.

Hình vòm hai móc xoáy nước vuông góc, nước, mây hợp với nọc lửa ở giữa là lửa-mưa, chớp-mưa chính là sấm gầm (gầm vì chuyển động).

So sánh hình thái uốn khúc sấm mưa này với  lôi văn Trung Hoa.

Lôi văn.

Ta thấy rất rõ lôi văn Trung Hoa cổ là di duệ của hình mây cổ cũng có hình móc xoáy nước vuông góc và bên trái có nọc có đuôi uốn cong diễn tả nọc lửa chớp. Lôi văn Trung Hoa ruột thịt với hình thái uốn khúc vuông góc sấm gầm trên đùi cóc. Người Trung Hoa không biết đây là một chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.

Như thế con vật lưỡng cư trên trống đồng nếu có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que có hình thái uốn khúc sấm gầm thì theo chính thống trống đó là trống sấm và con vật có độ rất cao là con cóc (ngoại trừ ở các nền văn hóa bị ảnh hưởng văn hóa của Đông Sơn chỉ thờ trống mưa, trống ếch theo duy thực có thể là con ếch).

.Ếch mưa.

Có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que là hình móc nước, sóng nước cuộn tròn ở hai bên mang tai. Ví dụ như ở trống Kur, Nam Dương:

Tượng ếch có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình sóng cuộn ở mang tai trên trống Kur, Nam Dương.

Ta thấy rõ trống ếch thấy nhiều ở các nền văn hóa bị ảnh hưởng của văn hóa cóc Đông Sơn như Nam Trung Hoa, Nam Dương, Thái Lan, Lào, Campuchia… Trống ếch vì thế nhìn chung chung nhiều khi không chính thống và là những trống rất muộn, trống rởm (xem dưới).

2. Cóc/ếch diễn tả trọn vẹn Vũ Trụ giáo.

Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo được diễn tả trọn vẹn qua chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trên các tượng cóc/ếch còn giữ được chính thống. Xin lấy một ví dụ điển hình có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que ở ttrống Hữu Chung.

Trống Hũu Chung với bốn tượng cóc (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

NHÌN  TOÀN DIỆN.

.Hư Vô, Vô Cực

Một tượng cóc trên trống Hữu Chung.

Viền hình trái tim (biến dạng của vòng tròn) đứt đoạn trên đầu cóc có một khuôn mặt biểu tượng cho hư vô, vô cực lúc còn chưa định hình.

.Thái Cực hay Trứng Vũ Trụ.

Viền hình trái tim liền Nòng âm và mõm nọc mũi tên Nọc dương nhìn dưới dạng nhất thể là thái cực.

.Lưỡng Nghi.

Nhìn dưới dạng lưỡng nghi: viền hình trái tim liền là cực nòng và nọc nọc mũi tên ở mõm là cực dương.

. Tứ Tượng:

1. Tượng Lửa

Viền đứt đoạn cũng coi như vành nọc que nhỏ biểu tượng cho tượng Lửa sinh tạo vũ trụ.

2. Tượng Nước

Ba phần vòng tròn trên đùi ếch là ba nòng OOO, Khôn, có một khuôn mặt nước thái âm OO bầu trời O.

3. Tượng Gió

Vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) ở eo ếch biểu tượng cho tượng Gió.

4. Tượng Đất

Cột xương sống biểu tượng cho đất núi trụ thế gian.

. Sinh Tạo

Hình uốn khúc sấm gầm, lửa-nước vũ trụ ở đùi cóc ngoài ý nghĩa biểu tượng cho sấm còn có một khuôn mặt sinh tạo. Xin nhắc lại sấm do chớp (lửa, dương) trong mưa (nước, âm) giao hòa với nhau, nòng nọc, âm dương giao hòa sinh ra vạn vật, vũ trụ, tam thế. Vì thế sấm có một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa. Tiếng nổ Big Bang có thể coi như một tiếng sấm khai thiên lập địa.

Như thế nhìn toàn diện, trên người cóc có những chữ viết nòng nọc vòng tròn-que diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh.

NHÌN THEO DIỆN BÌNH QUẢ BẦU Ở ĐẦU VÀ THÂN CÓC.

Hình vẽ bao quan đầu và thân cóc có cái bình hình quả bầu.

Hình bình quả bầu trên đầu và thân cóc.

Bình hình quả bầu này diển đạt ý nghĩa vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo. Bình quả bầu này giống hệt linh tự “sema”, “union” (kết hợp, hôn phối) của Ai Cập cổ.

Linh tự sema (Richard H. Wilkinson, tr. 81).

Đây là linh tự có gốc từ chữ nòng nọc. Thật giản dị cái nọc nhọn, cây đinh, cây đục có một khuôn mặt biểu tượng cho cơ quan sinh dục nam đâm vào cái túi hình tam giác tròn đầu là nòng O ở dạng biến thể, biểu tượng âm, bộ phận sinh dục nữ. Linh tự này hiểu theo nghĩa “dâm phong” là giao hợp. Dĩ nhiên có nghĩa bóng bẩy là giao hòa âm dương, kết hợp, “union”.

Bình hình bầu trên đầu cóc cũng giống hệt cái bình bằng ngọc trắng (alabaster) tìm thấy trong mộ vua Tutankhanum.

Bình nậm ngọc trắng trong mộ Tutankhanum, Thebes.

(Eighteenth Dynasty), (Richard H. Wilkinson, tr. 80).

Chiếc bình có hình linh tự kết hợp âm dương “sema” nọc đâm vào nòng. Ở góc phải phía trên, tức chiều dương có hình hoa đực có nhụy đực giống hình qui đầu ở giữa, biểu tượng “một dương” tức thiếu dương, góc phải dưới có hai hình hoa đực. Hai dương là thái dương. Phía bên trái tức theo chiều âm, có hình hoa cái giống như hoa kèn có hình túi âm đạo biểu tượng một âm hay thiếu âm, góc trái dưới có hai hoa cái tương tự là hai âm hay thái âm. Hiển nhiên chiếc bình hoa này mang trọn nghĩa âm dương, tứ tượng, dĩ nhiên mang nghĩa sinh tạo, vĩnh cửu, tái sinh. Chiếc bình này để trong mộ Tutankhanum mang trọn ý nghĩa đó, cầu chúc cho vị vua này được về miền vĩnh cửu hay tái sinh.

Như thế bình hình bầu ở đầu cóc giống linh tự sema, giống bình nậm ngọc trắng hiển nhiên mang trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh.

Thật vậy ta hãy giải đọc bình hình quả bầu này nhìn dưới lăng kính Vũ Trụ Tạo Sinh.

Thái Cực hay Trứng Vũ Trụ.

Hình trái bầu có thân bầu là nòng và cổ (cuống) ở thân có phụ đề dấu nọc mũi tên là nọc. Bầu nòng nọc, âm dương, bầu vũ trụ, bầu trời nhìn dưới dạng nhất thể là Thái Cực.

.Lưỡng Nghi.

Nhìn dưới dạng lưỡng nghi: hình trái bầu có phần bầu nòng ở đầu và cổ nọc ở thân.

.Tứ Tượng

  1. Tượng Lửa: hai chấm nọc to đậm diễn tả lửa sinh tạo vũ trụ ứng với tượng Lửa.

2. Tượng Nước: hai hình tam giác ngược đen đậm ở miệng bình có nghĩa là nước dương [ngược với nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) có một nghĩa là lửa] ứng với tượng nước dương.

3. Tượng Gió: các sọc nghiêng trong bình có nghĩa là gió ứng với tượng gió dương.

4. Tượng Đất: trục thẳng ở giữa biểu tượng cho tượng đất.

5. Trục Thế Giới: trục thẳng ở giữa cũng biểu tượng cho Trục Thế Giới.

6. Sinh Tạo, Tái Sinh, Hằng Cửu: bình quả bầu nòng nọc, âm dương mang nghĩa sinh tạo, tái sinh, hằng cửu mang hình bóng bầu vũ trụ, bầu trời, bầu tạo hóa, bầu sinh tạo, bầu thai.

Như thế bình trái bầu trên người con cóc ở trống này mang trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh.

Tóm lại trên người cóc nhìn toàn diện và trong bình hình trái bầu mang trọn vẹn ý nghĩa của vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo.

Qua chữ viết nòng nọc vòng tròn-que ta có thể biết rõ một hình tượng lưỡng cư là cóc biểu tượng cho sấm hay sấm dông, ếch biểu tượng cho mưa, sấm mưa có hay không có diễn đạt ý nghĩa vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo. Từ đó ta suy ra một trống có tượng cóc/ếch là trống sấm mưa, trống mưa, trống biểu tượng của vũ trụ giáo. Dĩ nhiên phải dựa thêm vào các chi tiết khác của trống để xác thực cho đúng.

Ở những trống muộn, vũ trụ tạo sinh diễn tả một cách đơn giản hơn ví dụ như trên con ếch ở trống Sangeang.

Con ếch có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình móc sóng cuộn ở bên mang tai trên trống Sangeang.

 

Như đã nói ở trên con vật này có chữ nước sóng cuộn ở hai bên mang tai nghiêng nhiều về phía con ếch. Ta cũng thấy rất rõ nó nghiêng về ếch qua sự kiện là trên đùi không có hình uốn khúc sấm gầm của cóc.

Con ếch này có các chữ viết nòng nọc vòng tròn-que diễn tả vũ trụ tạo sinh, Vvũ trụ giáo dưới dạng tứ tượng đơn giản (không ở dạng bình quả bầu ở cõi Tạo Hóa nguyên khởi). Vành sát cổ là vành vòng tròn có chấm có một nghĩa là mặt trời sinh tạo có một khuôn mặt lửa vũ trụ Càn ứng với tượng Lửa. Kế đến là vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) biểu tượng cho không gian dương khí gió ứng với tượng Gió (Đoài vũ trụ). Tiếp nữa là vành sóng gẫy khúc mang dương tính biểu tượng cho tượng Nước thái dương (Chấn) và cuối cùng vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) biểu tượng cho núi tháp tượng Đất dương (Li).

Vì thế tùy theo cách diễn đạt bằng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que ta có thể biết trống còn chính thống ở mức độ nào, trống muộn ít hay nhiều, ta có thể định được tuổi và biết được trống có chính thống hay không. Nếu các chữ viết nòng nọc vòng tròn-que viết sai ngữ pháp, chỉ có trang trí cho đẹp hay trống trơn thì là trống rất muộn hay trống rởm.

Tuổi và Độ Chính Thống Của Trống Cóc/Ếch.

Trống cóc/ếch là trống muộn. Trống cóc đã là trống muộn rồi, nếu là trống ếch nữa thì còn muộn hơn nữa. Như đã nói ở trên từ Hán Việt oa, con ếch không liên hệ với từ Hán Việt cổ có nghĩa là trống. Trong khi đó văn hóa Trung Hoa cũng có trống là biểu tượng cho sấm, thần sấm. Như thế có nghĩa là oa không liên hệ với trống, với sấm qua ngôn ngữ Trung Hoa. Trong khi Việt Nam cóc có nghĩa là không (cóc cần) là trống. Cóc ruột thịt với với trống với sấm. Như thế ta thấy rất rõ tượng ếch không liên hệ với trống (ít nhất là qua ngôn ngữ Trung Hoa) lại ngồi trên mặt trống Nam Trung Hoa thì ếch hoàn toàn lệch lạc. Các trống Nam Trung Hoa có tượng ếch hoàn toàn không chính thống. Những trống này đã mất gốc của trống cóc của đại tộc Đông Sơn và có độ cao là trống rất muộn, trống rởm. Trống ếch trống mưa quá muộn thường không còn có các chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hay nếu có thì cũng không còn viết đúng ngữ pháp của chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.

Những trống có tượng cóc/ếch gần đây đã mang nghĩa nghiêng nặng về khuôn mặt mưa, sấm mưa theo duy tục, duy thực theo nhu cầu của cái bao tử (cần có lúa gạo ăn) của con người làm ruộng nước, không còn mang những nghĩa khác của vũ trụ tạo sinh thấy ở những trống cổ.  Nguyên thủy trống đồng nòng nọc, âm dương mang ý nghĩa vũ trụ  luận, trong đó khuôn mặt mưa, sấm chỉ là một khuôn mặt thường so với các khuôn mặt khác nhưng về sau này, theo duy tục, duy thực khuôn mặt trống mưa, trống ếch nổi bật lên lấn áp tất cả các khuôn mặt khác. Trong thực tế, một vài nơi đã dùng trống đồng trong lễ cầu đảo, cầu mưa. Hình ảnh của cóc hay ếch ngày nay gắn liền với mưa, sấm sâu đậm phổ thông đến độ ngay cả các trống không có tượng cóc/ếch, không dính dáng gì với mưa, sấm có nơi cũng gọi là trống ếch, trống mưa. Ở Việt Nam hiện nay, những trống giả cổ dùng làm kỷ vật bán cho du khách bắt chước in hệt trống Ngọc Lũ I mà trên mặt cũng có bốn tượng cóc (!).

Nhìn vào một trống có tượng cóc hay ếch ta biết ngay là trống muộn mang ý nghĩa sấm mưa, mưa. Phần lớn các trống muộn cóc/ếch là những trống quá muộn không còn làm theo qui ước và là trống rởm như các trống thấy ở Nam Trung Hoa. Trong Viện Bảo Tàng Sắc Tộc Thiểu Số,  Quảng Tây, hình chụp 5 chiếc trống thì bốn chiếc có tượng cóc/ếch.

Các trống đồng trưng bầy tại Viện Bảo Tàng Các Sắc Tộc Thiểu Số, Quảng Tây cho thấy trong 5 trống thì bốn trống có tượng cóc/ếch (nguồn viết bằng chữ Hàn).

Các nhà khảo cổ Trung Hoa khoe khoang là họ có một số lượng trống đồng nòng nọc, âm dương khổng lồ hàng ngàn chiếc (hơn Việt Nam) nhưng đa số đều là những trống ếch rất muộn, không chính thống hay trống rởm.

Điều này cũng giả thích tại sao trống cóc/ếch chiếm trên 80% trống thế giới hiện nay.

Tóm lại, trên mặt trống các tượng lưỡng cư có thể là cóc hay ếch. Muốn nhận diện và xác quyết phải dựa vào hình dạng, tính sinh học, chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trên người con vật. Cần phải kiểm chứng với các chi tiết khác của trống. Phần lớn các trống có tượng cóc có liên hệ tới sấm, sấm dông (và ngay cả không chính thống là sấm mưa) nên trống thường bắt buộc phải phân biệt các loại ‘hoa văn’ mang ý nghĩa sấm, mưa, nước, lửa-nước, mặt trời nước… Ví dụ  như thường thấy vành hai vòng tròn đồng tâm có chấm giữa lửa-nước, sấm Chấn, mặt trời nước thì nghiêng vể sấm mưa như trống Hữu Chung, Mông Sơn, Na Dương, Quan Hóa, Hà Giang I…

Các trống có tượng cóc/ếch cũng đi kèm với vành sóng nước mang dương tính hay cách điệu thành sóng sấm gầm  vuông góc thường là sấm mưa. Nếu đi kèm với vành sóng hình thoi có một nghĩa là gió chuyển động thì thường là sấm dông . Nhất là mặt trời có 12 nọc tia sáng tức Chấn/Cấn.

I. GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH SẤM MƯA.

NHẬN DIỆN CÓC HAY ẾCH TRÊN TRỐNG ĐỒNG

1. Phân biệt cóc và ếch.

Ta có thể nhận diện và phân biệt cóc/ếch trên trống đồng nòng nọc, âm dương.

.Bằng Hình Dạng

a .Cóc

Cóc những đặc tính thể chất đặc biệt như thấy trên trống đồng nòng nọc, âm dương Hữu Chung dưới đây:

 

Một con cóc trên trống Hữu Chung (lấy phần cóc trong nguồn: The Bronze Đông Sơn Drums, Nguyễn Văn Huyên và các công tác viên, compiled by Hà Thúc Cần).

./ Cóc ở đây không có “eo ếch” cường điệu.

./ Đùi không to với bắp thịt không nẩy nở no tròn như đùi ếch. Đùi không nở nang như ếch nên nửa thân phía đầu to hơn nửa thân sau trong khi ở ếch thì ngược lại.

./ Con cóc ở đây ở tư thế “ngồi chồm hổm” như sắp nhẩy tới trước.

Con vật trên trống Hữu Chung này có tất cả các đặc tính về thể chất của con cóc.

b. Ếch

Con vật lưỡng cư trên trống đồng nòng nọc, âm dương Nam Trung Hoa dưới đây có những đặc tính về hình thể của ếch:

./ Có eo cường điệu gọi là “eo ếch”:

Một con ếch có eo ếch trên một trống nam Trung Hoa (A.B Bernet Kempers (The Kettledrums of Southeast Asia).

 

Hiển nhiêu con vật lưỡng cư trên trống Nam Trung Hoa này có eo ếch đặc thù không thể nào lầm lẫn với cóc.

./ Đùi to với bắp thịt no tròn trơn láng rất cường điệu. Đùi nở nang nên nửa thân sau to bằng hay hơn nửa thân phía đầu.

./ Da trơn láng không có hột, “mụn cóc” cho thấy con vật chỉ là con ếch biểu tượng cho mưa.

./ Con vật này nằm rạp người xuống đất thường thấy ở loài ếch trong khi cóc ở tư thế “ngồi chồm hổm” như sắp nhẩy tới trước.

Trống Nam Trung Hoa này có tượng ếch rõ trăm phần trăm qua cái “eo ếch” chuyên biệt của ếch nghiêng hẳn về trống mưa hay mưa sấm.

Các tộc có trống đồng ở Nam Trung Hoa thường cho con vật lưỡng cư trên trống đồng là ếch, nghiêng nhiều về trống ếch, trống mưa như thấy rõ qua bức họa ở Viện Bảo Tàng Các Sắc Tộc Thiểu Số ở Quảng Tây vẽ cảnh lễ hội có cảnh đánh trống đồng đi kèm với những người nhẩy múa hóa trang thành ếch. Đây hẳn là cảnh lể hội cầu mưa, được mùa.

Cảnh lễ hội có đánh trống đồng đi kèm với những người nhẩy múa hóa trang thành ếch (Viện Bảo Tàng Các Sắc Tộc Thiểu Số ở Quảng Tây).

Lưu ý những người mặc y phục đen thuộc sắc tộc Lạc Việt Tráng Zhuang (có thể là tộc Tráng Đen Napo). Họ đội mũ trống giống na ná như chiếc khăn đóng của phái nam Việt Nam ngày nay. Mầu đen là mầu nước thái âm, mầu của tộc nước thái âm con cháu của mặt trời “Quân” (mầu tím đen) hoàng hôn, Mặt Trời Nước Lạc Long Quân. Họ cũng tự nhân là con cháu của Rồng (xem bài viết riêng về tộc Lạc Việt Tráng này).

Tương tự ta cũng thấy hình tượng ếch trên một trống Nam Dương.

Ếch trên trống Salayar Đông Nam Dương (A.B Bernet Kempers, The Kettledrums of Southeast Asia).

Các tượng những con vật ở trống Nam Dương này người trơn bóng, đùi có bắp thịt nổi tròn nghiêng nhiều về tượng ếch.

.Bằng Chữ Viết Nòng Nọc Vòng Tròn-Que

Một trong những cách nhận diện ra căn cước cóc/ếch trên trống đồng một cách đích thực và tin cậy nhất là giải đọc theo chữ viết nòng nọc vòng tròn-que mà hiện nay gọi là hoa văn khắc ở trên người cóc/ếch. Những chữ viết nòng nọc vòng tròn-que này cho biết rõ danh tính và ý nghĩa biểu tượng của tượng lưỡng cư trên trống đồng nòng nọc, âm dương trăm phần trăm.

Nhận diện cóc/ếch bằng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que:

.Cóc sấm mưa

Trên đùi cóc trên trống đồng nòng nọc, âm dương thường có chữ mang hình thái uốn khúc gẫy sấm gầm ví dụ con cóc trên trống Hữu Chung.

 

Hình ngữ uốn khúc gẫy cạnh sấm gầm trên đùi cóc ở trống Hữu Chung.

Xin nhắc lại một chút về hình thái sấm gầm này.

Hình thái uốn khúc vuông góc sấm gầm giống hình cây lọng, ô che mưa thể điệu hóa này gồm có:

.Hình vòm lọng hai đầu uốn lại thành hai móc xoắn, thành hai  chữ móc sóng cuộn hay xoáy nước ngược nhau. Nguyên thủy là do ba nòng OOO (Khôn) chuyển động  mở ra thành hình ba thùy có một khuôn mặt là nước (thái âm), mây.

Hình ba thùy có một nghĩa là nước thái âm, mây.

Hình ba thùy dương hóa hay ở dạng muộn thể điệu hóa có góc cạnh thành vuông góc. Khi chuyển động vần vũ, thùy ở giữa biến thành hình vòm và hai thùy bên biến thành xoáy nước, xoắn nước vuông góc tức hình vòm lọng ở đây.

Dạng hình thái uốn khúc xoắn nước vuông góc thấy rõ qua chứng tích hình thái uốn khúc vuông góc mang nghĩa sóng nước còn thấy qua các hình vẽ trên đá chỉ “big wave” (“sóng lớn”) gồm một chuỗi các hình thái móc nước vuông góc chuyển động và cũng là biểu tượng của “Water clan” (Tộc Nước) của các tộc thổ dân Mỹ châu như Hopi, Hoa Kỳ (Heike Owusu, p. 83).

Hình vẽ trên đá của thổ dân Hopi, Hoa Kỳ chỉ “big wave” (“sóng lớn”) gồm một chuỗi các hình thái móc nước vuông góc chuyển động (Heike Owusu).

Rõ như ban ngày hai hình móc xoáy nước vuông góc trên đùi cóc giống hệt hình sóng lớn của người Hopi.

Hai hình sóng cuộn này tạo thành hình vòm mang hình thái của cụm mây vuông góc.

Như thế phần này có một khuôn mặt mang nghĩa nước chuyển động, mưa, mây.

Ta có thể kiểm chứng lại với dạng cổ của Hán tự mây yún (vân) trong giáp cốt văn, kim văn, cổ văn cũng có hình móc nước.

(Wang Hongyuan).

.Nọc trụ thân cây lọng, ô ở giữa là nọc lửa.

Hình vòm hai móc xoáy nước vuông góc, nước, mây hợp với nọc lửa ở giữa là lửa-mưa, chớp-mưa chính là sấm gầm (gầm vì chuyển động).

So sánh hình thái uốn khúc sấm mưa này với  lôi văn Trung Hoa.

Lôi văn.

Ta thấy rất rõ lôi văn Trung Hoa cổ là di duệ của hình mây cổ cũng có hình móc xoáy nước vuông góc và bên trái có nọc có đuôi uốn cong diễn tả nọc lửa chớp. Lôi văn Trung Hoa ruột thịt với hình thái uốn khúc vuông góc sấm gầm trên đùi cóc. Người Trung Hoa không biết đây là một chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.

Như thế con vật lưỡng cư trên trống đồng nếu có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que có hình thái uốn khúc sấm gầm thì theo chính thống trống đó là trống sấm và con vật có độ rất cao là con cóc (ngoại trừ ở các nền văn hóa bị ảnh hưởng văn hóa của Đông Sơn chỉ thờ trống mưa, trống ếch theo duy thực có thể là con ếch).

.Ếch mưa.

Có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que là hình móc nước, sóng nước cuộn tròn ở hai bên mang tai. Ví dụ như ở trống Kur, Nam Dương:

Tượng ếch có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình sóng cuộn ở mang tai trên trống Kur, Nam Dương.

Ta thấy rõ trống ếch thấy nhiều ở các nền văn hóa bị ảnh hưởng của văn hóa cóc Đông Sơn như Nam Trung Hoa, Nam Dương, Thái Lan, Lào, Campuchia… Trống ếch vì thế nhìn chung chung nhiều khi không chính thống và là những trống rất muộn, trống rởm (xem dưới).

2. Cóc/ếch diễn tả trọn vẹn Vũ Trụ giáo.

Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo được diễn tả trọn vẹn qua chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trên các tượng cóc/ếch còn giữ được chính thống. Xin lấy một ví dụ điển hình có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que ở ttrống Hữu Chung.

Trống Hũu Chung với bốn tượng cóc (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

NHÌN  TOÀN DIỆN.

.Hư Vô, Vô Cực

Một tượng cóc trên trống Hữu Chung.

Viền hình trái tim (biến dạng của vòng tròn) đứt đoạn trên đầu cóc có một khuôn mặt biểu tượng cho hư vô, vô cực lúc còn chưa định hình.

.Thái Cực hay Trứng Vũ Trụ.

Viền hình trái tim liền Nòng âm và mõm nọc mũi tên Nọc dương nhìn dưới dạng nhất thể là thái cực.

.Lưỡng Nghi.

Nhìn dưới dạng lưỡng nghi: viền hình trái tim liền là cực nòng và nọc nọc mũi tên ở mõm là cực dương.

. Tứ Tượng:

1. Tượng Lửa

Viền đứt đoạn cũng coi như vành nọc que nhỏ biểu tượng cho tượng Lửa sinh tạo vũ trụ.

2. Tượng Nước

Ba phần vòng tròn trên đùi ếch là ba nòng OOO, Khôn, có một khuôn mặt nước thái âm OO bầu trời O.

3. Tượng Gió

Vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) ở eo ếch biểu tượng cho tượng Gió.

4. Tượng Đất

Cột xương sống biểu tượng cho đất núi trụ thế gian.

. Sinh Tạo

Hình uốn khúc sấm gầm, lửa-nước vũ trụ ở đùi cóc ngoài ý nghĩa biểu tượng cho sấm còn có một khuôn mặt sinh tạo. Xin nhắc lại sấm do chớp (lửa, dương) trong mưa (nước, âm) giao hòa với nhau, nòng nọc, âm dương giao hòa sinh ra vạn vật, vũ trụ, tam thế. Vì thế sấm có một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa. Tiếng nổ Big Bang có thể coi như một tiếng sấm khai thiên lập địa.

Như thế nhìn toàn diện, trên người cóc có những chữ viết nòng nọc vòng tròn-que diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh.

NHÌN THEO DIỆN BÌNH QUẢ BẦU Ở ĐẦU VÀ THÂN CÓC.

Hình vẽ bao quan đầu và thân cóc có cái bình hình quả bầu.

Hình bình quả bầu trên đầu và thân cóc.

Bình hình quả bầu này diển đạt ý nghĩa vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo. Bình quả bầu này giống hệt linh tự “sema”, “union” (kết hợp, hôn phối) của Ai Cập cổ.

Linh tự sema (Richard H. Wilkinson, tr. 81).

Đây là linh tự có gốc từ chữ nòng nọc. Thật giản dị cái nọc nhọn, cây đinh, cây đục có một khuôn mặt biểu tượng cho cơ quan sinh dục nam đâm vào cái túi hình tam giác tròn đầu là nòng O ở dạng biến thể, biểu tượng âm, bộ phận sinh dục nữ. Linh tự này hiểu theo nghĩa “dâm phong” là giao hợp. Dĩ nhiên có nghĩa bóng bẩy là giao hòa âm dương, kết hợp, “union”.

Bình hình bầu trên đầu cóc cũng giống hệt cái bình bằng ngọc trắng (alabaster) tìm thấy trong mộ vua Tutankhanum.

Bình nậm ngọc trắng trong mộ Tutankhanum, Thebes.

(Eighteenth Dynasty), (Richard H. Wilkinson, tr. 80).

Chiếc bình có hình linh tự kết hợp âm dương “sema” nọc đâm vào nòng. Ở góc phải phía trên, tức chiều dương có hình hoa đực có nhụy đực giống hình qui đầu ở giữa, biểu tượng “một dương” tức thiếu dương, góc phải dưới có hai hình hoa đực. Hai dương là thái dương. Phía bên trái tức theo chiều âm, có hình hoa cái giống như hoa kèn có hình túi âm đạo biểu tượng một âm hay thiếu âm, góc trái dưới có hai hoa cái tương tự là hai âm hay thái âm. Hiển nhiên chiếc bình hoa này mang trọn nghĩa âm dương, tứ tượng, dĩ nhiên mang nghĩa sinh tạo, vĩnh cửu, tái sinh. Chiếc bình này để trong mộ Tutankhanum mang trọn ý nghĩa đó, cầu chúc cho vị vua này được về miền vĩnh cửu hay tái sinh.

Như thế bình hình bầu ở đầu cóc giống linh tự sema, giống bình nậm ngọc trắng hiển nhiên mang trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh.

Thật vậy ta hãy giải đọc bình hình quả bầu này nhìn dưới lăng kính Vũ Trụ Tạo Sinh.

Thái Cực hay Trứng Vũ Trụ.

Hình trái bầu có thân bầu là nòng và cổ (cuống) ở thân có phụ đề dấu nọc mũi tên là nọc. Bầu nòng nọc, âm dương, bầu vũ trụ, bầu trời nhìn dưới dạng nhất thể là Thái Cực.

.Lưỡng Nghi.

Nhìn dưới dạng lưỡng nghi: hình trái bầu có phần bầu nòng ở đầu và cổ nọc ở thân.

.Tứ Tượng

  1. Tượng Lửa: hai chấm nọc to đậm diễn tả lửa sinh tạo vũ trụ ứng với tượng Lửa.

2. Tượng Nước: hai hình tam giác ngược đen đậm ở miệng bình có nghĩa là nước dương [ngược với nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) có một nghĩa là lửa] ứng với tượng nước dương.

3. Tượng Gió: các sọc nghiêng trong bình có nghĩa là gió ứng với tượng gió dương.

4. Tượng Đất: trục thẳng ở giữa biểu tượng cho tượng đất.

5. Trục Thế Giới: trục thẳng ở giữa cũng biểu tượng cho Trục Thế Giới.

6. Sinh Tạo, Tái Sinh, Hằng Cửu: bình quả bầu nòng nọc, âm dương mang nghĩa sinh tạo, tái sinh, hằng cửu mang hình bóng bầu vũ trụ, bầu trời, bầu tạo hóa, bầu sinh tạo, bầu thai.

Như thế bình trái bầu trên người con cóc ở trống này mang trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh.

Tóm lại trên người cóc nhìn toàn diện và trong bình hình trái bầu mang trọn vẹn ý nghĩa của vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo.

Qua chữ viết nòng nọc vòng tròn-que ta có thể biết rõ một hình tượng lưỡng cư là cóc biểu tượng cho sấm hay sấm dông, ếch biểu tượng cho mưa, sấm mưa có hay không có diễn đạt ý nghĩa vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo. Từ đó ta suy ra một trống có tượng cóc/ếch là trống sấm mưa, trống mưa, trống biểu tượng của vũ trụ giáo. Dĩ nhiên phải dựa thêm vào các chi tiết khác của trống để xác thực cho đúng.

Ở những trống muộn, vũ trụ tạo sinh diễn tả một cách đơn giản hơn ví dụ như trên con ếch ở trống Sangeang.

Con ếch có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình móc sóng cuộn ở bên mang tai trên trống Sangeang.

 

Như đã nói ở trên con vật này có chữ nước sóng cuộn ở hai bên mang tai nghiêng nhiều về phía con ếch. Ta cũng thấy rất rõ nó nghiêng về ếch qua sự kiện là trên đùi không có hình uốn khúc sấm gầm của cóc.

Con ếch này có các chữ viết nòng nọc vòng tròn-que diễn tả vũ trụ tạo sinh, Vvũ trụ giáo dưới dạng tứ tượng đơn giản (không ở dạng bình quả bầu ở cõi Tạo Hóa nguyên khởi). Vành sát cổ là vành vòng tròn có chấm có một nghĩa là mặt trời sinh tạo có một khuôn mặt lửa vũ trụ Càn ứng với tượng Lửa. Kế đến là vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) biểu tượng cho không gian dương khí gió ứng với tượng Gió (Đoài vũ trụ). Tiếp nữa là vành sóng gẫy khúc mang dương tính biểu tượng cho tượng Nước thái dương (Chấn) và cuối cùng vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) biểu tượng cho núi tháp tượng Đất dương (Li).

Vì thế tùy theo cách diễn đạt bằng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que ta có thể biết trống còn chính thống ở mức độ nào, trống muộn ít hay nhiều, ta có thể định được tuổi và biết được trống có chính thống hay không. Nếu các chữ viết nòng nọc vòng tròn-que viết sai ngữ pháp, chỉ có trang trí cho đẹp hay trống trơn thì là trống rất muộn hay trống rởm.

Tuổi và Độ Chính Thống Của Trống Cóc/Ếch.

Trống cóc/ếch là trống muộn. Trống cóc đã là trống muộn rồi, nếu là trống ếch nữa thì còn muộn hơn nữa. Như đã nói ở trên từ Hán Việt oa, con ếch không liên hệ với từ Hán Việt cổ có nghĩa là trống. Trong khi đó văn hóa Trung Hoa cũng có trống là biểu tượng cho sấm, thần sấm. Như thế có nghĩa là oa không liên hệ với trống, với sấm qua ngôn ngữ Trung Hoa. Trong khi Việt Nam cóc có nghĩa là không (cóc cần) là trống. Cóc ruột thịt với với trống với sấm. Như thế ta thấy rất rõ tượng ếch không liên hệ với trống (ít nhất là qua ngôn ngữ Trung Hoa) lại ngồi trên mặt trống Nam Trung Hoa thì ếch hoàn toàn lệch lạc. Các trống Nam Trung Hoa có tượng ếch hoàn toàn không chính thống. Những trống này đã mất gốc của trống cóc của đại tộc Đông Sơn và có độ cao là trống rất muộn, trống rởm. Trống ếch trống mưa quá muộn thường không còn có các chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hay nếu có thì cũng không còn viết đúng ngữ pháp của chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.

Những trống có tượng cóc/ếch gần đây đã mang nghĩa nghiêng nặng về khuôn mặt mưa, sấm mưa theo duy tục, duy thực theo nhu cầu của cái bao tử (cần có lúa gạo ăn) của con người làm ruộng nước, không còn mang những nghĩa khác của vũ trụ tạo sinh thấy ở những trống cổ.  Nguyên thủy trống đồng nòng nọc, âm dương mang ý nghĩa vũ trụ  luận, trong đó khuôn mặt mưa, sấm chỉ là một khuôn mặt thường so với các khuôn mặt khác nhưng về sau này, theo duy tục, duy thực khuôn mặt trống mưa, trống ếch nổi bật lên lấn áp tất cả các khuôn mặt khác. Trong thực tế, một vài nơi đã dùng trống đồng trong lễ cầu đảo, cầu mưa. Hình ảnh của cóc hay ếch ngày nay gắn liền với mưa, sấm sâu đậm phổ thông đến độ ngay cả các trống không có tượng cóc/ếch, không dính dáng gì với mưa, sấm có nơi cũng gọi là trống ếch, trống mưa. Ở Việt Nam hiện nay, những trống giả cổ dùng làm kỷ vật bán cho du khách bắt chước in hệt trống Ngọc Lũ I mà trên mặt cũng có bốn tượng cóc (!).

Nhìn vào một trống có tượng cóc hay ếch ta biết ngay là trống muộn mang ý nghĩa sấm mưa, mưa. Phần lớn các trống muộn cóc/ếch là những trống quá muộn không còn làm theo qui ước và là trống rởm như các trống thấy ở Nam Trung Hoa. Trong Viện Bảo Tàng Sắc Tộc Thiểu Số,  Quảng Tây, hình chụp 5 chiếc trống thì bốn chiếc có tượng cóc/ếch.

Các trống đồng trưng bầy tại Viện Bảo Tàng Các Sắc Tộc Thiểu Số, Quảng Tây cho thấy trong 5 trống thì bốn trống có tượng cóc/ếch (nguồn viết bằng chữ Hàn).

Các nhà khảo cổ Trung Hoa khoe khoang là họ có một số lượng trống đồng nòng nọc, âm dương khổng lồ hàng ngàn chiếc (hơn Việt Nam) nhưng đa số đều là những trống ếch rất muộn, không chính thống hay trống rởm.

Điều này cũng giả thích tại sao trống cóc/ếch chiếm trên 80% trống thế giới hiện nay.

Tóm lại, trên mặt trống các tượng lưỡng cư có thể là cóc hay ếch. Muốn nhận diện và xác quyết phải dựa vào hình dạng, tính sinh học, chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trên người con vật. Cần phải kiểm chứng với các chi tiết khác của trống. Phần lớn các trống có tượng cóc có liên hệ tới sấm, sấm dông (và ngay cả không chính thống là sấm mưa) nên trống thường bắt buộc phải phân biệt các loại ‘hoa văn’ mang ý nghĩa sấm, mưa, nước, lửa-nước, mặt trời nước… Ví dụ  như thường thấy vành hai vòng tròn đồng tâm có chấm giữa lửa-nước, sấm Chấn, mặt trời nước thì nghiêng vể sấm mưa như trống Hữu Chung, Mông Sơn, Na Dương, Quan Hóa, Hà Giang I…

Các trống có tượng cóc/ếch cũng đi kèm với vành sóng nước mang dương tính hay cách điệu thành sóng sấm gầm  vuông góc thường là sấm mưa. Nếu đi kèm với vành sóng hình thoi có một nghĩa là gió chuyển động thì thường là sấm dông . Nhất là mặt trời có 12 nọc tia sáng tức Chấn/Cấn.

(tiếp theo).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: