GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH (1)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH.

(phần 1)

Nguyễn Xuân Quang

TỔNG QUÁT VỀ CÓC/ẾCH.

Trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn Bách Việt có các tượng loài lưỡng cư (batrachia) cóc/ếch là loại trống rất phổ thông. Hơn trên 80% các trống trên thế giới hiện nay có tượng loài lưỡng cư cóc/ếch trên mặt trống. Nhóm trống cóc/ếch này được nhiều người ưa chuộng mặc dù là nhóm trống muộn. Thậm chí có các tộc bị ảnh hưởng của văn hóa của đại tộc Đông Sơn ở Đông Nam Á, Đa Đảo và Nam Trung Hoa gọi các trống này là trống ếch như Myanma (Miến Điện) gọi là hpa-zi, Xiêm là klong-kob và Shan gọi là klong-kup có nghĩa là trống ếch (Kempers).

Tượng ếch cõng nhau làm mô phỏng theo hình tượng cóc/ếch trên trống đồng. Hình chụp tại một trung tâm thương mại phát huy văn hóa trống đồng tại Nam Ninh, Quảng Châu, Trung Quốc (ảnh Michelle Mai Nguyễn).

Người Việt chúng ta cho các hình tượng lưỡng cư này là con cóc. Gọi là cóc là dựa theo đặc tính, bản thể và ý nghĩa biểu tượng của cóc và gọi là ếch là dựa vào đặc tính, bản thể và ý nghĩa biểu tượng của ếch. Như thế có hai loại trống đồng: trống cóc theo Việt Nam và trống ếch theo các quốc gia khác. Trống cóc chính thống hay trống ếch chính thống. Ai đúng ai sai? Hay cả hai cùng đúng? Trường hợp cả hai cùng đúng thì trên trống đồng nòng nọc, âm dương cóc đúng hơn hay ếch đúng hơn?

Trống cóc có ý nghĩa biểu tượng gì? Trống ếch có ý nghĩa biểu tượng gì? Vậy trước hết chúng ta phải hiểu rõ cóc và ếch về mọi mặt thể chất và ý nghĩa biểu tượng về vũ trụ quan, tín ngưỡng nhất là trong Vũ Trụ giáo vì trống đồng của đại tộc Đông Sơn là trống nòng nọc, âm dương là trống biểu của Vũ Trụ giáo.

Làm sao phân biệt được trống cóc và trống ếch?

Cóc và ếch khác nhau như thế nào?

Trong bài Thế Giới Loài Vật Trên Trống Đồng viết về loài lưỡng cư và Con Cóc Là Cậu Ông Giời (Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á) tôi đã viết rất chi tiết về cóc/ếch, ở đây chỉ xin nhắc lại những điểm chính cần thiết cho sự giải đọc một trống cóc/ếch.

-Về ngôn ngữ học

 

Từ cóc biến âm với Mường ngữ côc, cộc có nghĩa là cục.

Con cóc là con cộc, con cục là gọi theo các cục nhỏ, các hột, các hạt nhỏ trên da. Việt ngữ cóc, Mường ngữ cộc với nghĩa là cục biến âm với Hán Việt cốc cũng có một nghĩa là cục, hột, hạt như mễ cốc, ngũ cốc (năm loại hột, hạt). Như thế cóc gọi theo các cục, các hột cộc, cốc ở trên da. Ta có câu ví sần sùi da cóc.  Anh ngữ wart, mụn cóc cũng có nghĩa là hạt, hột. theo w=h như Mường ngữ wahoa, Hán ngữ phiên âm wahoa (San Wa là Tam Hoa). Chứng wart là chứng trên da mọc hạt, hột như hạt cơm nên còn gọi là mụn cơm, giống các cục trên da cóc nên cũng gọi là mụn cóc.

Trong khi ếch biến âm với ách, át có nghĩa liên hệ với  nước như óc ách, ướt át. Ếch, ách, át liên hệ với Phạn ngữ aka, ak-, Tây Ban Nha ngữ aqua– có nghĩa là nước. Việt ngữ át (ướt) ruột thịt với Phạn ngữ adra-, ướt át.

-Về thể chất và sinh học

.Cóc

Về thể chất như đã nói ở trên, da cóc các cục nổi sần sùi, ngoài ra còn có các đặc tính như sau:

-Cóc không có eo nhỏ như ếch, không có “eo ếch”.

-Cóc không nhẩy xa, nhẩy cao và mạnh bằng ếch nên đùi cóc nhỏ, bắp thịt không nở nang bằng ếch. Cũng vì vậy nửa người phía trên eo to hơn nửa người dưới eo.

-Cóc sống trên đất khô nên mang dương tính.

-Cóc thường ngồi chồm chỗm như đang muốn nhẩy tới trước. Việt ngữ chồm liên hệ với Anh ngữ jump, nhẩy (ch=j như Chà Và = Java). Trong khi ếch thường nằm bẹp sát đất.

.Ếch

Về thể chất và sinh học:

-Ếch có da trơn láng.

-Ếch có eo rất đặc thù mang danh là “eo ếch”.

-Ếch nhẩy xa, cao và mạnh nên đùi ếch to, bắp thịt nở nang hơn cóc. Chúng ta chỉ ăn đùi ếch (chiên bơ) có nhiều thịt mà không ăn các chỗ khác. Cũng vì vậy nửa người phía trên eo nhỏ hơn nửa người dưới eo.

-Ếch sống dưới nước nhiều nên mang âm tính.

-Ếch thường nằm bẹp sát mặt đất.

-Ngón chân dài hơn và có màng lớn vì dùng để bơi nhiều.

-Về ý nghĩa biểu tượng.

.Cóc liên hệ với Sấm:

Về ngôn ngữ học: Cóc có một nghĩa là không như cóc cần là không cần, cóc biết là không biết, cóc có ai là không có ai… Không có một nghĩa là trống như thấy rõ qua tiếng đôi trống không. Như thế cóc = không = trống. Trống có một nghĩa là trống (drum), một nhạc cụ bộ gõ. Như thế ta thấy qua ngôn ngữ Việt cóc liên hệ máu mủ với trống (drum). Con vật lưỡng cư ngồi trên mặt trống đồng có một khuôn mặt chủ là con cóc.

Thêm nữa trống biểu tượng cho sấm. Ta có câu nói đánh trống qua cửa nhà sấm. Các vị thần sấm thường cầm trống (Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt). Ca dao tục ngữ cũng có câu con cóc nghiến răng chuyển động bốn phương trời. Cóc nghiến răng kêu là báo hiệu sắp có sấm chuyển động bốn phương trời và câu ví như cóc miệng ra hay mở miệng cóc với ý nói giống như khi cóc mở miệng kêu là có sấm chuyển động bốn phương trời. Nhưng rõ và chí lý nhất là câu:

Con cóc là cậu ông trời,

Ai mà đánh nó thì trời đánh cho.

Tại sao con cóc  là cậu ông trời, mà không là chú, là bác, cô, dì ông trời? Cậu là gì? Cậu là em trai của mẹ, phía ngoại, âm, Khôn (vì thế mà cóc có một nghĩa là không, khôn như khôn lường). Con trai mang dương tính như thế cậu là dương của âm có bản thể thiếu âm, khí gió.

Còn trời thì trong văn hóa Việt có rất nhiều trời: trời xanh, trời vàng, trời cao, trời tạo hóa, bầu trời, mặt trời, ông trời, bà trời… Ông Trời ở đây đánh người. Trời đánh người là trời gì ? Ông trời đáng người bằng gì ? Xin thưa bằng búa thiên lôi, bằng lưỡi tầm sét. Bị trời đánh là bị sét đánh. Thằng trời đánh là thằng có thể bị sét đánh. Như thế ông trời đánh người là ông Trời có khuôn mặt là Thần Sấm Sét.

Vậy con cóc mạng thiếu âm khí gió là cậu ông thần sấm sét ruột thịt với ông sấm sét. Con cóc liên hệ máu mủ với sấm sét.

Kiểm chứng với truyền thuyết và cổ sử Việt, Lạc Long Quân là Mặt Trời Nước, có một khuôn mặt là Thần Sấm Mưa, ứng với Chấn trong dịch (Chấn vi lôi), có hiện thân là ông Thần Sấm Dông Phù Đổng Thiên Vương (Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt). Lạc Long Quân thần sấm là con của bà Thần Long và Kì Dương Vương.

Bà Thần Long là Rồng Nước trời có mạng Khảm  hôn phối với Kì Dương Vương Vua Mặt Trời Đất-Lửa, lửa thế gian.

Cũng nên biết quẻ Khảm thường hiểu theo Dịch muộn Trung Hoa là nước. Thật ra ở cõi tạo hóa phải hiểu là nước cõi trời còn ở dưới dạng nguyên thể thiếu âm là khí nước, hơi nước, mây, mưa dưới dạng ‘bụi mưa’ nguyên thể của mưa. Nước thiếu âm Khảm có một yếu tố dương khác với nước Khôn thái âm OOO. Thật vậy, Khảm viết theo chữ nòng nọc là OIO (hai hào âm nòng OO kẹp ở giữa hào dương nọc que I). Giải tự OIO  ta có nòng O (không gian, nàng, mặt trời nữ…) và IO thiếu âm (nguyên thể khí gió). Thần Long có mạng Khảm, nước cõi tạo hóa có bản thể thiếu âm nữ. Giải tự Khảm OIO  ta có nòng O thiếu âm IO tức không gian  (O) gió, Nàng (O) Gió (IO),  mặt trời nữ (O) Gió (IO) (trong khi Vụ Tiên Khôn OOONàng Nước, Âu Cơ  OII là Nàng Lửa, vợ  Tổ Hùng truyền thuyết OOI là Nàng Đất). Cậu cóc có mạng thiếu âm nên ruột thịt với Thần Long cũng có mạng thiếu âm. Vậy cóc có thể là em bà thần Long. Chị em ruột thịt cùng chung một máu, một bổn mạng đúng trăm phần trăm. Do đó con cóc em bà Thần Long là cậu của ông trời đánh được người là thần sấm Lạc Long Quân. Cậu của thần sấm thì cóc ruột thịt với thần sấm ngành nòng, âm Khôn. Câu câu ca dao Con cóc là cậu ông trời, Ai mà đánh nó thì trời đánh cho thật chí lý.

Thần Sấm mưa Lạc Long Quân là cháu Cậu Cóc nên cũng có dòng máu cóc trong người, vì thế Lạc Long Quân có nhiều khuôn mặt cóc. Trước hết ta có từ cóc cụ.  Ta đã biết Lạc Long Quân là mặt Trời Nước, Mặt Trời Lặn (Lạc Dương), Mặt Trời Hoàng Hôn, Mặt Trăng ứng với khuôn mặt trời già (trong khi Hùng Vương là mặt trời mọc, mặt trời buổi sáng, mặt trời trai trẻ Lang; Kì Dương Vương là mặt trời thiên đỉnh, trên Trục Thế Giới là mặt trời giữa trưa, chính ngọ, là mặt trời trưởng thành. Lạc Long Quân mặt trời lặn, mặt trời hoàng hôn là mặt trời xế bóng, mặt trời già, thường hiện ra dưới hình bóng một cụ già, có râu dài, mặc quần áo thụng trắng như thấy trong truyện Phù Đổng thiên vương (Lĩnh Nam chích quái). Khuôn mặt cóc thứ hai của Lạc Long Quân là con cóc tía, cóc mầu tím đen của chiều tím, của mặt trời hoàng hôn.

Ta thấy rất rõ con cóc là cậu của cóc cụ, cóc tía thần sấm Lạc Long Quân khi nghiến răng là nhắc nhở Thần Sấm cóc cụ đã già dễ quên, (có thể đã chớm bị Alzheimer rồi !) tạo ra sấm chuyển động bốn phương trời. Điều này giải thích truyền thuyết nói rằng một lần ông thần sấm lãng quên làm mưa dân gian bị hạn hán nên con cóc mới dẫn một phái đoàn lên trời khiếu lại. Ông thần sấm già hay quên này nhận lỗi và dặn cóc là khi cần mưa thì cứ nghiến răng kêu nhắc nhở ông. Do đó mỗi lần Cậu Cóc (em mẹ Thần Long) nghiến răng là nhắc cóc cháu thần sấm Lạc Long Quân làm sấm, làm mưa.

Ngoài ra tranh dân gian cũng thấy vẽ cóc đánh trống.

.Truyền thuyết

Ông Đổng đúc trống đồng. Ở vùng Hà Giang có câu ca dao Ông Đổng mà đúc trống đồng. tại sao ông Dóng Phù Đổng thiên vương lại đúc trống đồng? Xin thưa ông Dóng, ông Đổng có một khuôn mặt là thần sấm dông. Ông Dóng là ông dóng trống là ông đánh trống. Trống là biểu tượng cho thần sấm, thần sấm thường cầm trống hay búa thiên lôi hay dùi trống, dóng trống. Ông Đổng, ông Dóng trống có khuôn mặt sấm nên phải có trống vì vậy mà ông đúc trống đồng là vậy. Qua truyện Phù Đổng thiên vương trong Lĩnh Nam chích quái ta cũng biết Lạc Long Quân có hiện thân là ông Dóng  Phù Đổng Thiên Vương. Lạc Long Quân có một khuôn mặt sấm mưa hiển nhiện có hiện thân là Phù Đổng sấm dông (Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt).

Tóm lại trong văn hóa Việt con cóc ruột thịt với thần sấm.

.Cóc liên hệ với mưa.

Sấm tạo ra mưa, ông sấm dùng trống sấm gọi mưa. Dân gian đánh trống cầu mưa vì đánh trống để bắt chước tiếng sấm, để dùng tiếng ông thần Sấm thức tỉnh ông thần mưa, để nhắc nhở ông thần mưa làm mưa. Ca dao có câu:

Sấm chớp đàng đông,

Mưa dông sắp tới.

Trong tranh dân gian cũng thấy cóc đội lá che mưa.

Mưa đến sau sấm cho thấy mưa đối với cóc, với trống cóc là khuôn mặt phụ đứng sau cóc sấm.

Trong khi đó ngược lại con ếch là con ách, con nước có khuôn mặt chính liên hệ với nước, mưa. Ca dao có câu:

Ếch kêu uôm uôm.

Ao chuôm đầy nước.

Tranh dân gian cũg thấy ếch đội lá che mưa.

Như thế trong văn hóa Việt cóc có khuôn mặt chính biểu tượng cho sấm và khuôn mặt phụ biểu tượng cho mưa. Ngược lại ếch có khuôn mặt chính biểu tượng cho nước, cho mưa. Từ ếch không liên hệ gì với từ trống trong ngôn ngữ Việt.

Nhìn dưới lăng kính dịch, cóc/ếch thuộc ngành nòng Khôn. Khôn dương, thiếu âm khí gió có biểu tượng là cóc, Khôn âm thái âm, nước có biểu tượng là ếch. Theo chímh thống trống có tượng cóc là có khuôn mặt chủ là sấm và trống có tượng ếch là trống có khuôn mặt chủ là nước, mưa.

Cóc Ếch Trong Vũ Trụ giáo

Trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là trống diễn đạt Vũ Trụ Tạo Sinh là trống biểu của Vũ Trụ giáo vậy ta xét xem cóc/ếch có mang trọn ý nghĩa triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh trong Vũ Trụ giáo không. Thật vậy, trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, ngoài ý nghĩa biểu tượng cho sấm mưa, một diện nhỏ nằm trong Vũ Trụ giáo, cóc/ếch có khi còn mang trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo của ngành nòng âm, Khôn.

Xin tóm tắt vắn gọn ở đây.

.Hư Không, Vô Cực

Cóc có một nghĩa là không như cóc cần, cóc biết, cóc có ai… Không có một nghĩa là hư không, không gian. Cóc = Không = hư không, không gian.

Như thế cóc có một khuôn mặt biểu tượng cho hư không, không gian, không khí (như đã thấy ở trên cóc có bản thể thiếu âm khí gió, không khí).

Thái Cực:

Cóc/ếch là loài lưỡng cư có một khuôn mặt dưới dạng nhất thể là Trứng Vũ Trụ, Thái Cực như con nòng nọc có thân hình nòng O và đuôi hình nọc I nhìn dưới dạng nhất thể là thái cực. Trứng cóc/ếch có nhân đen hình “vòng tròn nòng có chấm nọc” mang nghĩa nòng nọc, âm dương, dưới dạng nhất thể là thái cực, hình ảnh của Trứng Vũ Trụ.

.Lưỡng Nghi:

Cực dương:

Con nòng nọc khi tách ra có nọc biểu tượng cho cực dương. Cóc có cục (hột, hạt) là nọc chấm dương nguyên tạo (dương, lửa vũ trụ, mặt trời, bộ phận sinh dục nam, cực dương) có một khuôn mặt dương. Cóc sống nhiều trên cạn có một khuôn mặt dương. Con cóc là cậu ông trời. Câu là khuôn mặt nam, dương dòng mẹ.

-Cực âm

Ếch là nước, thái âm có một khuôn mặt biểu tượng cho cực âm. Ếch sống nhiều dưới nước có một khuôn mặt âm. Ếch thường được gọi là  ếch bà cho thấy ếch nghiêng về khuôn mặt âm nữ. Bộ phận sinh dục nữ được dân dã gọi là hang ếch.

Tứ Tượng

-Tượng Lửa vũ trụ Càn: cóc là cục là hột là chấm nọc dương có nghĩa là lửa, mặt trời nguyên tạo có một khuôn mặt biểu tượng cho lửa vũ trụ ứng với tượng Lửa.

Ta thấy rất rõ con cóc ba chân của Trung Hoa biểu

tượng cho lửa Càn (ba chân là ba nọc, ba lửa là quẻ Càn).
Con cóc/ếch mầu đỏ lửa có thể dùng làm biểu tượng cho tượng lửa.

-Tượng Đất dương tức Lửa thế gian Li.

Cóc  sống trên cạn mang dương tính có một khuôn mặt biểu tượng cho đất dương ứng với tượng đất, đất dương thế gian. Con cóc có sừng (horned toad) có thể dùng làm biểu tượng cho tượng Đất dương.

-Tượng Nước.

Cóc/ếch biểu tượng cho mưa có một khuôn mặt ứng với tượng nước.

-Tượng Gió dương.

Ta đã biết cóc có một nghĩa là không, bản thể thiếu âm khí gió vậy cóc có một khuôn mặt ứng với tượng gió.

.Cây Đời, Tam Thế, Sự Sống, Sự Chết, Tái Sinh, Hằng Cửu.

Tứ tượng liên tác tạo ra muôn vật, muôn sinh, vũ trụ được chia ra làm Tam Thế, biểu tượng bằng Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống). Cóc/ếch mang ý nghĩa này thấy qua:

-Con nòng nọc mang biểu tượng âm dương, sinh tạo và tái sinh, hằng cửu.

-Con ếch của Thổ dân Úc châu.

Truyền thuyết của Thổ Dân Úc châu kể rằng thoạt khởi thủy vũ trụ còn đắm chìm trong tăm tối, một con ếch đã cất tiếng hát gọi mặt trời mọc lên soi sáng vũ trụ thế gian. Con ếch đóng một vai trò chủ yếu trong Vũ Trụ Tạo Sinh.

-Văn hóa Ai Cập cổ.

Xin nhắc lại người Ai Cập cổ thờ mặt trời trong Vũ Trụ giáo giáo giống như Đại Tộc Việt cổ (xem Sự Tương Đồng giữa Ai Cập cổ và Cổ Việt).

Người Ai Cập cổ dùng bùa hình con ếch bỏ trong vải liệm xác chết thấy ở nhiều xác ướp với chủ đích giúp người chết được tái sinh hay được sống ở cõi vĩnh hằng. Trong những triều đại về sau của Tân Vương Triều, hình ngữ ếch được dùng để viết lời tế nguyện “sống lại, tái sinh” “wekhem ankh” (“repeating life”). Vì hàm nghĩa tái sinh, ếch được các người Ai Cập theo Thiên chúa giáo sau này (Coptic) thu nhận như là biểu tượng của phục sinh (resurrection) (Richard H. Wilkinson, p.107).

-Châu Phi

Ếch hiện ra như một sứ giả của chết chóc (Beverly Moon).

-Cóc/ếch  biểu tượng cho Mẹ Đời, Thần Nữ Mắn Sinh…

Ếch là Nước. Nước là Mẹ Của Sự Sống nên ếch liên hệ với Mẹ Đời, Thần Nữ Mắn Sinh…

.Ai Cập cổ, ếch là biểu tượng thiêng liêng của nữ thần sinh con Heket (goddess of childbirth), người được thờ phượng như một nữ phụ tá của đấng tạo hóa Khnum. Ếch cũng liên kết với thần Hapi sông Nile và về sau ếch được diễn tả là nguồn mắn sinh, phồn thực, biểu tượng bởi nước sông Nile.

Thần mắn sinh Hapi sông Nile (Richard H. Wilkinson, p.107).

Hình vẽ cho thấy dòng nước chẩy ra từ miệng con ếch và từ vú vị thần (Richard H. Wilkinson, Reading Egyptian Art, Thames & Hudson, 2000, p.107).

.Việt Nam, Đông Nam Á, Hải Đảo…

Hình ảnh Mẹ Đời, Mẹ Tổ loài người ngồi ở tư thế sinh con hai tay giơ cao lên đầu, hai chân co lại, xoạc rộng ra cũng mang hình ảnh của một con ếch (xem chương Khái Lược Về Vũ Trụ Giáo).

Tộc Bulang ở Vân Nam nằm trong địa bàn của Bách Việt có vật tổ là con ếch.

Vật tổ ếch của người Bulang, Vân Nam (ảnh của tác giả chụp tại Làng Văn Hóa Sắc Tộc Thiểu Số Côn Minh, Vân Nam).

Vật tổ ếch ở tư thế Mẹ Đời đang có thai sắp sinh biểu tượng cho Mẹ Đời, Thần Nữ Mắn Sinh, phồn thực.

.Âu châu

Marija Gimbutas (1982) trong nghiên cứu tôn giáo tiền sử Âu châu, đã cho thấy có sự liên quan từ xưa giữa nữ thần sinh đẻ và ếch hay cóc. Thường nữ thần sinh đẻ được mô tả dưới hình dạng con cóc, ếch hay khác hơn con ếch thiên nhiên là khuôn mặt hay bộ phận sinh dục của nữ thần.

.Đức Mẹ Đồng Trinh Maria của Thiên Chúa giáo.

Đức Mẹ Đồng Trinh có một khuôn mặt là Mẹ Tổ loài người. Cóc/ếch cũng là hình bóng của Mẹ Đời, Mẹ của nhân loại. Cho tới ngày nay, các tượng cóc bằng sáp, sắt, bạc và gỗ thường được cúng dâng Đức Mẹ Đồng Trinh ở các nhà thờ ở Bavaria, Austria, Hungary, Moravia và Yougoslavia cũ, ở những nơi này văn hóa tiền sử Âu châu vẫn sống còn dưới lớp che phủ của văn hóa Ấn-Âu kể cả Thiên Chúa giáo.

Như vậy cóc ếch mang khuôn mặt Mẹ Đời, nữ thần sinh đẻ tức mang biểu tượng của mắn sinh (fertility), phồn thực (fecundity) và tái sinh (regeneration). Bởi vì khả năng sinh sản siêu việt, ếch là biểu tượng “mắn sinh, phồn thực, sinh sản và tái sinh”. Một bọc trứng ếch nở ra hàng trăm ngàn con nòng nọc vì thế mà hình ngữ Ai Cập con nòng nọc là con số 100.000.

.Trung Hoa

Hậu Nghệ (Hou I) được Tây Vương Mẫu cho thuốc trường sinh. Vợ Hậu Nghệ là Hằng Nga đánh cắp rồi bay lên trốn ở trên mặt trăng, về sau bị trời biến thành con cóc. Truyền thuyết này cho thấy con cóc liên hệ tới trường sinh, bất tử tức khuôn mặt sống hằng cửu, vĩnh cửu của Vũ Trụ giáo.

-Cóc/ếch liên kết với sự chết.

Sinhvà tử nằm tròng vòng sinh tử, trong vòng sinh tạo và hủy diệt của Vũ Trụ giáo. Khuôn mặt cóc/ếch liên kết với nữ thần chết của Ấn Âu (Beverly Moon).

Như thế ngoài ý nghĩa biểu tượng cho sấm, mưa, cóc/ếch còn mang trọn ý nghĩa triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh trong Vũ Trụ giáo ăn khớp với ý nghĩa của trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn trăm phần trăm.

Cóc Hay Ếch Ai Chính Thống Hơn Ai?

Có nhiều yếu tố cho thấy cóc đi với trống chính thống hơn và gọi cóc thích hợp hơn ếch:

1. Cóc và trống ruột thịt với nhau như mẹ con.

Như đã thấy ở trên, cóc gắn bó ruột thịt với trống. Cóc mang tên trống (cóc là không, là trống). Cóc cũng ruột thịt với sấm mà sấm có biểu tượng cho trống. Ta có các phương trình sau:

cóc = sấm (văn hóa Việt).

sấm = trống (truyền thuyết Việt và thế giới).

Suy ra cóc = trống.

Rõ như ban ngày trong Việt ngữ, cóc gắn bó ruột thịt với trống và được chứng thực, xác thực đúng trăm phần trăm qua ngôn ngữ Việt là cóc có một nghĩa là không là trống.

Trong Việt ngữ từ ếch không ruột thịt với từ trống. Tôi cũng thấy Hán Việt oa không liên hệ với từ Hán Việt cổ có nghĩa là trống, còn trong các ngôn ngữ của các quốc gia khác có trống đồng như Thái Lan, Nam Dương, Lào, Myanma… tôi chưa có thì giờ tìm kiếm xem các từ ếch trong ngôn ngữ của họ có ruột thịt với từ trống hay không.

2. Trống (drum) biểu tượng cho sấm, thần sấm nên tượng con vật lưỡng cư trên mặt trống chính thống phải là cóc. Trong văn hóa của các quốc gia khác vẫn coi trống là biểu tượng cho sấm, thần sấm mà coi con vật này là ếch thì họ hoàn toàn không chính thống, nếu tứ ếch trong ngôn ngữ của họ không ruột thịt với từ trống. Ví dụ như Trung Hoa chẳng hạn, họ vẫn coi trống là biểu tượng cho sấm nhưng Hán Việt oa là con ếch không biến âm với từ cổ là trống, họ coi con vật trên mặt trống là ếch thì hoàn toàn sai và cho ta thấy rõ trống đồng nòng nọc, âm dương  không phải có gốc từ Trung Hoa.

3. Trống  có một nghĩa là đực, con cóc mang dương tính là cậu ông trời-thần sấm cầm trống trong tay nên cóc trên mặt trống có độ cao thích hợp hơn.

4. Các tượng này ngồi ở mé biên trống nhưng vẫn ở cõi thế gian trên mặt đất nên mang tính cóc nhiều hơn vì con cóc ở trên cạn nhiều hơn.

5. Các trống có tượng cóc/ếch có nơi gọi là trống đực (male drums with frogs and “female’ drums without any, can be distinguished” (Kempers, 177, Chapter 3.1.3) (có thể phân biệt được trống ‘đực’ có tượng ếch và trống ‘cái’ không hề có) (lưu ý các tác giả Tây phương vẫn có thói quen gọi là frog). Tại sao trống có tượng cóc/ếch là trống đực? Trước hết như đã nói ở trên con cóc mang dương tính, cóc là trống (có một nghĩa là đực) nên trống có tượng cóc là trống đực. Thứ đến là vì trống có tượng cóc ếch không thể lật ngược lên thành cối, cồng hay nồi mang âm tính bởi vì nếu lật ngược lên các tượng này sẽ bị gẫy. Các tượng cóc/ếch khi bị gẫy rời ra để lại những lỗ hổng không thể xử dụng làm nồi hay để đựng chất lỏng được. Như thế trống có tượng cóc/ếch luôn luôn phải để ở vị thế trống tức ở vị thế đực. Ở những trống cái không có tượng cóc dĩ nhiên trống lật ngược lên được dễ dàng để trở thành cối, cồng, vật đựng tức mang khuôn mặt cái vì thế mới gọi là trống cái.

Tóm lại, đối với người cổ Việt Đông Sơn và người Việt ngày nay, những tượng lưỡng cư trên trống đồng Đông Sơn nếu là những tượng cóc “nghiến răng chuyển động bốn phương trời”, là những con cóc là cậu ông trời sấm sét Thần Sấm Lạc Long Quân thích hợp với văn hóa Việt Nam hơn và ăn khớp với ngôn ngữ Việt và văn hóa Việt.

Tóm tắt:

Cóc/ếch đều thuộc về ngành nòng Khôn nhưng cóc mang dương tính có bản thể là thiếu âm khí gió còn ếch mang âm tính có bản thể là thái âm, nước.

Con cóc theo ngôn ngữ Việt cóc = không = trống. Cóc gắn liền với trống như ruột thịt, máu mủ và theo văn hóa Việt Nam cóc có một khuôn mặt chính biểu tượng cho sấm. Cóc có một khuôn mặt phụ biểu tượng cho mưa. Như thế Đông Sơn Việt Nam  có hai loại trống cóc: một loại trống cóc sấm chính thống hơn và một loại trống cóc mưa ít chính thống.

Trong khi đó, ếch có một khuôn mặt chính liên hệ với mưa và về ngôn ngữ Việt từ ếch không biến âm với trống, sấm nên chỉ có một khuôn mặt phụ liên hệ với sấm.

Cóc/ếch ngoài diện mang ý nghĩa biểu tượng cho sấm, mưa còn mang trọn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh trong Vũ Trụ giáo.

Từ đây ta suy ra ý nghĩa biểu tượng của các trống có tượng cóc/ếch. Khi nhìn thấy một trống có hình tượng cóc/ếch ta biết ngay trống cóc/ếch này là một trong bẩy loại sau đây:

Theo duy dương thuộc đại tộc khí gió, thích hợp với văn hóa Việt Nam có ông thần sấm dông Ông Dóng Phù Đổng Thiên Vương thuộc đại tộc Nông ngành Thần Nông:

1. Trống cóc sấm (có độ chính thống cao đối với Việt Nam).

Nhất là sấm dông gió mang dương tính thích hợp với tính dương của cóc.

2. Trống cóc mưa (không chính thống vì bản thân trống đã là biểu tượng cho sấm rồi).

3. Trống cóc sấm mưa kết hợp.

.Theo duy âm, thuộc đại tộc nước, thấy nhiều ở các quốc gia khác ở Đông Nam Á, Đa Đảo và Trung Hoa thuộc đại tộc Thần ngành Thần Nông:

4. Trống ếch mưa (không chính thống vì bản thân trống đã là biểu tượng cho sầm rồi).

5. Trống ếch sấm.

6. Trống ếch sấm mưa kết hợp.

.Ở khắp nơi

7. Trống cóc/ếch mang một ý nghĩa biểu tượng Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo như sinh tạo, tái sinh, mắn sinh, phồn thực… không dính dáng gì tới sấm, mưa. Ví dụ như trống minh khí có tượng cóc/ếch dùng làm vật tùy táng bỏ trong quan tài người chết (xem dưới).

Muốn phân biệt ta phải dựa vào nhiều yếu tố khác của trống để xác định đó là con cóc hay ếch ví dụ như trống sấm phải có sự hiện diện của búa thiên lôi (hình trâm)…

Lưu ý

Hiển nhiên ỡ Việt Nam cũng có trống sấm ếch tuy ít hơn của phía âm nhất là các tộc gần biên giới Hoa-Việt vì Việt Nam là một hợp chủng quốc của Bách Việt có văn hóa lưỡng hợp Tiên-Rồng. Tương tự các tộc ở nơi khác cũng có trống cóc của phía dương.

Như thế có hai dòng trống cóc và ếch. Nếu nhận diện ra được con vật lưỡng cư trên mặt trống là cóc thì trống đó có độ cao thuộc dòng trống cóc gồm hai nhánh:nhánh trống cóc biểu tượng sấm dông của đại tộc thiếu âm Gió và trống cóc biểu tượng cho Vũ Trụ Tạo Sinh của đại tộc thiếu âm Gió, thích hợp với văn hóa Việt. Nếu nhận diện ra được là con ếch thì trống đó có độ cao thuộc dòng trống ếch gồm hai nhánh: nhánh trống ếch biểu tượng sấm mưa của đại tộc thái âm Nước và trống ếch biểu tượng cho Vũ Trụ Tạo Sinh của đại tộc thái âm Nước nghiêng về các tộc khác ngoài Việt Nam như Thái Lào, Campuchia, Nam Dương, Nam Trung Hoa.

Bây giờ ta hãy giải đọc nhóm trống cóc/ếch.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: