MỘT CHƯƠNG SỬ ĐỒNG…

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).
Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.

NHÁNH MẶT TRỜI ÂM THÁI DƯƠNG.

NHÓM TRỐNG THÁI ÂM.

MỘT CHƯƠNG SỬ ĐỒNG VIẾT VỀ ĐẠI TỘC VIỆT NGƯỜI MẶT TRỜI.

TRỐNG QUẢNG XƯƠNG.

Trống Quảng Xương là Trống  Rồng Tiên, Trống Lạc Hồng Thế Gian.

MẤU CHỐT CHÍNH ĐỂ NHẬN DIỆN RA CĂN CƯỚC CỦA TRỐNG: Trống Quảng Xương có hai tộc người Chim-Rắn, Tiên Rồng.  

Như đã biết trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn có một khuôn mặt là một Bộ Cổ Sử Đồng của Đại Tộc Việt (Trống Đồng Đông Sơn là Bộ Sử Đồng của Đại Tộc Việt). Trong bộ Sử Đồng này có những trống biểu của các thần tổ Việt, các Hùng Vương lịch sử, các ngành, nhánh, đại tộc, tộc, chi tộc của Việt tộc.

Bài viết này chỉ nói riêng về một trống rất quan trọng là trống Quảng Xương.

Trống Quảng Xương (Nguyễn Văn Huyên).

Thật vắn tắt, tôi đi thẳng vào các điểm chính không giải thích dài dòng.

-Bọc Trứng 100 Lang Hùng.

Sử miệng truyền thuyết nói rằng Trăm Lang Hùng sinh ra từ một bọc trứng. Ở đền Tổ Hùng Phú Thọ, tại Lăng Hùng Vương thứ VI trên mái cổng có một quả cầu tròn mang hình ảnh bọc trứng trăm Lang Hùng.

Trống Quảng Xương có mặt trời 8 nọc tia sáng. Số 8 là số Khôn tầng 2 thế gian (0, 8), là trống Càn-Khôn thế gian, là trống trứng thế gian.

Như thế đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt thì trống Quảng Xương càn khôn thế gian chính là Bọc Trứng thế gian đội lốt trứng vũ trụ của 100 Lang Hùng.

.Lang Hùng là Lang Mặt Trời Tạo Hóa Cõi Người Thế Gian.

Theo truyền thuyết, bọc trứng chỉ sinh ra toàn con trai Lang. Đây là bọc trứng chim của riêng nhánh Người Việt Mặt Trời thái dương ứng với phần tròng đỏ mặt trời của trứng vũ trụ [không nói tới nhánh Người Bộc Không Gian (Bộc hiểu theo nghĩa Bọc, bầu không gian) ứng với phần tròng trắng trứng vũ trụ]. Các Lang Hùng là Lang Mặt Trời.

Ở ngành Lang con trai mặt trời, Việt mặt trời này, quả cầu ở mái cổng Lăng Hùng Vương thứ VI có một khuôn mặt là mặt trời Lang Hùng càn khôn, lưỡng tính nòng nọc (âm dương) gồm hai nhánh Chim-Rắn, Tiên Rồng.

Ta có thể kiểm chứng lại bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que. Bọc trứng chim Lang Hùng được diễn tả bằng từ (word) chấm-vòng tròn , có chấm là tròng đỏ, là mặt trời và vòng tròn phần trắng bao ngoài là tròng trắng, không gian.

Bọc Trứng Trăm Lang Hùng.

Theo duy dương từ chấm-vòng tròn  này có một nghĩa là mặt trời như thấy rõ qua từ chấm-vòng tròn chính là linh tự Ra chỉ thần mặt trời Ra Tạo Hóa (Sun as Creator) của Ai Cập cổ và chính là thần mặt trời Apolloappolllo của Hy Lạp  (Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que: Từ Chấm-Vòng Tròn). Như thế Lang Hùng có một khuôn mặt là Tổ Mặt Trời Tạo Hóa cõi trời nhân gian của Đại Tộc Việt.

Ở đền Tổ Hùng Phú Thọ có rất nhiều mặt trời tạo hóa, vũ trụ biểu tượng cho Tổ Lang Hùng và Tổ Hùng Vương Lịch Sử nhưng được diễn tả bằng mặt trời hình cầu hay đĩa thái cực có hình chữ S của Đạo Lão:

IMG_0799

Mặt Trời thái cực có chữ S ở Đền Tổ Hùng Phú Thọ (ảnh của tác giả).

Mặt Trời này cho thấy bị ảnh hưởng của Lão giáo, Nho giáo, bị ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc. Đích thực Việt, đích thực bọc trứng, mặt trời tạo hóa 100 Lang Hùng phải là Mặt Trời Chấm-Vòng Tròn hình trứng chim . Như đã nói ở trên Mặt Trời Hùng Lang  tương đương với mặt trời Ra Ai Cập cổ  (Sự Tương Đồng Giữa Ai Cập cổ và Cổ Việt). Hy vọng giới hữu trách Việt Nam sửa lại cho đúng bởi vì ta thấy rõ như ban ngày các Lang Hùng trên trống này đều có mặt trời chấm-vòng tròn tạo hóa trên mặt (xem dưới).

Trống Quảng Xương khắc ghi lại nhiều chứng sử cho thấy Lang Hùng là Lang Mặt Trời, Người Việt là Người Mặt Trời. Ví dụ như:

.Lang Hùng Mặt Trời và Người Việt Mặt Trời.

Trống có hai nhóm người nhẩy múa đều có con mắt viết bằng từ chấm-vòng tròn  cường điệu có một nghĩa là mặt trời (mắt có một nghĩa là mặt trời: trời có mắt). Ta thấy rõ rành rành là ở một số người quanh con mắt  có những tia sáng tỏa ra .

NGUOI NUOC

Người mặt trời có mặt trời rạng ngời ở mặt.

Do đó đây là những Lang Mặt Trời hay Người Việt Mặt Trời rạng ngời trăm phần trăm.

.Đền Mặt Trời/ Đền Tổ Hùng.

Trên trống Quảng Xương có hai ngôi nhà nọc hay đền thờ mặt trời.

NHA DC 2

Đền mặt trời trên trống Quảng Xương.

Trống chỉ có đền mặt trời mà không có nhà hay đền mái vòm, nhà rùa không gian như ở các trống khác cho thấy rõ trống này là trống biểu tượng riêng phía các ‘con trai’ Lang Hùng Mặt Trời mà thôi.

Đây chính là Đền Tổ Hùng Mặt Trời đã có từ ngàn xưa. Đền với hai cánh cửa có hình mặt trời tỏa rạng ánh sáng hai bên. Rõ như dưới ánh mặt trời Hừng Việt là Lang Hùng là Tổ Mặt Trời nhân gian và Người Việt là Người Mặt Trời thái dương trăm phần trăm.

.Lang Hùng là Trai Tráng, Mặt Trời Hừng Rạng.

Lang là chàng (trai) là những tráng niên đầy nhựa sống, đầy nguồn sinh lực ứng với mặt trời hừng rạng, mới mọc có tia sáng rạng ngời vào lúc rạng đông, bình minh.

Ta thấy rõ những người Chim-Rắn, Tiên Rồng trên trống Quảng Xương này là những chàng trai tráng trông vạm vỡ, hùng dũng, hùng mạnh.

.Lang Hùng Gồm Hai Nhánh Chim-Rắn, Tiên Rồng.

Theo sử miệng truyền thuyết người Việt chúng ta là con cháu Tiên Rồng. Nguyên thủy Tiên Rồng có cốt là Chim-Rắn về sau thần thoại hóa thành Tiên Rồng.

Trên trống Quảng Xương cũng có hai nhánh người Chim-Rắn, Tiên Rồng.

Người trên trống Quảng Xương.

Người hóa trang chim có trang phục đầu chim Cắt, Chim Rìu, Chim Việt, mặc váy hai cánh chim xòe ra hai bên. Người hóa trang rắn có trang phục đầu rắn sừng, Rắn Việt, trần truồng.

Nhánh Chim.

Nhánh người chim đầu đội trang phục đầu có hình đầu chim và mặc váy xòe ra hai bên hình cánh chim.

Đây chính là nhánh người lửa, nhánh người chim, nọc dương thái dương.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt nhánh chim lửa này ứng với nhánh Lửa Âu Cơ ngành Việt mặt trời thái dương Viêm Đế có chim biểu là chim cắt lớn (Great Horbill), chim rìu, chim Việt.

-Nhánh Rắn

Nhánh người trần truồng có khuôn mặt nòng âm nước (ở trần xuống nước không bị ướt quần áo. Chử Đồng Tử, chàng Trai Sống Bên Bờ Nước ở trần truồng vì thuộc nhánh Rắn, Nước Lạc Long Quân), đầu đội trang phục đầu có hình đầu rắn có mồng hay sừng thái dương, có nghĩa là rắn thái dương.

Đây chính là người nước của nhánh người rắn, nọc âm thái dương.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt nhánh này ứng với ngành mặt trời thái dương Thần Nông có rắn biểu là rắn có mồng hay sừng, Rắn Việt.

.Bốn Đại Tộc Việt.

-Nhánh người chim lửa chia ra là hai đại tộc: người chim lửa thái dương và người chim lửa thiếu dương.

1.Đại tộc người chim lửa thái dương.

Lửa thái dương ứng với Càn.

Đại tộc Càn này có trang phục đầu có hình chim cắt lớn (Great hornbill) có sừng cường điệu và có mỏ hình rìu gồm hai nọc thái dương mang tính lửa vũ trụ, lửa thái dương, Càn. Có con mắt dương chấm vòng tròn cường điệu có một nghĩa là mặt trời, Càn. Mặc váy xòe hình hai cánh chim.

Đại tộc người chim lửa thái dương có trang phục đầu có mũ sừng và mỏ rìu thái dương.

Đây là đại tộc Người Chim Cắt Mỏ Rìu Nọc Thái Dương Càn. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là đại tộc Viêm Việt của nhánh Viêm Đế ứng với Đế Minh Càn.

  1. Đại tộc người chim lửa thiếu dương:

RIU THIEU DUONG

Tộc người chim lửa thiếu dương có trang phục đầu mũ sừng và gáy hình rìu núi tháp đất thế gian Li.

Đại tộc này có trang phục đầu mũ sừng không có mỏ rìu hai nọc thái dương mà phần sau gáy của trang phục đầu có hình rìu hình núi tháp, biểu tượng của đất dương lửa thiếu dương ứng với Li. Mắt cũng là mắt dương chấm vòng tròn nhưng không cường điệu như ở người lửa thái dương Càn ở trên mang âm tính hơn. Ở đây chữ chấm-vòng tròn này ta lấy nghĩa là thiếu dương Li. Váy cũng xòe hình hai cánh chim.

Đây là đại tộc Người Chim Rìu Lửa Thiếu Dương Li. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là đại tộc Đế, Việt Đế của nhánh Viêm Đế ứng với Kì Dương Vương Li.

-Nhánh người Rắn chia ra là hai đại tộc: người rắn nước thái âm và người rắn nước thiếu âm ngành mặt trời thái dương.

  1. Đại tộc rắn nước thái âm.

Đại tộc này là đại tộc Nước thái âm mang tính thái dương ứng với Nước thái dương Chấn.

Đại tộc người trần truồng Rắn Nước thái âm, Mặt Trời-Nước.

Đại tộc này có trang phục đầu có phần trên là hình đầu rắn có mồng hay sừng. Phần sau gáy có dải dài. Dải dài buông xuống tận mặt đất hình dòng nước chẩy giữa hai viền bờ tô đậm. Hai viền bờ trông rất kiên cố như be bờ cản không cho nước tràn ra, trông như một dòng nước từ trên cao, trên trời, trên núi, trên nguồn chẩy xuống thành thác, thành suối thành sông chảy ra biển. Dải nước này trông như dải dây biểu tượng cho rắn nước mà tiếng cổ Việt gọi là con dải. Cả trang phục đầu diễn tả hình rắn nước nọc (có sừng) thái dương. Rắn có mồng sừng tức rắn Việt và rắn mồng sừng hình dải sau này thần thoại hóa thành thuồng luồng, rồng nước Việt. Con mắt cũng là hình mặt trời cho thấy người rắn cũng là Người Mặt Trời thuộc ngành mặt trời thái dương và rắn là rắn nọc,Việt thái dương.

Đại tộc Rắn nước này thuộc phía Chấn, Rắn nước thần thoại hóa thành rồng nước.

  1. Đại tộc rắn thiếu âm, gió.

Người đại tộc này chỉ khác là trang phục đầu có giải sau gáy ngắn hơn dải chấm đất của đại tộc người rắn nước thái âm ở trên. Dải này có hình trông giống tua phướn gió.

CHIM GIO THIEU AM NVH

Người đại tộc rắn nước thiếu âm gió với trang phuc đầu sau gáy có hình tua phướn gió  (Nguyễn Văn Huyên).

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, đây là nhánh Rắn Việt Thần Nông gồm hai đại tộc Rắn Nước thái âm Thần và Rắn Gió thiếu âm Nông.

Tóm tắt, đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, người trên trống Quảng Xương là Người Mặt Trời gồm hai nhánh Chim Lửa Viêm Đế và Rắn Nước Thần Nông. Chim Rắn thần thoại hóa thành Tiên Rồng. Nhánh Chim Lửa Viêm Đế chia ra hai đại tộc Chim mỏ rìu thái dương Viêm, Càn Đế Minh và chim mũ rìu núi tháp thiếu dương Đế, Li Kì Dương Vương và Âu Cơ ( Âu Cơ là Tiên, Chim có một khuôn mặt thái dương thần nữ, đẻ ra bọc trứng chim). Nhánh Rắn Nước Thần Nông chia ra hai đạc tộc Rắn nước thái âm Thần và  Rắn nước thiếu âm Nông.

.Cò Gió, cò Lang, Chim Biểu của Hùng Lang.

Cò gió, cò Lang là chim biểu của Hùng Vương thấy rõ qua thủ đô Bạch Hạc (Cò Trắng) của Hùng Vương ở Châu Phong (Châu Gió). Trên trống Quảng Xương có 6 con cò bay.

Cò trên trống Quảng Xương.

Số 6 là số Tốn (gió âm) hôn phối với Đoài vũ trụ gió dương trong dịch Chấn (Nước dương, biển Lạc Long Quân hôn phối với Cấn (Đất âm, Non Âu Cơ). Như vậy cò là cò Gió. Cò có bờm gió, có cánh hình nắp vung vòm trời, thân và đuôi hình diều gió.

.Trống Rồng Tiên, Lạc Hồng Thế Gian.

Ngoài biên trống có hai vành nấc thanh thang (hiện gọi sai là răng lược) có một nghĩa nọc âm thái dương cho thấy trống này có khuôn mặt âm, nước, Rồng, Lạc mang tính chủ. Trống cũng có cảnh sinh hoạt nhân sinh nên là trống thế gian. Như đã nói ở trên mặt trời có 8 nọc tia sáng là số Khôn tầng 2 thế gian cũng cho biết là trống thế gian. Ta đã thấy rõ trống có hai nhánh người Rắn có sừng, Rắn Lạc (lạc là nước dương) và nhánh Chim cắt, Chim Hồng (Hán Việt Hồng hoàng là chim cắt). Như vậy trống Quảng Xương là trống Rồng Tiên hay Lạc Hồng Thế Gian (lưu ý tôi để Rồng trước Tiên vì trống có Rồng mang tính chủ như vừa nói ở trên).

….

Dĩ nhiên còn nhiều nữa.

Kết Luận

Trống Quảng Xương xác thực:

.Truyền thuyết bọc trứng Lang Hùng, Chim-Rắn, Tiên Rồng không phải là chuyện hoang đường, quái thai do các nhà Nho Việt Nam bịa ra sau này mà ‘có thật’ đã được ghi khắc trong sử đồng Đông Sơn cách đây hàng ngàn năm.

.Chim-Rắn, Tiên Rồng, nòng nọc (âm dương) là cối lõi văn hóa Việt Nam.

Hai nhánh Chim-Rắn, Tiên Rồng xác thực cốt lõi văn hóa Việt là vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo, Việt dịch nòng nọc dựa trên nguyên lý nòng nọc (âm dương) đề huề.

.Việt dịch Đông Sơn có nòng nọc đề huề dựa trên nguyên lý nòng nọc Chim-Rắn, Tiên Rồng, khác với dịch Hoa Hạ, Trung Hoa. Việt dịch là dịch nguyên thủy nghiêng nhiều về vũ trụ tạo sinh, trong khi dịch Hoa Hạ là dịch thế gian mang tính dương ngự trị, võ biền, duy tục có rất muộn sau Việt dịch.

.Trống đồng là trống biểu của Hùng Vương.

.Trống đồng Đông Sơn là bộ sử đồng bằng hình có độ khả tín rất cao, chúng ta nhìn và sờ thấy được và còn giữ tính chính gốc Việt, tinh ròng Việt. Hãy dựa vào sử đồng Đông Sơn để bổ túc, sửa sai lại những điểm sai lệch của cổ sử, văn hóa Việt. Ví dụ ở Đền Hùng Phú Thọ còn nhiều điểm sai sót so với các Đền Hùng ở trên trống đồng, chẳng hạn như so sánh với đền ở trống Quảng Xương này. Các đền Tổ Hùng ở Việt Nam và ở hải ngoại còn có nhiều lệch lạc.

.Thần Tổ Việt là Mặt Trời Thái Dương.

Thần Tổ Việt ở cõi đại vũ trụ là thần mặt trời Viêm Đế-Thần Nông nhất thể. Thần Tổ Việt ở cõi tiểu vũ trụ là thần mặt trời Đế Minh, cháu ba bốn đời thần mặt trời Viêm Đế. Thần Tổ Việt cõi nhân gian là thần mặt trời sinh tạo Lang Hùng.

.Người Việt là Người Mặt Trời thái dương.

Hiển nhiên Người Việt là Người Mặt Trời thái dương, bằng chứng còn thấy ghi khắc rõ trên trống này. Hãy hãnh diện nhận mình là Người Việt Mặt Trời. Hãy sống kiêu hùng như Mặt Trời. Mặt Trời còn, dân Việt còn, nước Việt còn.

Đây là trống Rồng Tiên, trống Lạc Hồng thế gian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: