HÌNH T.B. THÁNG 10-2010: GALAPAGOS, QUẦN ĐẢO RÙA YÊN NGỰA.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10, 2010

GALAPAGOS, QUẦN ĐẢO RÙA MAI YÊN NGỰA.

Rùa Voi Galapagos (elephantopus Geochelone). Theo Quyền Của Thiên Nhiên (Right of Nature) đường ta, ta cứ đi.

(hình chụp tại Charles Darwin Foundation Headquarters, Galapagos, Ecuador).

Tây Ban Nha ngữ Galapago có nghĩa là yên ngựa. Theo biến âm g=c như gài = cài, ta có galapa(go)= carapa(ce), mai, mu. Như thế yên ngựa palapago là một thứ che chở lưng ngựa hàm nghĩa như mai, mái, vật che chở (mai rùa, mai cua là phần che chở cho con vật, tóc mai là tóc che màng tang, mái là phần che nhà). Galapago là mai, mu hình yên ngựa. Quần đảo này được đặt tên theo một loài rùa bản địa khổng lồ elephantopus Geochelone (rùa voi, rùa tượng) có mai, mu hình yên ngựa. Loài rùa voi, rùa tượng này là một loài vật quí hiếm nhất thế giới. GALAPAGOS, QUẦN ĐẢO RÙA CÓ MAI HÌNH YÊN NGỰA.

Xem bài viết Galapagos, Nơi Thiên Nhiên Có Quyền Của Thiên Nhiên (Right of Nature) ở Thể Lo ại Categories Du Lịch.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: