HÌNH BÓNG LANG HÙNG TRONG GỐM CỔ PERU

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

HÌNH BÓNG LANG HÙNG TRONG GỐM CỔ PERU.

Nguyễn Xuân Quang

Qua các bài viết trước ta đã biết văn hóa cổ Việt và văn hóa cổ của các tộc thổ dân Mỹ châu có gốc từ ven biển Á châu và Đông Nam Á sang châu Mỹ có sự tương đồng qua mẫu số chung Vũ Trụ giáo. Như thế ta có thể dùng văn hóa cổ Việt để giải đọc văn hóa cổ các thổ dân Mỹ châu và ngược lại. Bài viết này là một ví dụ điển hình. Ta có thể dùng gốm hình-tượng ký của Peru cổ để nhận diện các Lang Hùng, một đề tài văn hóa Việt tối ư là quan trọng nhưng hãy còn nhiều khúc mắc đầy tranh cãi và chối bỏ. Tại sao Lang Hùng lại đẻ ra từ bọc trứng? và bọc trứng lại sinh ra toàn con trai thôi? Dĩ nhiên đây chỉ là truyền thuyết nhưng phải hiểu truyền thuyết là một thứ sử cổ vào bậc nhất của nhân loại dựa trên một cái gì để nói lên một cái gì. Hy vọng với mẫu gốm Peru cổ thấy và sờ được này sẽ giúp các nhà làm văn hóa Việt nhận diện được khuôn mặt đích thực của các Lang Hùng và thuyết phục được những người còn nghi ngờ hay chối bỏ.

Như đã biết Peru cổ không có chữ viết nhưng họ làm rất nhiều đồ gốm (cả trăm ngàn mẫu gốm được đào tìm thấy) ghi khắc lại mọi khía cạnh của đời sống. Tôi gọi là gốm hình tượng ký. Dĩ nhiên trong đó có ghi lại truyền thuyết cổ sử của họ. Ở một diện nào đó, gốm cổ Peru là một thứ sử gốm. Truyền thuyết là một thứ sử cổ sơ của người tiền sử. Vì thế  truyền thuyết, cổ sử Peru có những điểm tương đồng với cổ sử Việt qua mẫu số chung Vũ Trụ giáo như đã biết thì phải còn được ghi khắc lại trên gốm cổ Peru. Nói một cách khác truyền thuyết và cổ sử Việt thấy trên gốm cổ Peru là chuyện có thể có và rất hợp lý.

Theo truyền thuyết, Mẹ Tổ Âu Cơ sinh ra một bọc trứng nở ra 100 Lang Hùng, toàn con trai.

Trước hết xin duyệt xét lại vài điểm chính về từ Lang. Từ Lang đã gây nhiều tranh cãi và có nhiều giải thích, ở đây chỉ xin nói tới vài giải thích chính:

-Lang là con trai, thanh niên, trai tráng, tráng đinh.

Người Mường có nhà lang, có một nghĩa là nhà con trai (bachelor’s house), nhà phái nam (men’s house). Chúng ta có nhà đình ruột thịt với nhà Lang của Mường. Nhà đình cũng là nhà dành cho phái nam, ngày xưa đàn bà con gái không được bước chân vào đình. Qua ngôn ngữ ta thấy rõ đình biến âm với đinh là nhà «vật nhọn», bộ phận sinh dục nam. Theo đ = l, ta có đinh = Phạn ngữ linga, bộ phận sinh dục nam. Đình là nhà đinh, tráng đinh, phái có «đinh», có linga. Như thế ta thấy rõ Lang có gốc từ bộ phận sinh dục nam, đực, nọc. Từ Lang diễn tả theo chữ viết nòng nọc vòng tròn-que là chữ nọc. Như đã biết chữ nọc có nhiều dạng tùy theo ở giai đoạn nào của Vũ Trụ Tạo Sinh: nọc sinh tạo, nguyên tạo ở cõi tạo hóa là nọc chấm (.)

Sự tiến hóa của chữ viết nọc:

Từ hư không, không gian nguyên khởi xuất hiện mầm nọc dương dưới hình thức nọc chấm hay chấm nọc (tất cả mọi vật đều khởi đầu bằng hình thái vi thể). Nọc chấm là nọc nguyên sinh ở cõi tạo hóa. Một chấm nọc lớn lên bằng các phân sinh ra làm hai chấm, nối lại ta có một nọc que, là nọc trưởng thành ở tầng lưỡng nghi, nọc chữ thập (do nọc que tách ra làm hai rồi ghép lại) mang tính sinh tạo năng động ở tầng tứ tượng…

nọc trưởng  thành ở cõi lưỡng nghi là nọc que và nọc do hai que ghép lại là nọc sinh động như nọc mũi mác, mũi tên, chữ thập… (Chữ Nòng NọcTrên Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á). Lang mới sinh ra từ bọc trứng nên ở đây phải được diễn tả bằng chấm nọc.

-Lang biến âm với chàng. Ông Sáu Lầu được coi là cha đẻ của vọng cổ sau khi sáng tác ra bài Dạ Cổ Hoài Lang (‘Nghe’ Trống Đêm Nhớ Chàng). Chàng cũng có một nghĩa là vật nhọn, một thứ đục (chisel) liên hệ với bộ phận sinh dục nam. Chàng có chàng (chisel) trong khi nàng có nang (túi, bọc). Lang là chàng. Một lần nữa cho thấy Lang có vật nhọn chàng, có đục, có bộ phận sinh dục nam. Ở đây lang đã lớn đã có chàng phải được diễn tả bằng chữ nọc que (I).

Ta cũng thấy lang liên hệ với bộ phận sinh dục nam qua một loại củ gọi là khoai lang, có một nghĩa là «khoai phái nam». Bộ phận sinh dục nam đôi khi cũng gọi là «củ» như củ c…c. Người Bình Định gọi vắn gọn khoai lang là củ. Rõ hơn có một loại khoai lang gọi là khoai dương ngọc. Hán Việt củ, một thứ thước để đo có hình nọc que hay hình thước thợ do ba nọc que ghép lại, ba que là ba nọc, lửa vũ trụ Càn cũng biểu tượng cho đực, phái nam, bộ giống phái nam (vì thế mới có câu ‘ba que xỏ lá’) như thấy qua hình Phục Hy tay cầm củ. Nữ Oa tay cầm qui (hình tròn, cái túi nang, có một khuôn mặt là không gian, Khôn) biểu tượng cho nòng, âm, nữ, bộ phận sinh dục nữ.

Hình Nữ Oa tay cầm qui và Phục Hy tay cầm củ ở một ngôi mộ đời Hán. Lưu ý cả hai có đuôi rắn thuộc ngành nòng âm, nước ứng với Thần Nông của Đại Tộc Việt. Hai vị này là thủy tổ loài người sinh ra con người có dạng khỉ. Người cổ đã biết đến điều này rồi.

 

Nữ Oa và Phục Hy «qui củ », nòng nọc, âm dương, Càn Khôn sinh ra vũ trụ muôn sinh, con người. Nữ Oa và Phục Hy  là hai chị/anh em và cũng là vợ chồng, là nòng nọc, âm dương thủy tổ sinh ra loài người.

Tóm lại lang là con trai, thanh niên, tráng đinh,  là chàng, là đục, là bộ phận sinh dục nam.

-Quan Lang

Hầu hết các nhà văn hóa Việt hiện nay chấp nhận gọi con trai của Hùng vương là “quan lang”.

Trước đây có tác giả cho quan là một chức của Trung Hoa. Giải thích này theo nghĩa đã bị ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, rất muộn, không theo nghĩa gốc nguyên thủy của từ Lang.

Đúng hơn phải hiểu giản dị theo qui luật tiếng đôi quan lang ta có quan = lang. Theo tiếng Nôm Tầy quan có nghĩa là chàng. Con trai vua Hùng gọi là quan lang đối ứng với con gái vua là mẹ nàng. Qua từ đôi mẹ nàng, ta có nàng = mẹ, hai từ mẹ và nàng có cùng gốc nghĩa nòng. Vì thế quan lang thì quan cũng phải hiểu theo nghĩa là quan và lang có cùng gốc nọc, chàng (đục).

Như vậy, quan chỉ giản dị là chàng (nôm Tầy) là Lang (Mường ngữ).

-Quang Lang

Trong bản dịch Lĩnh Nam chích quái, giáo sư Lê Hữu Mục viết là “quang lang” (với quang là sáng, ánh sáng giống tên tôi), giáo sư cước chú là “xem nguyên bản viết là ‘Hán ngữ quang’ chắc sai” (LNCQ. nxb Trăm Việt in lại, tr.45). Không, nguyên bản có thể không viết sai. Tác giả Lĩnh Nam chích quái là các nhà Nho khoa bảng ít khi viết sai. Các con Hùng vương được gọi là QUANG LANG là Lang Ánh Sáng, Lang Sáng ăn khớp với  thư tịch cho ta biết được tên thật của Hùng vương thứ nhất là Lân Lang tức Lang Sáng (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). Quang Lang là những Con Trai Ánh sáng, Con Mặt Trời tương tự thổ dân Mỹ châu nhận họ là Children of Light, People of the Sun. Người Việt, Xích Quỉ cũng có nghĩa là People of The Sun (Việt Là Gì?).

Như thế Lang có hai tiếng đôi một là quan lang với quan phải hiểu theo tiếng Nôm Tầy hai là Quang Lang hiểu theo dòng giống mặt trời sáng ngời của thần mặt trời Viêm Đế.

Tôi tìm thấy một mẫu gốm Peru cổ thời Virú (100 TTL-400 STL) mang hình bóng của Lang Hùng, hiện nay được gọi là  bình chiến sĩ (warrior) vì người này tay cầm khiên.


Bình gốm Chiến Sĩ  tay cầm khiên thời Virú, Bảo Tàng Viện Larco, Lima, Peru.

Mẫu gốm này mang trọn nghĩa Lang Hùng Vương.

1. Lang Hùng sinh ra từ một bọc trứng.

Bọc trứng của Lang Hùng phải hiểu là bọc hư vô, không gian, vũ trụ. Lang Hùng sinh ra từ bọc trứng mang hình ảnh bọc Trứng Vũ Trụ mang tính tạo hóa, vũ trụ, sinh tạo, nòng nọc, âm dương, nhất thể, thái cực của ngành dương mặt trời (vì toàn là con trai) diễn tả theo chữ viết nòng nọc vòng tròn-que là chấm-vòng tròn (theo duy dương phải đọc chấm trước, vòng tròn sau) (Chữ Nòng Nọc Trên Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á).

Bọc Trứng Lang Hùng diễn tả theo chữ viết nòng nọc vòng tròn-que là chấm-vòng tròn.

Như thế Lang Hùng có một khuôn mặt của thần mặt trời Ra của Ai Cập cổ  cũng là mặt trời Tạo Hóa (Sun as Creator). Thần mặt trời Ra cũng đượcdiễn tả bằng linh tự chấm vòng tròn. Đây chính là chữ viết nòng nọc chấm-vòng tròn. Như đã biết chấm là chữ viết nọc chấm nguyên tạo mang nghĩa mầm dương, mầm mặt trời, mặt trời nguyên tạo và vòng tròng mang nghĩa không gian nguyên tạo (hiệp accord với chấm nọc nguyên tạo nên không gian cũng phải mang tính nguyên tạo).

Nhìn dưới diện lưỡng nghi đã phân cực, theo duy dương chữ chấm-vòng tròn có một nghĩa là mặt trời sinh tạo, tạo hóa, không gian, ăn khớp với khuôn mặt mặt trời sinh tạo, tạo hóa ngành nọc lửa, mặt trời Viêm Đế, Đế Minh, Kì Dương Vương, tức ngành Mẹ Tổ Âu Cơ lên núi. Theo duy âm là vòng tròn có chấm là không gian dương, thái dương, khí-nước nhưng theo duy dương ngành mặt trời, vòng tròn chấm là mặt trời ngành không gian ứng với Thần Nông, Lạc Long Quân, Hùng Vương  ngành cha Lạc Long Quân xuống biển.     .

Bình gốm người «chiến sĩ» này có hoa tai hình chấm-vòng tròn. Trong văn hóa Tiền Columbus Peru, hoa tai thường cho biết tộc của một sắc dân. Hoa tai chấm-vòng tròn chính là bọc trứng vũ trụ sinh ra trăm lang Hùng.

Bình gốm này mang một khuôn mặt nọc nòng, dương âm sinh tạo, tạo hóa, trụ-vũ chấm-vòng tròn của bọc trứng Lang Hùng.

2. Lang là con trai.

Bình diễn tả người chiến . Với có nguồn gốc là bộ phận sinh dục nam (xem bài viết Kẻ Sĩ). Chiến sĩ, binh lính  với lính biến âm với Ấn ngữ linga. Ngày xưa chỉ con trai, đàn ông có linga mới đi lính.

Bình người chiến sĩ có «đuôi». Đuôi là bộ phận sinh dục nam như thấy qua câu ca dao:

Chồng người đi ngược về xuôi,

Chồng em ngồi bếp lòi đuôi ra ngoài.

Đuôi của người chiến sĩ ở bình này cũng diễn tả bộ phận sinh dục nam. Hơn thế nữa đuôi bình là vòi bình. Vòi cũng có nghĩa là bộ phận sinh dục nam. Theo v=b (víu = bíu), vòi = bòi, buồi. Vòi ấm cũng vậy như cậu ấm sứt vòi. Vòi ấm biểu tượng cho bộ phận sinh dục nam cương cứng, cường dương như «cần câu rô» thấy qua câu đố:

Bốn cô trong động bước ra,

Đồ phô trắng hếu như hoa bông cần,

Ông đồ tẩn ngẩn tần ngần,

Bòi (vòi) ông cẩng tếu như cần câu rô.

(bộ ấm uống trà: bốn cô là bốn chung uống trà, ông đồ là cái ấm).

Bình «chiến sĩ» này cũng có vòi như «cần câu rô».

Bình gốm này có một khuôn mặt là một lang, một hình bóng của Lang Hùng.

3. Lang là chàng

Lang là chàng là đục, là bộ phận sinh dục nam. Chiến sĩ là những chàng xử dụng những vật nhọn làm vũ khí. Chiến sĩ thường gọi là chàng:

Áo chàng đỏ tựa ráng pha,

Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.

(Đoàn Thị Điểm, Chinh Phụ Ngâm).

Bình gốm này có một khuôn mặt là một chàng.

4. Lang là Hùng

Lang là chàng, là đục, là đực, là hùng (thư hùng là cái, đực).

Các Lang con trai, đực, hùng, người hùng, anh hùng, trở thành các vua Hùng. Bình gốm này là một bình người hùng, anh hùng có gốc hùng là đực, nam, con trai. Anh ngữ hero người hùng, anh hùng có cùng gốc her- với heron có nghĩa là kẻ, ke, cọc, cò, cồ (đực). Theo h=c=k, her- = ker- = Việt ngữ ke (bộ phận sinh dục nam). Rõ như ban ngày Anh ngữ hero = Hán Việt hùng. Ta cũng thấy rõ hero ruột thịt với  Phạn ngữ víra, hero, Latin vir, đàn ông, liên kết với virile, hùng tính. Ta cũng thấy Phạn ngữ virá = Latin vir = Hán Việt văn (phái nam) như Nguyễn Văn X. Theo v=h (bà vá = bà hóa), ta có virá, vir = her(o).

Ở đây cho thấy rất rõ tại sao bọc trứng của Mẹ Tổ Âu Cơ sinh ra toàn con trai. Sở dĩ như vậy là vì truyền thuyết này chỉ có mục đích nói về phần bọc trứng theo duy dương sinh các vua Hùng dòng dõi thần mặt trời Viêm Đế.

Như thế hero, người hùng có nghĩa gốc là nọc, cọc, dương, hùng (đực), bộ phận sinh dục nam (xem Kẻ Sĩ).

Các Lang Hùng là những người hùng, các vua Hùng là những bậc anh hùng.

Bình gốm này có một khuôn mặt Hùng của các Lang Hùng.

5. Lang là chiến sĩ.

Bình gốm này hiện được cho là một bình chiến sĩ, một người lính vì tay cầm khiên. Như đã biết lính biến âm với Ấn ngữ linga. Chiến sĩ là một khuôn mặt nhà võ của Kẻ Sĩ có gốc từ bộ phận sinh dục nam là một võ sĩ, dũng sĩ, khanh tướng, người hùng, một anh hùng:

Ngoài biên thùy rạch mũi can tương.
Làm sao cho bách thế lưu phương,
Trước là sĩ sau là khanh tướng

(Nguyễn Công Trứ, Kẻ Sĩ).

 

Cũng nên biết thêm là Sĩ cũng có một khuôn mặt văn nữa:

Trong văn miếu ra tài lương đống.

(Nguyễn Công Trứ, Kẻ Sĩ).

Vì thế nếu hiểu theo võ thì lang Hùng có một khuôn mặt võ và hiểu theo văn thì Lang Hùng có một khuôn mặt văn. Ở đây nếu hiểu quan Lang với quan là chức quan theo theo Trung Hoa thì cũng có thể chấp nhận được nhưng với nghĩa đã muộn.

 

Các Lang Hùng là những chiến sĩ, các vua Hùng là nhữ vị vua chiến sĩ, dũng sĩ vì thế người Việt con cháu Hùng Vương mỗi người là một chiến sĩ kiêu hùng như lịch sử đã cho thấy. Vì thế con cháu vua Hùng mới gọi là người Việt, người Vớt (dao lớn), người Rìu, vật nhọn, khí giới biểu tượng cho hùng tính, võ biền, chiến sĩ.

 

Bình gốm này có một khuôn mặt chiến sĩ, dũng sĩ, kẻ sĩ của Lang Hùng.

6. Lang là chàng là đục, là đực, là dương, là mặt trời.

Lang là chàng là đục, là đực, là dương, là mặt trời. Các Lang là con cháu của thần mặt trời Viêm Đế. Vua Hùng là vua mặt trời (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Mặt trời ở đùi «người chiến sĩ» trên bình cho thấy «lang gốm» này cũng thuộc dòng mặt trời. Mặt trời này có chấm nọc nguyên tạo là mặt trời sinh tạo, tạo hóa chính là mặt trời bản thể của các Lang Hùng.

Đây là hình ảnh của thần mặt trời tạo hóa (sun as creator) của Ai Cập cổ viết theo linh tự là hình vòng tròn có chấm như hoa tai ở đây.  Ngoài ra mặt trời ở đùi có tia sáng chuyển động như chong chóng mang nghĩa vận hành, sinh tạo năng động và có chấm nọc nguyên tạo, sinh tạo ở cõi tạo hóa.

Lưu ý ánh sáng xoay theo chiều ngược với kim đồng hồ tức theo chiều dương, theo chiều mặt trời.

Mặt trời ở đùi là mặt trời tạo hóa sinh động.

Ở đây các Lang Hùng gọi theo Quang Lang, những Lang Ánh Sáng rất thích hợp.

 

Bình có một khuôn mặt là mặt trời sinh tạo, tạo hóa của Lang Hùng dòng thần mặt trời Viêm Đế.

7. Lang Hùng mang trọn nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh

-Nhất thể

Như đã thấy Lang Hùng sinh ra từ bọc Trứng Vũ Trụ nên có cốt nhất thể (trứng có tròng trắng âm và tròng đỏ dương).

Bình có đôi hoa ta hình chấm-vòng tròn và mặt trời ở đùi có chấm vòng tròn có một khuôn mặt nhất thể.

-Lưỡng nghi

Lang hùng chia ra làm hai ngành : 50 con theo mẹ lên núi thuộc ngành Lửa âm và 50 con theo cha xuống biển thuộc ngành Nước dương.

Bình có vòi nọc I, tay cầm của bình hình nòng O. Má trái  (âm) « xâm » hình nọc chữ V (nọc mũi tên, mũi mác, răng cưa, răng sói chỉ địa), âm thái dương và má bên phải (dương) xâm hình nọc đầu mũi tên chỉ thiên (chiều dương), dương thái dương. Với hai dấu xâm  âm dương thái dương này cho thấy đây có thể là một vị vua chúa cai trị cả hai ngành nòng nọc, âm dương của ngành nọc mặt trời thái dương nhiều hơn, chứ không phải chỉ đơn giản là một chiến sĩ. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt đây là hình ảnh Tổ Hùng của cả hai ngành ngoại, nội, núi, biển, Hùng Minh-Viêm Đế và Hùng Lạc-Thần Nông.

-Tứ tượng

.Tứ tượng nhìn chung

 

Bốn vị vua tổ Đế Minh, Kì Dương Vương, Lạc Long Quân  và Hùng Vương (truyền thuyết) ứng với tứ tượng (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Hoa tai vòng tròn có chấm có một khuôn mặt lưỡng nghi và có bốn lỗ hình chấm ứng với  tứ tượng. Chiếc khiên vuông cũng ứng với  tứ tượng.

.Tứ Tượng nhìn riêng rẽ

trên bình có:

-Tượng Lửa: chuỗi đeo cổ gồm các hột chấm nọc lửa nguyên tạo.

-Tượng Nước: hình sóng nước.

-Tượng Gió: quai cầm vòng tròn gió,

-Tượng Đất: vòi bộ phận sinh dục hình nọc Núi Trụ đất lửa. Điểm này

giống như thần Đất Keb của Ai Cập cổ  có bộ phận sinh dục là Núi Trụ Chống (bầu) Trời Nut,  như thần Shiva có biểu tượng chính là linga, sinh ra từ núi Trụ Thế Gian Kailash ở Himalaya.

Bình có một khuôn mặt  tứ tượng của các Lang Hùng.

8. Chim biểu Lang

Lang Hùng có nhiều chim biểu tùy theo nhìn theo diện nhất thể, sinh tạo, tạo hóa nhất thể, thái cực; lưỡng nghi từng ngành và tứ tượng từng đại tộc. Nhìn theo nhất thể là loài chim mang tính có âm có dương như cò Lang… Nhìn theo  từng ngành thì ngành dương là loài chim nọc Lang như chim cắt (chim rìu, chim Việt). Mường Việt cổ có vật tổ chim là chim lang, chim chàng, chim tráng chim đục, chim rìu, chim mỏ cắt. Theo một truyền thuyết Mường hai con chim Kláng, Klao (tương ứng với truyền thuyết khác là chim Ây, cái Ứa) đẻ ra trứng trăm trứng nghìn, nở ra muôn vật muôn loài, đẻ ra người Đáo (tức người Kinh, người Việt) đẻ ra người Mường… Từ Kláng chuyển sang Việt ngữ là Tráng, Chàng (đục) tức chim mỏ cắt (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt, xem chương Nhận Diện Danh Tính Hùng Vương). Ta thấy rõ chim chàng là chim Lang.

Rõ hơn, hai Bà Trưng quê ở châu Phong thuộc dòng dõi Hùng Vương. Hai Bà khi lên ngôi đóng đô ở đất Mê Linh. Về ngôn ngữ học Mê-Linh là một từ phát gốc từ một từ cổ Việt mling, mlang theo tiếng của các dân tộc Tây nguyên có nghĩa là một loài chim (Trần Quốc Vượng). Tôi thấy trong dân ca Ê-Đê có bài hát nhắc đến tên loài chim này:

Anh đến từ nơi xa,

Anh mang theo chim mơ-linh từ nhà,

Chim mơ-lang từ buôn.

Anh nghĩ rằng em là con gái chưa tơ vương…

(Vũ Ngọc Phan, Tục Ngữ, Cao Dao, Dân Ca, Việt Nam).

Theo tác giả Trần Quốc Vượng, đó là tên bộ lạc gốc thời Hùng Vương dựng nước (Hùng Vương Dựng Nước, tập I, tr.154).

Chim mling, mlang chính là chim Lang, chim Chàng, chim Rìu, chim Việt, chim Cắt. Thật vậy, ta có thể kiểm chứng lại cho chắc ăn. Tên chim có trong ngôn ngữ các tộc Tây Nguyên mà ta đã biết rằng một số tộc Tây Nguyên có liên hệ mật thiết với một số tộc ở Mã Lai, Nam Dương và ngôn ngữ Việt Nam liên hệ với ngôn ngữ Mã Lai, Nam Dương, như vậy ta hãy tìm tung tích chim mling, mlang này trong ngôn ngữ Mã Lai xem sao? Trong từ điển Malay-English Dictionary của R.J. Wilkinson có từ lang: a generic name for hauks, kites and eagles (Lang: một tên chủng loại chỉ diều hâu và ó, ưng) và Mã Lai ngữ langling: the Southern pied hornbill (chim cắt có lông sặc sỡ, nhiều màu ở miền Nam). Rõ như ban ngày Mê Linh là chim Linh, chim Lang, chim chàng, chim đục, chim rìu, chim Việt tức chim cắt (hornbill), một thứ chim biểu của Lang Hùng. Hai bà Trưng đóng đô ở Mê Linh là con cháu Hùng Vương quê ở Phong châu là vậy (Ý Nghĩa Ngày Lễ Hai Bà Trưng).

 

Còn về phía ngành âm là loài chim nòng nước như chim nông giống bổ nông [có bổ là búa là nọc và nông là nang (túi), là nòng].

Xin lưu ý

Anh ngữ pelican, chim nông có gốc Hy Lạp ngữ pelekus, cây rìu (một thứ bổ, búa). Người Tây phương gọi chim là pelican là gọi theo duy dương tức theo cái mỏ to giống như cây rìu trong khi ngành nòng âm Thần Nông của chúng ta gọi là chim nông, chim nang (túi) theo duy âm tức gọi theo cái túi dưới mỏ để xúc cá.

Trên mặt trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, các con chim có túi nang dưới cổ là chim nông hay bồ nông, còn trên thạp đồng Hợp Minh các con chim mỏ nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) ở bên thuyền lao xuống nước hay bay lên trời là những con bổ nông.

Như thế dưới diện chim biểu mang dương tính thái dương chim biểu của các Lang Hùng nói chung là con chim Bổ, tức  chim Búa, chim Rìu, chim Việt, Bổ Cắt của ngành dương  và ngành âm là chim Bổ Nông (từ bổ có thể coi như được dùng như một tính từ chỉ lang, nọc, dương, mặt trời…).

Ở bình gốm này trang phục đầu của người «chiến sĩ» hình con chim. Nó trông có vẻ như mang tính lưỡng hợp đầu và đuôi mang hai khuôn mặt. Phần trên cao trông giống cả đầu mỏ lẫn đuôi và mũi người này trong giống cả đuôi lẫn đầu, nghĩa là con chim có hai khuôn mặt: một là bay lên trời mang dương tính hai là bay chúi xuống phía mũi mang âm tính. Trường hợp này giống hình chim trên trang phục đầu của những người nhẩy múa trên mặt trống đồng âm dương Ngọc Lũ I (Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á).

Nếu nhìn dưới diện, trang phục đầu hình chim hai chiều này ăn khớp với tính lưỡng hợp của Lang Hùng trăm phần trăm và mang hình bóng chim Lang, chim Bổ.

Bình này có một khuôn mặt vật tổ chim lưỡng thể của Lang Hùng.

9. Lang Hùng Vương có một khuôn mặt là Tổ Hùng, tổ tiên của người Việt.

Trong Việt ngữ từ giống (nòi) chỉ dòng tộc, tổ tiên có nghĩa liên hệ với bộ phận sinh dục nam. Theo gi = d = ch, ta có giống = chống (que chống) = chông (vật nhọn) ruột thịt với bộ phận sinh dục nam. Điểm này cho thấy rõ Lang Hùng có nghĩa ruột thịt với bộ phận sinh dục nam là tổ tiên giống (nòi) Việt ăn khớp trăm phần trăm, vì vậy ta mới gọi các Lang Hùng là Tổ Hùng.

Tất cả danh xưng của Đại Tộc Việt thuộc ngành trống, dương, mặt trời Hùng Vương  dòng thần mặt trời Viêm Đế đều có nghĩa là nọc (bộ phận sinh dục nam, đực, trống, dương, mặt trời…) vì đều phát sinh ra từ gốc nguyên thủy là chữ nọc que (I) trong chữ viết nòng nọc vòng tròn-que có gốc nguyên thủy là cây nọc, cây nõ, cây cọc bộ phận sinh dục nam, về sau có thêm nghĩa là nọc, cọc, đực, trống, dương, mặt trời…

Ví dụ thần mặt trời Viêm Đế là «Trụ Nóng, Nọc Nóng» (Viêm là Nóng, Đế là Trụ như đế hoa). Khuôn mặt «Pillar of Fire» (Trụ Lửa) của Shiva Ấn giáo chính là một khuôn mặt của Viêm Đế. Vua tổ thế gian của Đại Tộc Việt là Kì Dương Vương có Kì là Ki, Si (cây) là Kèo (que, nọc) là đực, là trống, là mặt trời (xem bài viết Kẻ Sĩ) ; núi Kì là Núi Trụ thế gian ; Lạc Long Quân có Lạc ngoài nghĩa là Nước dương, hiểu theo diện ngành mặt trời thái dương có nghĩa là Gạc (bắn lạc = bắn gạc). Gạc có một nghĩa là sừng (cọc nhọn) hàm nghĩa nọc, cọc, đực, trống như hươu gạc, muông gạc (chuyển qua Anh ngữ là muntjac), hươu sừng là hươu đực, hươu trống, Anh ngữ hart, hươu sừng, hươu đực, theo g=h (gồi = hồi), hart = gạc, Pháp ngữ garçon, con trai, có gar- = gạc. Lạc Long  theo tộc nước là con rắn nuớc dương có sừng, con thuồng luồng có sừng, con rồng-rằn nước; theo tộc đất có nước (đất âm, ao đầm, ruộng nước) là con rồng có cốt là con cá gạc, con  cá ngạc (Hán Việt), con cá sấu, rồng-cá sấu.

Và Hùng Vương đã nói ở trên.

Ngay cả từ Việt có nghĩa là cây vớt (con dao dài nhọn), là rìu (vật nhọn) cũng có nghĩa ruột thịt với nọc,bộ phận sinh dục nam, trống, dương, mặt trời. Người Việt là Người Mặt Trời… ( xem Việt Là Gì ?, Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Ta có thể kiểm chứng với các tộc thổ dân cổ Peru nói ngôn ngữ Quechua ở vùng núi Andes (trong đó có Inca thờ thần mặt trời Inti).  « In the Native American languages of the Andes, the concepts of “ancestor”, “lineage” and “penis” are linked linguistically and metaphorically (Salomon 1991:20; Zuidema 1977:256) (Trong ngôn ngữ Thổ Dân Mỹ châu vùng Andes, quan niệm về “tổ tiên”, “nòi giống” và “dương vật” nối kết về ngôn ngữ và ẩn ý). Hai tác giả này không nhìn theo Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo nên dừng lại ở nghĩa nọc nguyên thủy là bộ phận sinh dục nam không chọn nghĩa mặt trời. Ở đây nọc, dương Penis phải lấy theo nghĩa biểu tượng triết thuyết là mặt trời mới chỉnh. Ta thấy họ giống hệt trăm phần trăm như chúng ta vì họ và chúng ta đều là Người Mặt Mặt Trời. Chúng ta có tổ tiên là Tổ Hùng có một nghĩa là Đực, Trống, bộ phận sinh dục nam, mặt trời thuộc giống Việt Người Mặt Trời con cháu Thần Mặt Trời Viêm Đế còn họ là con cháu thần mặt trời Inti.

Người chiến sĩ (ruột thịt với bộ phận sinh dục nam) mang hình bóng Tổ Tiên thấy rất rõ trong văn hóa Recuay qua các tượng đá tạc hình tổ tiên, chiến sĩ ở các đền miếu thờ phượng có hình dương vật (xem hình Tiêu Biểu Tháng 8, 2010).

Xin lưu ý

Tôi dành từ Tổ Hùng chỉ các lang Hùng có khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa, tổ tiên của chúng ta nghiêng nhiều về truyền thuyết, ở cõi vũ trụ còn từ Hùng Vương dành chỉ các vua Hùng thế gian hay lịch sử. Chúng ta phải nói là ngày Giỗ Tổ Hùng mới chính xác hơn là ngày Giỗ Hùng Vương.

Kết Luận

Tóm lại các nhà khảo cổ học hiện nay gọi bình gốm này là bình chiến sĩ là nhìn theo diện duy tục chỉ dựa vào chiếc khiên cầm ở tay. Như đã thấy, đây có thể là một võ tướng, một kẻ sĩ, một anh hùng, một vị vua, một vị thần ngành nọc, một vị thần mặt trời, một vị tổ của một đại tộc mặt trời… mang trọn vẹn triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt chính là Tổ Hùng.

Bình này là một «chữ gốm» Lang, Hùng, Việt. Bình gốm Peru cổ này mang hình bóng Lang Hùng của chúng ta.

Từ Lang, Hùng, Việt phải hiểu theo nguồn gốc nghĩa ngử từ chữ nọc que trong chữ viết nòng nọc vòng tròn-que có nghĩa nguyên thủy là bộ phận sinh dục nam về sau có thêm nghĩa con trai, đực, nam, dương, mặt trời… Hiển nhiên đến thời con người đã có truyền thuyết thì nghĩa liên hệ với mặt trời là nghĩa thích hợp nhất.

Hãy dùng bình gốm này trong việc giảng dậy về các Lang Hùng, Tổ Hùng và ngược lại dùng truyền thuyết và cổ sử Việt để giải đọc bình gốm này cũng như những mẫu gốm khác của gốm cổ Peru diễn tả triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: