7th ANNUAL ASIAN HERITAGE AWARDS

­­­

Một bài viết đặc sắc về Giải Thưởng Di Sản Á Châu kỳ Thứ 7 Hàng Năm (Seventh Annual Asian Heritage Award) được tổ chức trên hàng không mẫu hạm USS Midway của Gloria Tierney, Senior Contributing Writer to the Asia Media, the Journal of Culture and Commerce, and Board Member of the Asian Heritage Society.

Nhà tôi luật sư, dược sĩ Michelle Mai Nguyen đã đoạt giải Di Sản Á Châu  về Legal Affairs.

Xin xem The Seventh Annual Asian Heritage Award  ở thể loại ENGLISH trong blog.

Nguyễn Xuân Quang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: