SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRUYỀN THUYẾT VIỆT VÀ AI CẬP CỔ (8)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). 

 

SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT VIỆT và AI CẬP CỔ

DƯỚI CÁI NHÌN TỔNG THỂ.


(tiếp theo, bài số 8).

SO SÁNH DỊCH CỬU THẦN ENNEAD

CỦA AI CẬP CỔ


VỚI VIỆT DỊCH.

                        Nguyễn Xuân Quang

Bây giờ ta hãy đối chiếu Dịch Cửu Thần của Ai Cập cổ ở trên với Việt Dịch.

Qua các tác phẩm và các bài viết của tôi, chúng ta đã biết cốt lõi của nền văn hóa Việt là Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo dựa trên Việt Dịch nòng nọc còn ghi khắc lại trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, thấy trong dân gian qua lá bùa trừ tà và qua trò chơi dân gian Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc.
Văn hóa Việt Nam dựa trên chủ thể nòng nọc, âm dương Chim-Rắn, chúng  ta có hai ngành: ngày nọc Chim, dương lửa mặt trời Viêm Đế [gồm Viêm Đế-Đế Minh-Kì Dương Vương-Lạc Long Quân (Lửa-Nước thái dương)-Vương-Hùng Vương (Lửa Gió thái dương] và ngành nòng Rắn, âm nước Thần Nông [theo duy âm Thần Nông-Vụ Tiên-Thần Long-Âu Cơ-Vợ Hùng Vương và theo duy dương dòng mặt trời là những khuôn mặt nam đại diện cho các thần nữ này, trong đó Lạc Long Quân là khuôn mặt chính yếu] (xem Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc).

Truyền thuyết cả hai ngành này được diễn tả qua một thứ Việt Dịch dân gian là trò chơi Bầu Cua Cá Cọc (Cọc là con hươu cọc, hươu sừng chứ không phải Cọp).  Xin xem Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc. Ở đây xin thật tóm lược lại.

 

clip_image002

 

 

Tôi thiết kế (design) lại trò chơi này theo Việt Dịch dựa trên cả hai ngành nòng nọc, âm dương, lửa nước nên mỗi thứ có hai hay ba khuôn mặt. Hai khuôn mặt đầu là nòng nọc, âm dương và khuôn mặt thứ ba ở giữa là khuôn mặt nhất thể sinh tạo, tạo hóa có đĩa thái cực. Trò chơi có các  động vật và thực vật (cây bầu) đều là những vật sống trên mặt đất thế gian quen thuộc quanh con người Việt vì thế mà Dịch này là Việt Dịch dân gian. Trò chơi có sáu thứ Gà, Tôm, Bầu, Hươu (con Cọc), Cá, Cua nhưng chỉ gọi tên theo bốn thứ là Bầu Cua Cá Cọc. Tôm và Gà không nhắc trong tên gọi vì là hai biểu tượng cho hai cá thể ở cõi tạo hóa ở lưỡng nghi, còn Bầu Cua Cá Cọc ứng với Tứ Tượng ở cõi sinhb tạo nhân sinh thế gian. Trên bàn Bầu Cua nếu đọc theo duy dương tức theo chiều ngược với kim đồng hồ, theo chiều mặt trời ta có theo thứ tự  Bầu Cọc Cá Cua ứng với  tứ tượng dương và đọc theo duy âm tức theo chiều kim đồng hồ, ta có theo thứ tự Bầu Cua Cá Cọc ứng với tứ tượng dương của ngành âm.

Theo ngành dương ta có dương Dịch ngành nọc dương mặt trời Viêm Đế.

Con gà là một loài chim nhưng sống nhiều trên mặt đất dùng làm biểu tượng cho thần mặt trời Viêm Đế ở thế gian. Con gà ở giữa có đĩa thái cực mang khuôn mặt mặt trời Viêm Đế sinh tạo, tạo hóa. Gà quay mặt về phía tay phải, chiều dương, một nửa phía đầu có mầu  đỏ thái dương Càn và một nửa phía đuôi mầu vàng cam thiếu dương Li. Gà Viêm Đế Càn-Li này tách ra làm hai con gà: con phía trên mầu đỏ quay mặt về phía tay phải, dương là gà Viêm lửa thái dương tức Càn, di thể này truyền xuống Bầu Lửa đỏ Càn Đế Minh và con gà mầu vàng cam ở dưới quay về phía trái âm là gà Đế lửa thiếu dương tức Li, di thể này truyền xuống con Cọc (Hươu) Li Kì Dương Vương.

Vì Dịch Viêm Đế theo ngành dương nên trên bàn Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc ta phải đọc theo duy dương tức theo chiều ngược với kim đồng hồ, theo chiều mặt trời, ta có theo thứ tự  theo duy dương này là Bầu Cọc, Cá, Cua:

.Bầu đỏ Đế Minh là lửa bầu vũ trụ, bầu trời tức Càn, hôn phối với Vụ Tiên Khôn.

.Cọc (hươu cọc) Kì Dương Vương, Cọc Lửa thế gian, Núi Trụ thế gian, lửa đất thế gian Li, hôn phới với Thần Long Khảm.

.Cá chép Lạc Long Quân là nước dương (biển) Chấn, hôn phối với Âu Cơ Cấn.

.Cua Hùng Vương, Đoài khí gió vũ trụ, hôn phối với vợ Tốn. Con Cua gió Hùng Vương này là con Còng Gió.


Theo ngành âm ta có dương Dịch của ngành âm (các khuôn mặt nam đại diện) hay âm Dịch của ngành âm là Dịch Thần Nông.

a.    Dương Dịch của Ngành Âm

Ở đây dòng mặt trời nên ta có dương Dịch của ngành âm tức mặt trời nước Chấn (Lạc Long Quân đội lốt Thần Nông).
Con tôm là một loài sống dưới nước (ứng với nước Thần). Theo biến âm t=n (núm = túm), ta có tôm = nôm, nam, nậm là  nước, Thái ngữ nam là nước như nam pla là «nước cá» là nước mắm. Tôm đầu có râu tóc bờm xờm (biểu tượng cho gió ứng với Nông). Tôm  sống dưới nước Thần có đầu bờm xờm gió Nông dùng làm biểu tượng cho ngành nòng âm Thần Nông thế gian. Con tôm ở giữa có đĩa thái cực mang khuôn mặt Thần Nông sinh tạo, tạo hóa. Tôm quay mặt về phía tay phải, chiều dương biểu tượng cho khuôn mặt nam đại diện. Tôm có một nửa phía đầu có mầu  xanh da trời thiếu âm khí gió Nông và một nửa phía đuôi mầu nước biển, đuôi cuộn sóng nước biểu tượng cho thái âm Thần. Tôm Thần Nông này tách ra làm hai con tôm: con phía trên mầu xanh da trời quay mặt về phía tay phải, dương là  tôm Nông thiếu âm khí gió tức Đoài, di thể này truyền xuống Con Cua Đoài vũ trụ Hùng Vương và con tôm mầu xanh nước biển có đuôi cuộn sóng ở dưới quay về phía trái âm là tôm Thần nước thái âm tức Chấn, di thể này truyền xuống con Cá Chép Chấn Lạc Long Quân thế gian.

Vì Dịch Thần Nông theo ngành âm nên trên bàn Bầu Cua Cá Cọc ta phải đọc theo duy âm tức theo chiều kim đồng hồ, theo chiều không gian, ta có Bầu Cua, Cá, Cọc (tên trò chơi này thường gọi là Bầu Cua Cá Cọc cho thấy chúng ta nghiêng về ngành âm Thần Nông-Lạc Long Quân):

.Bầu Chấn Tạo Hóa


Bầu bây giờ mang tính âm là bầu nước không gian Thần Nông  có khuôn mặt dương thái âm (IOO) Chấn sinh tạo tức Lạc Long Quân  đại diện. Ở cõi sinh tạo thế gian Lạc Long Quân tương ứng với khuôn mặt sinh tạo tạo hóa ngang vai vế với Đế Minh đội lốt Viêm Đế. Âu Cơ  bây giờ hôn phối với Lạc Long Quân Chấn tạo hóa cũng mang khuôn mặt tạo hóa tức bọc không gian khí gió âm Tốn (khuôn mặt đẻ ra bọc trứng). Chấn Lạc Long Quân tạo hóa ứng với khuôn mặt Osiris tạo hóa đội lốt Atum-Ra tạo hóa ngành mặt trời chiều hoàng hôn. Âu Cơ tạo hóa ứng với Isis tạo hóa đội lốt Hathor tạo hóa.
Trên bàn Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc là quả bầu ở hàng dưới, có đĩa thái cực sinh tạo, có mầu vàng lủa thái dương âm có «phụ đề» các chữ nòng nọc móc câu (nước dương, lửa-nước, sấm) ứng với Chấn Lạc Long Quân (xin nhắc lại sấm có khuôn mặt sinh tạo, Big Bang là một thứ sấm tạo thiên lập địa).

.Cua Đoài Hùng Vương.

Trên bàn Bầu Cua của tôi có ba con cua:
Con ở giữa là con còng gió có  đĩa thái cực sinh tạo, tạo hóa, có ma phương 3/18 (số trục là số 3 Đoài, các nhánh cộng lại là 18) bản thể Đoài khí gió vũ trụ Hùng Vương.  Con cua này biểu tượng cho Tổ Hùng Tạo Hóa.
Con cua ở trên là con cua đá mầu đất núi có ma phương 6/18. Số 6 là số Tốn, âm thái dương khuôn mặt mặt trời tinh mơ của Mẹ Tổ Âu Cơ. Con cua đá núi này biểu tượng cho Hùng Vương  ngành Mẹ Tổ Âu Cơ.
Con cua ở dưới cùng là con ghẹ (blue crab). Cua ghẹ sống ở biển, hai bên mai có hai ngạnh gai mang tính thái dương. Tại sao gọi là con ghẹ? Ghẹ biến âm với ke, kè, que (vật nhọn) giống như ghe (bộ phận sinh dục nữ) biến âm với ke (bộ phận sinh dục nữ (Alexandre de Rhodes, từ điển Việt Bồ La) (Tiếng Việt Huyền Diệu). Con ghẹ là con cua có mấu gai nhọn, que nhọn. Trên mai ghẹ có ma phương Chấn có số trục là số 9 và các chi cộng lại là 18. Số 9 là số Chấn Lạc Long Quân. Con ghẹ này biểu tượng cho  Hùng Vương  ngành cha Lạc Long Quân.
.Cọc (Hươu) lửa đất ứng với Li ngành âm.Theo Dịch này các khuôn mặt thần nữ là các mặt trời nữ.

.Cá chép  Càn ngành nòng âm.
Cá chép giờ mang khuôn mặt cá chép lửa ứng  Càn ngành âm nước tức khuôn mặt Lạc Long Quân mặt trời nước.
Ở cõi lịch sử là ngành 50 Lang mặt trời thái dương dòng mặt trời nước Lạc Long Quân xuống biển.
Trên bàn Bầu Cua là con cá chép vàng ở dưới, mầu vàng là mầu lửa âm. Con cá quay về phía trái chiều âm.

.Cọc (Hươu) lửa đất ứng với Li ngành âm.
Ta đã biết con hươu Cọc là loài thú bốn chân sống trên mặt đất có khuôn mặt chính ở ngành nọc dương là biểu tượng cho lửa thế gian Li đất. Ở ngành âm này là con nai cái.  Ở cõi lịch sử là ngành 50 Lang mặt trời dòng mặt trời tinh mơ Âu Cơ  lên núi có biểu tượng là con nai cái như thấy qua truyền thuyết Mường.
Trên bàn Bầu Cua là con nai sao cái ở hàng dưới. Sao là vật sáng hiện ban đêm là âm  thái dương. Con nai sao cái quay mặt về phía trái chiều âm.

b.Âm Dịch của Ngành Âm

Xin xem thêm Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc. 

Ta thấy Dịch Cửu Thần của mặt trời chiều, hoàng hôn Atum-ra ngành nòng âm Hathor ứng với Dịch Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc ngành nòng âm  mặt trời hoàng hôn Lạc Long Quân ngành Thần Nông.

 

Việt Dịch Ngành Mặt Trời Nòng Âm Thần Nông


Nếu dựa vào truyền thuyết năm mươi con theo Mẹ lên núi Cấn và năm mươi con theo Cha xuống biển  Chấn thì ta có một loại Dịch Cấn hôn phối với Chấn theo diện vợ chồng.  Như thế trong Dịch  Cấn Âu Cơ Núi hôn phối với Chấn Biển thì còn lại hai quẻ ngành âm là Đoài và Tốn hôn phối với nhau. Dịch này thấy trong lá bùa trừ tà của Việt Nam  như dưới đây:

clip_image002[7]

 

Đây là Dịch của ngành nòng âm, chính là Dịch Cửu Thần Ennead của Ai Cập cổ.


Như thế Dịch Cửu Thần Ennead của Ai Cập cổ giống hệt Dịch Việt Nam dựa theo truyền thuyết Mẹ Tổ Âu Cơ  dẫn năm mươi con lên núi Cấn và Lạc Long Quân dẫn năm mươi con xuống biển Chấn.

Đây là Dịch của ngành âm theo Lạc Long Quân-Âu Cơ.

Dịch Đồng Nòng Nọc Đông Sơn

Bây giờ ta hãy so sánh xem như thế nào?

                                Còn tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: