SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRUYỀN THUYẾT VIỆT VÀ AI CẬP CỔ (6).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). 

 

SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT VIỆT và AI

CẬP CỔ DƯỚI CÁI NHÌN BAO QUÁT.

(tiếp theo, bài số 6)

                        Nguyễn Xuân Quang

 Nữ thần Isis, vợ của Osiris.

 

Isis là chị/em và cũng là vợ của Osiris. Isis là em sinh đôi với Nepthys.

Tóm tắt những khuôn mặt chính của Isis:

 

clip_image002

Nữ thần Isis.

.Isis có trang phục đầu có biểu tượng ngai vua ở trên cùng.
.Isis đội lốt Mut, Mẹ nguyên tạo có biểu tượng là loài mãnh cầm kên kên nên trên trang phục đầu của Isis có hình chim kên kên (ở dưới cùng). 


.Isis đội lốt Mẹ không gian Hathor nên đội trang phục đầu có hai sừng của biểu tượng con bò cái của Hathor (phần ở giữa).

.Mắn sinh


Isis liên hợp với mắn sinh thường thấy qua sợi dây chuyền cổ mang biểu tượng mắn sinh menat.


.khuôn mặt hiền mẫu


Isis khổ cực nuôi con khôn lớn trong hoàn cảnh khó khăn, phải dấu Horus trong đầm lầy để tránh con mắt truy lùng của Seth.


.có khuôn mặt là cây sycamore có vú.

Cây  sycamore một loại cây sung (?)  sai quả. Cây biểu tượng cho  đất, trục thế gian, nhiều quả và cây có vú biểu tượng cho sinh tạo, mắn sinh.

.linh sản (sacred birth) đẻ ra Horus
Sau khi sống với xác của Osiris một đêm, Isis thụ thai sinh ra thần Horus, thần tổ của các Pharaohs.


.mặt trời tinh mơ, nhật tảo.

.ngôi sao Sirius

là ngôi sáng ban đêm. Sao hiện vè đêm mang âm tính. Sao sáng biểu tượng cho thái dương âm. Dan Brown trong The Da Vinci Code cho rằng ngôi sao năm cánh pentacle là biểu tượng cho Magdelene, cho nữ vương. Số 5 là số Li, Lửa. Ngôi sao năm cánh là ngôi sao lửa, thái dương.
.có hình bóng là con chim diều hâu (kite).

Diều hâu là loài mãnh cầm mang dương tính, lửa, thái dương.

Bây giờ ta đi sâu vào chi tiết để nhận diện những khuôn mặt đích thực của Isis trong Vũ Trụ Tạo Sinh. 

Tên Isis Ai Cập cổ ngữ là Aset có nghĩa là ngai vua. Ta thấy chữ I- trong tên Hy Lạp Isis biến âm với Hán Việt là ghế, long ỷngai vua. Ngai vua có nghĩa biểu tượng là gì? Các nhà Ai Cập học hiện nay suy diễn lung tung. Ngai vua tượng trưng cho đất nước, lãnh thổ, quốc gia.
Như thế Isis có một khuôn mặt nữ thần Đất, Mẹ Đất, Đất Mẹ là Đất nước, quốc gia, Mẹ của các ngai vàng Pharaohs.


Isis có một khuôn mặt đất âm Cấn.

Ngoài khuôn mặt ngai vua này, như đã thấy Isis còn có hai khuôn mặt chính khác nữa thấy qua các phần còn lại của trang phục đầu là chim kên kên và hình đĩa tròn nằm giữa cặp sừng cong.

 

clip_image002[4]
.
    Ba phần chính của trang phục đầu của Isis.

Phần ttrang phục đầu có hình chim kên kên bay trên hình vòm trời âm hình chuông úp (biểu tượng cho âm, nữ, vòm âm đạo, dạ con) là biểu tượng của Mẹ nguyên thể sinh tạo, tạo hóa nên Isis mang một khuôn mặt  Mẹ Sinh Tạo, đội lốt Mut.

 

clip_image002[6]

            Trang phục đầu của Mut.

Như thế Isis có một khuôn mặt Mẹ Tổ sinh tạo thế gian giống Mẹ Tổ Âu Cơ. Điểm này thấy rõ như ban ngày là Isis mẹ tổ của các Pharaohs thế gian giống như Âu Cơ là mẹ tổ của các vua Hùng Vương thế gian, lịch sử. Như đã biết Mut viết là Mu-T có Mu là Việt ngữ Mụ (mẹ) và T là chỉ định tố (determinative) chỉ phái nữ dòng lửa thái dương vì thế mà Mut mới có biểu tượng là con chim kên kên, một loài chim mãnh cầm mang dương tính. Theo truyền thuyết Ai Cập cổ chim kên kên hấp thụ tinh khí của trời rồi tự nó sinh ra con không cần con đực, một thứ linh sản, trinh sản.
Điểm này giống Âu Cơ đội lốt mẹ Tạo Hóa Chim Le Le Vụ Tiên (giống như Isis đội lốt mẹ nguyên tạo chim Kên Kên Mut) nên Âu Cơ có hình bóng chim (tùy theo tộc có thể là cò lửa cái, chim âu cái…) vì thế Mẹ Tổ Âu Cơ mới đẻ ra bọc trứng chim. Mẹ Tổ Âu Cơ sinh ra bọc trứng Tổ Hùng Vương cũng theo lối linh sản, trinh sản như Isis, có một khuôn mặt là chim diều hâu kite.
Như đã biết cũng có truyền thuyết nói rằng Keb và Nut sinh tạo ra Trứng Thế Giới từ đó nở ra mặt trời dưới hình dạng con chim bnw-phượng hoàng. Nữ thần Isis được cho là “Trứng của Ngỗng” là do truyền thuyết này (Another tradition believed that Geb and Nut produced the World Egg from which the sun was born in the form of a bnw-bird-a phoenix. Isis is referred to as ‘The Egg of the Goose’, referring to this) (Caroline Seawright, Geb, God of the Earth, In the Earth and Under the Earth…).
Isis có khuôn mặt Trứng Thế Gian rõ ràng liên hệ với Mẹ Tổ Âu Cơ đẻ ra trứng thế gian. Trứng Thế Gian nở ra chim Phượng Hoàng, chim Lửa biểu tượng cho mặt trời cho thấy rõ Hùng Vương nở ra từ Trứng Thế Gian trăm phần trăm là những Vua Mặt Trời. Điểm này cũng giải thích tại sao Trứng Thế Gian của Mẹ Tổ Âu Cơ chỉ sinh ra toàn là con trai Lang.  Lang là Chàng là Đực, là Hùng là mặt trời. Phải hiểu Bọc Trứng Thế Gian nở ra toàn con trai Lang (không có con gái) là truyền thuyết nói về Hùng Vương, những vị vua mặt trời thái dương (xem Hình Biểu Tượng Tháng 9, 2009).  

Xin nhắn nhủ


Các nhà làm văn hóa Việt Nam xin đừng “ngoan cố” nữa! Hãy tin tôi đi, Hùng Vương là Vua Mặt Trời Thái Dương. Trống đồng nòng nọc, âm dương có mặt trời thái dương ở tâm trống là trống biểu của Hùng Vương. Chẳng lẽ tự cho mình là những học giả, những kẻ làm văn hóa trời ban cho hai con mắt mà cứ muốn mình làm một kẻ làm văn hóa chột mắt sao?

Nhờ có khuôn mặt chim kên kên sinh tạo, tạo hóa này mà Isis mới biến thành chim kite bay đi tìm những mảnh xác chồng Osiris và nhờ khuôn mặt sinh tạo đội lốt Mut mà đã tái sinh được Osiris.
Qua phần trang phục đầu hình chim này của Mut, Isis có một khuôn mặt là gió trời ngành âm nữ ứng với Tốn giống như Âu Cơ (Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc). 

Phần thứ ba của trang phục đầu là hình đĩa tròn nằm trong cặp sừng cong. Đây là biểu tượng của khuôn mặt bò cái của Hathor của ngành nòng âm.

clip_image002[8]

Trang phục đầu của Hathor.

Đĩa tròn theo duy âm là nòng không gian và theo duy dương là mặt trời đĩa tròn ngành âm. Cặp sừng cong hình chữ U biểu tượng cho lửa, thái dương mang âm tính. Cặp sừng cong là thái dương ngành âm. Xin lưu ý O biểu tượng cho hư không, nòng, âm. O chuyển động tức dương hóa mở ra thành U và V. Cả U và V vẫn còn nghĩa gốc là nòng, âm (về ngôn ngữ học hiện nay U và V tương đương nhau như  ùa cơm = và cơm vào miệng) nhưng U còn phần cong ở dưới còn mang âm tính. U gồm hai nọc đứng là hai dương, thái dương, lửa và phần cong mang âm tính. U là thái dương âm ngành nòng không gian. V nhọn đầu không còn âm tính trở thành nọc mũi tên, mũi mác ngược là thái dương âm ngành nọc, mặt trời. Việt ngữ O chỉ mẹ, phái nữ ngành nòng âm O (phương ngữ Huế ngày nay O là cô, mụ) và U chỉ mẹ ngành nọc dương I như Âu Cơ  hay U Cơ thuộc ngành nọc lửa Viêm Đế-Đế Minh-Kì Dương Vương, U Cơ có một khuôn mặt là thái dương thần nữ, mặt trời tinh mơ (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).   

Qua phần trang phục đầu  này theo duy âm Isis có khuôn mặt không gian lửa, thái dương tức Tốn như đã thấy qua hình bóng chim kên kên và theo duy dương là mặt trời đĩa tròn thái dương ngành âm. Lưu tâm là con bò cái là loài thú bốn chân sống trên mặt đất nên có khuôn chính là thế gian. Isis cũng như Âu Cơ là Mẹ Sinh Tạo thế gian đẻ ra các Pharaohs và Hùng Vương thế gian, lịch sử.
Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, Âu Cơ cũng có khuôn mặt Tốn như đã nói và cũng là thái dương thần nữ mặt trời tinh mơ, rạng sáng (nhật tảo) mới ló ra ở chân trời chưa phát ra tia sáng (mặt trời mọc có tia sáng tỏa rạng là biểu tượng cho Hùng Vương mặt trời mọc rạng ngời).
Isis/Âu Cơ là mặt trời tinh mơ rạng sáng thấy rõ qua sự kiện là chồng Osiris/Lạc Long Quân là mặt trời lặn hoàng hôn thì vợ là mặt trời rạng sáng và cũng thấy qua linh tự chân trời horizon:

 

clip_image002 

Linh tự horizon gồm mặt trời đĩa tròn vừa mọc lên trên khe núi djew. Núi đất Cấn ngai vua là bản thể của Isis. Horizon diễn tả hình bóng Isis/Âu Cơ có bản thể núi có mặt trời mới mọc ở khe núi chân trời không có tia sáng.

Tóm lại ta thấy:

-khuôn mặt chính Cấn, Đất âm của Isis hôn phối vợ chồng với khuôn mặt trời Chấn Nước dương của Osiris đúng theo Việt Dịch là Âu Cơ Non (đất âm) (dẫn năm mươi con lên núi) hôn phối vợ chồng với Lạc Long Quân Biển (dẫn năm mươi con xuống biển). Đây là dạng hôn phối vợ chồng khi hai người đã tới tuổi lập gia đình.
-Còn về bản thể tương đồng ruột thị anh em/ chị em ta thấy ngay khuôn mặt Tốn gió ngành âm tương đồng với khuôn mặt không gian dương của Osiris (vương miện bầu trắng, lông chim). Khuôn mặt mặt trời tinh mơ Isis và mặt trời hoàng hôn Osiris cùng bản thể mặt trời, lửa, thái dương Càn. Như đã biết Isis và Nepthys là hai chị em sinh đôi mà Nepthys có một khuôn mặt nước thế gian Khảm hôn phối với khuôn mặt trời lửa thế gian Li Seth. Như thế Isis cũng chia xẻ khuôn mặt nước âm Khảm này. Chấn là nước dương như thế cả hai cùng có bản thể tương đồng nước.

Tóm lại những khuôn mặt chính của Isis là Đất thế gian, Cấn, gió Tốn, Không gian/mặt trời, Mẹ sinh tạo thế gian ngành Lửa thái dương được diễn tả qua ba phần trang phục đầu là ngai vua, chim kên kên Mẹ nguyên tạo Mut, không gian/mặt trời sừng bò cái Hathor không gian.

Xin Lưu Tâm

Trong truyền thuyết của Vũ Trụ Tạo Sinh ta thường thấy anh chị em ruột lấy nhau (trong đó có những khuôn mặt sinh đôi từ cùng một cái trứng). Cần phải hiểu dưới hai diện nòng nọc, âm dương theo Dịch: thứ nhất ở diện anh chị em do cùng máu mủ ruột thịt sinh ra nên có cùng bản thể, có khuôn mặt nòng nọc, âm dương tương đồng và thứ hai ở diện vợ chồng là sự hôn phối của hai bản thể nòng nọc, âm dương đối nghịch có khuôn mặt nòng nọc, âm dương tương phản. Vì vậy mà những vị thần anh chị em ruột mà lấy nhau ít nhất phải nhìn dưới hai diện tương đồng và tương phản. Điều này giải thích tại sao cùng một vị thần có nhiều khuôn mặt nhiều khi trái ngược nhau cho nên các nhà làm văn hóa “một mắt” không nhìn thấu đáo được và thường giải thích hàng hai, đi chân chữ bát hay suy diễn lung tung.  

Các vị thần Ai Cập cổ cũng như của Việt Nam và ngay cả của thế giới có nhiều khuôn mặt ta phải nhận diện theo Vũ Trụ giáo, theo Dịch. 

Từ bốn vị thần thế gian này sinh ra các vua mặt trời Pharaohs và các vị thần nhỏ thế gian khác.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: