KHE SANH (Thơ Chữ Nghĩa).

 

 

 

NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA

Những vần thơ CHỮ NGHĨA này cho thấy Tiếng Việt (thật là) Huyền Diệu.

Bài thơ này viết theo thể loại mỗi câu bớt đi một từ tạo thành hình tam giác ngược, hình chữ V.

Hình tam giác ngược hay chữ V là một chữ nòng nọc chỉ âm, nữ, bộ phận sinh dục nữ (dòng lửa thái dương). Dan Brown trong The Da Vinci Code gọi hình chữ V này là chalice (cốc uống rượu có chân) cũng cho là có cùng nghĩa như vừa nói của chữ viết nòng nọc V (xem Chữ Nòng Nọc hay The Da Vinci Code và Chữ Nòng Nọc).

 

KHE SANH

Nguyễn Xuân Quang  

Ôi Khe Sanh! Khắp năm châu bốn biển lẫy lừng danh,
Khe Sanh, ván cờ người của đồ tể chiến tranh.
Mồ chôn những tên chiến lược gia siêu việt (1),
Mồ chôn những kẻ tôn vinh liệt sĩ (2).
Ôi! Khe Sanh, Khe Sanh Quảng Trị,
Ôi! Khe Sanh đẻ Việt Nam (3).
Lũng với đồi diễm tuyệt,
Của giống dòng Tiên
Đất nước Việt
,
Quê hương
Tôi.

 

 GHI CHÚ

1. Các chiến lược gia miền Bắc tự cho mình là siêu việt.

2. Bộ đội miền Bắc được tôn vinh liệt sĩ.

3. Khe Sanh là một địa danh ở Quảng Trị, nơi chính quyền miền Bắc muốn biến thành một Điện Biên Phủ thứ hai nhưng thất bại. Khe Sanh theo nghĩa từng chữ (literal) còn có nghĩa là Khe Sinh, Khe Đẻ (birth canal) tức bộ phận sinh đẻ của phái nữ.
Đẻ: vừa có nghĩa là Mẹ như Đẻ Đất Đẻ Nước (Mẹ Đất Mẹ Nước) vừa có nghĩa là sinh con (sinh đẻ).
Khe Sanh đẻ là Khe Sanh của Mẹ (Khe Sanh Đẻ Việt Nam là vùng đất Khe Sanh của Mẹ Việt Nam, của đất Mẹ Việt Nam) và Khe Sanh đẻ cũng có nghĩa là cái khe sinh đẻ (birth canal).

Khe Sanh (đẻ) của phái nữ  được diễn tả trong chữ viết nòng nọc bằng hình chữ V hay tam giác ngược nên bài thơ này viết theo dạng hình chữ V, tam giác ngược.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: