TA SẼ TRỞ VỀ (Thơ).

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

  

TA SẼ TRỞ VỀ

 Nguyễn Xuân Quang

 

 Ta sẽ trở về Việt Nam quê ta,

  Dù một ngày mai ta đã rất già,

Ta đứng ở đầu đường, ngồi ở ngã ba,

Làm người hát xẩm hát bài dân ca.

*

Ta sẽ trở về Việt Nam quê cha,

Đem thân xác về làm phân bón quê nhà,

Cho cây Tự Do, Dân Chủ,

Xanh tươi,  kết quả, đơm hoa.

                                      *

Ta sẽ trở về , dù mgột ngày ta đã là ma,

Ta ở miếu âm hồn, ta ở gốc đa,

Ta vỗ bụng trăng ca hát, 

Cho người-thú vật biết ngây cùng trăng hoa.

                                   *

 Ta sẽ trở về làm quỉ nước Nam ta,

Ta ở dinh quốc gia,

Làm quan tòa,

Xử tội

Những tên lãnh đạo quỉ quyệt gian tà.

                         *

 Ta sẽ trở về dù một ngày ta đã là ma.

                   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: