SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRUYỀN THUYẾT VIỆT VÀ AI CẬP CỔ (5).

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

 

 

SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT VIỆT và AI

CẬP CỔ DƯỚI CÁI NHÌN BAO QUÁT.

 

(tiếp theo, bài số 5)


Nguyễn Xuân Quang

Thần Osiris


Osiris là một vị thần cổ vào bậc nhất và là vị thần được thờ phượng nhiều nhất của Ai Cập cổ. Chứng cớ cổ nhất là tên của Osiris khắc trên bản đá Palermo vào khoảng 2.500 BC. Theo truyền thuyết cổ Osiris là vị Pharaoh đầu tiên của Ai Cập cổ giống như có tác giả Việt cho Lạc Long Quân là vị vua tổ của Lạc Việt. Người Ai Cập cũng tin là Osiris vừa là vị vua truyền thuyết, thần thọai và cũng là vị vua lịch sử, giống như chúng ta. Vì thế Osiris đều có bóng dáng trong mọi trung tâm văn hóa, triều đại, dĩ nhiên có những khác biệt ít nhiều. Điểm này dễ hiểu vì như đã biết Ai Cập cổ có một nền văn hóa sông biển ngành nòng âm. Lý do Osiris là vị thần cổ vào bậc nhất và là vị thần được thờ phượng nhiều nhất của Ai Cập cổ là vì Osiris được coi vừa là vị thần tổ Tạo hóa và vừa là vị thần thế gian của ngành nòng âm, nước. Vì thế xin lưu ý là Lạc Long Quân của chúng ta cũng phải nhìn dưới hai khuôn mặt là Thần Tổ Tạo Hóa đầu vòng sinh tạo Vũ Trụ Tạo Sinh và cũng là vị thần thế gian đẻ ra các vị vua Hùng Vương lịch sử giống như Osiris.

Ở đây chỉ xin nói tới những nét tiêu biểu đặc thù của Osiris thấy gần như hầu hết trong mọi triều đại Pharaohs.  Vì tính phức tạp của Osiris, để “dẫn đường” cho độc giả không bị lạc lối, tôi xin đưa ra nhiều  hình ảnh biểu tượng trông thấy được để nói tới các khuôn mặt đặc thù chính của Osis và cũng để “thuyết phục” thêm các nhà làm văn hóa Việt Nam.  

Những Khuôn Mặt Chính Của Osiris

.Osiris là mặt trời chiều, hoàng hôn dòng mặt trời Chiều, Hoàng Hôn Atum-ra.
.Ông trăng (mặt trăng .là mặt trời đêm, ban đêm mặt trời ở phía sau trái đất chiếu sáng mặt trăng nên mặt trăng là hình bóng của mặt trời đêm, là một thứ mặt trời đêm và trăng đi với nước như thấy qua từ đôi trăng nước).
.Osiris là vua cõi thế gian, đặc biệt vùng đất âm có nước giúp cây cối mọc xanh tươi và đem lũ lụt đầy phù sa phì nhiêu của sông Nile bồi đắp cho Ai Cập.
.Trong linh tự Osiris cũng có hình ngai vua biểu tượng đất thế gian giống như của Isis (xem dưới). Như thế Osiris cũng cai trị cõi đất thế gian nhưng là đất âm, đất có nước như vùng châu thổ sông Nile.

 clip_image002[6]clip_image001

clip_image002[8]

Osiris
in hieroglyphs
   

 .Chúa Tể cõi cõi âm thế, của cuộc đời sau khi chết, là vị thần của Người Chết, khuôn mặt cõi âm rất nổi trội thường được gọi là “the god of the Afterlife”. Osiris trong Vũ Trụ Tạo Sinh dòng Ennead Cửu Thần liên hệ với con chó Anubis, Thần Tẩm Liệm của Vũ Trụ Tạo Sinh của dòng Ogdoad (Bát Thần). Khi hai dòng này kết hợp lại, Osiris thay thế chỗ Anubis và Anubis có khi coi là con của Osiris.

.Vì phục sinh sau khi chết nên Osiris là biểu tượng cho Tái Sinh, cho cuộc sống hằng cửu, các pharaohs khi chết đều liên hợp với Osiris để được tái sinh hay về cõi vĩnh hằng. Osiris, thần Tái Sinh cũng được nhận diện với Ptah-seker, thần tái sinh.
Ra-Osiris là chu kỳ của sinh và tử, của sống và chết.

.Cha của Horus
Theo Vũ Trụ Tạo Sinh dòng Ennead, Osiris với vợ Isis sinh ra Thần Horus sau khi Osiris sống dậy. Truyền thuyết Osiris/Isis/Horus trở thành huyền thoại chủ chốt trong huyền thoại học Ai Cập.

 .Trục Thế Giới: Trụ djed, hiện nay được hiểu theo nghĩa là vững chãi, bền vững (stability) được coi là cột sống (backbone) của Osiris. Osiris backbone (trụ djed) là mô đất đội lên từ nước hỗn mang có hình ảnh núi trụ thế gian ngành âm, Trục Tam Thế. Đền thờ Osiris là Osieron được xây dựng diễn tả theo ý nghĩa trụ djed này nên làm trên  một cái đảo có nước bao quanh.

.Thần Dê Sừng Ram
Khi Osiris chết, linh hồn ba (theo biến âm b=m, ba = ma) được thờ phượng ở thành phố Mendes vùng châu thổ sông Nil.
Khuôn mặt này gọi là Banebdjed (Ba-neb-djed). Tên có ba, linh hồn, neb, âm nữ (mistress, lady) có hình cái chậu và djed, cột sống của Osiris, Trục Thế Giới. Ba-neb-djed có nghĩa là hồn ba dòng nước neb của Chúa djed .

 

Banebdjed (b3-nb-ḏd)
in hieroglyphs
clip_image001[6]clip_image001[8]clip_image001[10]clip_image001[12]clip_image001[16]

 

(Hình trong Wikipedia). 

Xin chú ý là trong linh tự djed chỉ viết là dd (không có nguyên âm) diễn tả bằng hai trụ djed tức djed = d. Cũng xin nhắc lại mẫu tự d biểu tượng cho trụ cột, trụ chống, cho đất thế gian. Mẫu tự d phân tách ra là nọc I cắm trên nòng O  tức thiếu dương OI (đọc theo duy dương từ dưới lên trên, hướng thiên), nguyên thể của đất mang hình ảnh trụ chống (có đế tròn) giống như miếu thổ thần gồm có cây đa trên gò đất tròn ở Miền Bắc Việt Nam. Mẫu tự d của Nga có hình trụ chống và d chuyển qua Hy Lạp ngữ thành chữ delta hình tháp nhọn có một khuôn mặt là núi trụ thế gian, trục thế giới, dùng làm đường lên trời cho các Pharaohs (Chữ Nòng Nọc).Như thế rõ như ban ngày ta thấy rất rõ djed (diễn tả bằng d) là trụ cột, trụ chống, Trụ Thế Gian, Trục Thế Giới. Ở đây một lần nữa cho thấy các mẫu tự ABC là con cháu của chữ viết nòng nọc. Các nhà Ai Cập học hiện nay giải thích djed là stability là giải thích theo nghĩa bóng suy diễn, đã muộn.
Thần Banebjed diễn tả hình dê sừng Ram có hai sừng nằm ngang biểu tượng đất lửa cõi bằng thế gian.

 

clip_image002[10]

 

Dê sừng có sừng nằm ngang có hình sóng nước của ngành mặt trời Nước Atum-Ra Osiris.


Sừng có hình sóng nước biểu tượng cho dòng mặt trời nước. Con Ram này có một khuôn mặt là thú biểu của đất ngành âm nước thái dương thế gian.
Cũng cần phải phân biệt những con dê sừng trong Ai Cập cổ theo hình, chữ viết nòng nọc, theo Dịch lý. Con dê sừng Ram sừng ngang có sóng của Thần Osiris ngành nước này khác với con dê sừng biểu tượng cho thần mặt trời Gió Amon có sừng cuộn cong lại thành hình nòng O hở tức O chuyển động mở ra, mang dương tính. Không gian O chuyển động, dương là khí gió. Ram sừng cuốn cong lại của Amon mang hình ảnh hình người đầu dê Nhân Dương  thấy  rõ nhất ở lối vào đền Karnak ở Luxor, xếp thành hai hàng.

 

clip_image002[12]

Tác giả đứng trước hàng tượng Nhân Dương ở lối vào đền Karnak, Luxor. Dê sừng dòng Gió Amon có sừng cuộn cong lại thành hình nòng O hở tức O chuyển động, mang dương tính. Không gian O chuyển động, dương là khí gió.

.Osiris liên hệ với cá sấu
Cá sấu nhô lên khỏi mặt nước như mặt trời Nước vì thế mang khuôn mặt mặt trời nước dòng mặt trời chiều tối, mặt trời nước Atum (Osiris). Sự thờ phượng cá sấu Sebek hay Sobek thấy ở nhiều nơi như ở các Thành Phố Cá Sấu  Krokodilopolis ở Faiyum, Silsilek, Ombos, Gebelein. Ta thấy Osiris liên hệ rõ với cá sấu qua con thú thần thoại Ammit, Kẻ Ngốn (Trái Tim) Xác Chết (Devourer) đầu cá sấu mình sư tử là phụ tá của Osiris trong phòng Phán Xét Cuối Cùng. Khi cân trái tim của người chết, những trái tim ác ném cho Ammit ăn.

           

clip_image002[14]

 

Cân linh hồn người chết. Số 3 là cá sấu ammit, số 7 là Osiris ngồi chủ tọa việc cân linh hồn người chết (Moustafa Gadalla).

Cá sấu này tương ứng với khuôn mặt cá sấu, dao long của Lạc Long Quân còn ghi khắc lại trên trống đồng nòng nọc, âm dương Hòa Bình.

 clip_image002[16]

   

Sự thụ tinh theo lối linh sản giữa xác ướp Osiris và Isis
 
 Bây giờ ta đi vào chi tiết để nhận diện ra khuôn mặt thật của Osiris trong Vũ Trụ Tạo Sinh.
 
 Osiris là một trong bốn người con của Keb và Nut và là chồng của Isis, (em sinh đôi với Nepthys). Osiris bị anh là Seth giết để chiếm ngôi. Seth chặt xác Osiris ra từng mảnh rồi đem quăng xuống dòng sông Nile, mỗi nơi một miếng để thủ tiêu. Isis hóa thành chim bay đi tìm nhặt các mảnh xác chồng. Isis tìm được hết những mảnh xác chồng ngoại trừ bộ phận sinh dục của Osiris đã bị một loài cá chép ở sông Nile ăn mất. Loài cá chép này có mõm nhọn mang dương tính lửa, nọc có tên là cá chép sông Nile (Nile carpe, Oxyrynchus or Phagrus fish) và được cho là cá biểu của Seth (Việt Nam có một loại cá chầy gần cận với cá chép, với tên chầy có nghĩa là khúc cây dùng để giã mang dương tính và có mắt đỏ cũng mang dương tính. Nên nhớ là cá chép liên hệ với Lạc Long Quân).

     .

Hình cho thấy xác của Osiris trông như một xác ướp sau khi đã được Isis đi nhặt các mảnh xác trên sông Nile tái tạo lại. Vì dương vật bị cá ăn mất, ở đây phải làm một giả vật dương vật (penile prothesis) cương cứng đầy cường dương cắm vào để giao hợp với vòm âm đạo hình chuông úp tạo bởi đuôi và cánh chim của biểu tượng Isis. Đây diễn tả cách thụ tinh theo linh sản (sacred birth) để sinh ra Horus. Lưu ý Mut Mẹ Tạo Hóa nguyên khởi đội vương miện chim kên kên đứng ở phía chân Osiris cho thấy Mut chỉ giữ một vai trò biểu tượng trong khi đó Nepthys đứng ở phía đầu đóng vai chính trong việc tái sinh Osiris. Con chim trên giả vật dương vật của Osiris là Isis. Và cũng lxin ưu tâm là con chim Isis cố ý vẽ cánh và đôi có hình vòm trời, hình vòm âm đạo.

Ở đây cũng cho thấy con chim Isis tạo ra vòm trời tương ứng với Nut có khuôn mặt ở cõi trời là Khôn và cây cọc sinh dục cường dương của xác Osiris ở đây tương ứng cây cọc sinh dục chống trời của Keb có khuôn mặt Càn. Ở thế gian thì con chim Isis có khuôn mặt Tốn của Nut và cây cọc cường dương của Osiris tương ứng với Li lửa thế gian. Rõ ràng Osiris có khuôn mặt Càn và Li ở ngành Lửa nòng âm. Đối ứng với hai khuôn mặt Càn, Li này của Osiris, Isis có hai khuôn mặt là Khôn có vương miện đầu bò cái Khôn Hathor và Tốn có vương miện hình chim của Mut.

Vì có khuôn mặt đội lốt Hathor Tạo Hóa ngành nòng âm mà Isis cùng Nepthys (như đã biết cũng có khuôn mặt sinh tạo ở cõi trên) đã phục sinh được Osiris. Sau một đêm ở với “xác ướp” mặc dầu đã không còn bộ phận sinh dục thế phàm của Osiris chỉ có giả vật mà Isis vẫn thụ thai sinh ra Horus, Vua tổ của các Pharaohs.
Sự sinh sản này là một linh sản do khí nòng nọc, âm dương của vũ trụ và trời đất, khôn càn tạo ra chứ không phải do xác thịt của người phàm tục. Ở đây Isis có khuôn mặt của Âu Cơ sinh ra bọc trứng Tổ Hùng cũng theo lối linh sản. Lạc Long Quân lúc bấy giờ cũng đã là người của cõi âm. Ông đang cai trị ở thủy phủ nghe tin có Âu Cơ  tới thăm vùng đất của mình  bèn trở về dương thế hóa thành một trang thiếu niên tuấn tú  rồi “gù” Âu Cơ  lấy làm vợ. Rõ ràng Lạc Long Quân đã là người của Cõi Âm (hay đã chết giống như Osiris) đã xuống cai trị  ở dưới thủy phủ, đã là một cụ già đã hết dương khí giống như xác chết Osiris không còn bộ phận sinh dục nam. Âu Cơ đẻ ra bọc trứng theo lối linh sản đúng như Lạc Long Quân khi chia tay cũng nói rõ là vụ Âu Cơ sinh ra bọc trứng là do khí âm dương giao hòa mà ra (Lĩnh Nam chích quái). Khí âm dương đây là của trời đất vũ trụ, càn khôn, chứ không phải khí âm dương của thể xác thế phàm.
Osiris sinh ra Horus bằng khuôn mặt sinh tạo Tạo Hóa Cõi Trên.
Ta cũng thấy rất rõ Osiris có mặt ở cả ba cõi của Tam Thế nhờ có khuôn mặt là Cây Trục Tam Thế Djed, cái xương sống (backbone) của Osiris:
1. Khuôn mặt Tạo Hóa Thượng Thế qua hình ảnh cây Trụ Tam Thế djed, trồi lên từ Biển Vũ Trụ tạo ra thế giới và cũng thấy qua việc Osiris sinh ra Horus mà không cần tới bộ phận sinh dục của người thế gian. Khuôn mặt Tạo Hóa này cũng thấy rõ qua khuôn mặt tái sinh của Osiris.
2. Khuôn mặt vua cai trị thếgian (đã một lần bị Seth giết).
3. Khuôn mặt Chúa Tể cõi âm thế (kể từ khi bị Seth giết chết).

Osiris hay Usiris là tên Hy Lạp dịch từ Ai Cập cổ ngữ Ausar, Ausare, Ausir, Asar, Aser, Wesir thường gọi là thần Cõi Âm (god of the Afterlife), các nhà Ai Cập học  chưa biết rõ nghĩa.  Chuyển qua tên Hy Lạp là Osiris.
Ta  thử giải thích theo chữ viết nòng nọc và Việt ngữ xem sao. Ta thấy tên Ai Cập cổ của Osiris có gốc Au-, có A như đã biết, theo linh tự Ai Cập cổ  A là Ahau, con vọ, chim biểu tượng cho mặt trời. Mẫu tự A  có một nghĩa là nọc, dương, mặt trời như thấy trong tên Atum, Amon, Adam, A biến âm với Á (châu Á là châu lửa, phía mặt trời mọc) (xem Từ Điển Tương Đồng Anh Việt) và U là dạng thái dương của O. Au- là mặt trời dòng thái dương nòng âm, nước, mặt trời chiều tối, mặt trời Tây. Au- có thể liên hệ với gốc Tái tạo Ấn-Âu ngữ (Proto-Indo-European) *au-, *au-es, *aus-, *auè-, “to stay overnight, to sleep” (Pokorny 1959:72), *au- (Walde 1927-1932, 1:19),*au- (Watkin 1985:4), “to stay the night” (ở qua đêm) hàm nghĩa là ngủ. Nhìn chung Au- có nghĩa liên hệ với ngủ, đêm, liên hệ với tiếng ru Việt ngữ ầu, ầu ơ có nghĩa là “ngủ” (đi). Anh ngữ west, Pháp ngữ Ouest (o=w), hướng Tây tức là hướng mặt trời đi ngủ đều có gốc *auè có nghĩa là ngủ giống hệt Mường ngữ tày là ngủ liên hệ với hướng Tây(Tiếng Việt Huyền Diệu). Như thế Ausar, AusareAusir hay Wesir là (mặt trời)  ngủ, ở hướng Tây tức chiều, tối.

 

 

clip_image002[4]

Osiris với vương miện bầu trắng atef và tay cầm gậy cong “chăn chiên” ngành nòng âm và cây néo ngành nọc dương.

Osiris thường được diễn đạt bằng hình một Pharaoh đội vương miện Atef của Thượng Ai Cập cổ. Vương miện này thay đổi tùy trung tâm văn hóa, tùy triều đại, có khi vương miện Atef chỉ có hình cái bầu trắng (bầu nòng thái dương), có khi là bầu lông chim (bầu gió), có khi bầu có thêm con rắn (bầu nước), có khi là dạng hỗn hợp…

clip_image002[18]

 

 Osiris với vương miện lông chim có hình con rắn hổ mang ở trên chỏm. .

Vì vậy ta nên tin vào nghĩa ngữ của Atef may ra tìm ra được khuôn mặt thật sự của vị thần này. Giải tự từ Atef ta có A có nghĩa là dương lửa mặt trời và –tef có nghĩa là nước như đã thấy qua tên Tefnut ở trên. Tef- biến âm với Việt ngữ nhẹp, nhép là ướt (ướt nhẹp), với nếp (gạo nấu cơm ướt dính nhép nhẹp, sticky rice) liên hệ với nước. Như thế: Atef có A lửa, -tef = nước, là Lửa-Nước, nòng nọc, âm dương, viết theo chữ viết nòng nọc là chấm vòng tròn của ngành nòng âm.

-Nếu nhìn theo nòng nọc, âm dương nhất thể thì Atef là lửa-nước, mặt trời-không gian, vũ trụ, Tạo Hóa nhất thể.
Như thế Osiris có một khuôn mặt nhất thể, Tạo Hóa ở cõi Thượng Thế ngành nòng âm. Trong trường hợp này, hai chiếc nọc đầu cong (mà các nhà Ai Cập học hiện nay cho là hai chiếc lông chim) của vương miện là hai nọc lông chim hình sừng đầu cong mang âm tính biểu tượng cho lửa, thái dương cõi trời ngành âm và bầu trắng là bầu không gian ngành thái dương. Vương miện này biểu tượng cho mặt trời-không gian nhất thể sinh tạo, tạo hóa thái dương ngành nòng âm. Khuôn mặt này của Osiris tương ứng với Ra nhất thể tạo hóa.

-Nếu nhìn theo duy âm: thì A là dương của âm là thiếu âm khí, không khí và -teft là nước không gian. Cả vương miện nhìn tổng quát mang khuôn mặt trời tạo hóa-mặt không gian thái dương, ngành không gian Hathor.  Osiris là khuôn mặt nòng thái dương nam đại diện cho Hator ngành nòng âm thái dương (ứng với Lạc Long Quân ngành Thần Nông).
Ngành âm Nước này gồm có:
.Theo thái âm: thì -teft là nước và A có nghĩa là dương, thái dươngc tức Nước dương, thái dương. Không gian thái âm nước này nhiều khi có phụ đề thêm hình con rắn cho rõ nghĩa. Khuôn mặt nay ứng với Thần (trong tên Thần Nông).
.Theo thiếu âm thiếu thì A là lửa của không gian và -tef bây giờ là một chỉ định từ với nghĩa âm, ngành nước. Osiris có khuôn mặt trời khí gió không gian ngành nòng. Không gian âm có thiếu âm khí gió vì thế đôi khi để cho thấy rõ nghĩa hơn vương miện này có lông chim biểu tượng cho không gian gió. Khuôn mặt này ứng với Nông (trong tên Thần Nông).

-Nếu nhìn theo duy dương thì là mặt trời thái dương (A) không gian (-tef) . Osiris có một khuôn mặt là mặt trời không gian thái dương ứng với ngành Lửa thái dương. Osiris Lửa thái dương tương đương với Ra mặt trời thái dương (ứng với Viêm Đế) ngành âm.
Ngành dương Lửa này gồm có:
.lửa thái dương Càn. Osiris ở đây có khuôn mặt trời Càn tương ứng với Keb Càn thế gian, ứng với Viêm (trong tên Viêm Đế).
.lửa thiếu dương Li. Osiris Li Đất thế gian âm đối nghịch với Seth có khuôn mặt Li đất khô, đất núi, sa mạc tức đất âm, biển giống như Lạc Long Quân là đất âm có nước ruộng Lạc và Biển. Ở vùng đất sa mạc Seth có thú biểu bốn chân sống ở đất dương có khuôn mặt ác là con thú Setekh có tai như hai cái sừng và có con thú biểu có khuôn mặt trời thiện là con hươu gazelle nên Osiris kẻ đối nghịch với Seth ở cõi đất thì Osiris phải có thú biểu là một con thú có sừng tương tự như con hươu, con bò mộng, con dê sừng (ram). Vì thế mà có truyền thuyết nói ràng Osiris có một khuôn mặt là con dê sừng Ram. Khuôn mặt đất này tương ứng với khuôn mặt An Dương Vương của Lạc Long Quân ở cõi đất thế gian và Lạc Long Quân có thú biểu là con trâu vàng Kim Ngưu, loài thú sống ở đầm nước có sừng. Khuôn mặt này ứng với Đế (trong tên Viêm Đế) ngành âm.
hư thế Osiris ở cõi Tạo Hóa, Cõi Trên mang khuôn Tạo Hóa ngành nòng không gian đội lốt Ra, Atum-Ra Nhất Thể Tạo Hóa ở ngành nòng âm giống như Lạc Long Quân có khuôn mặt tạo hóa đội lốt Thần Nông. Ở cõi giữa thế gian Trung Thế Osiris mang khuôn mặt mặt trời Càn thái dương tương đương với Keb, Càn thế gian giống như Lạc Long Quân tương ứng với Đế Minh và khuôn mặt thiếu âm Li, đối nghịch với Seth như khuôn mặt An Dương Vương  của Lạc Long Quân.
Ở cõi Nước dương, Osiris mang khuôn mặt trời Nước thái dương Chấn cai trị vùng đất âm và ở cõi nước âm, Osiris là Chúa âm thế tương đượng với Lạc Long Quân  thần biển và trị vì cõi âm có thủy phủ ở  Vịnh Hạ Long.

 Ba khuôn mặt ở cả ba cõi của Tam Thế này thấy rõ qua khuôn mặt djed, Trục thế Giới của Osiris giống như trường hợp Nepthys cũng có ba khuôn mặt ở ba cõi là Trụ thế gian Pillar đã thấy ở trên. Trụ Thế Gian Nepthys nằm trong Trục Tam Thế djed của Osiris. Điều này giải thích tại sao Nepthys là hình bóng của Isis giúp tái sinh Osiris và nuôi nấng Horus, con của Oairis và Isis thật tận tình.

Kiểm chứng lại ta cũng thấy rõ Osiris là khuôn mặt  cuối cùng trong thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh Cửu Thần lại quay trở lại khởi đầu vòng sinh tạo tức trở lại mặt trời Atum-Ra Tạo Hóa nhất thể, đội lốt Ra Tạo Hóa nhất thể ngành nòng không gian. Do đó Osiris có tất cả các khuôn mặt trong ngành nòng âm, nước đối ứng với các vị thần của ngành lửa dương.

Osiris-Ra là chu kỳ của tử và  sinh của chết và sống.

Một nét tiêu biểu riêng của Osiris là lúc nào Osiris cũng cầm hai cây trượng là cây néo (flail) và cây trượng có móc cong (crook) mà các nhà Ai Cập học hiện nay gọi là cây “gậy chăn chiên”. Hai cây gậy này là nét đặc thù của Osiris.

Qua hai cây trượng đặc thù này ta thấy ngay:

-Cây néo hình mũi mác /\,  nhìn chung biểu tượng cho nọc, lửa, dương sinh động ngành Ra.  Đầu cuối của cây néo chẻ ba như đinh ba biểu tượng cho lửa thái dương Càn, để ở vị trí hình tháp nhọn cũng mang khuôn mặt núi tháp lửa thế gian Li. Nhìn chung biểu tượng cho ngành nọc, dương, lửa (nam thần mắn sinh, tình dục Min-Amen có cây néo này úp trên tay phải, xem Hình Ảnh Tiểu Biểu của Tháng Tám).
-Cây gậy cong móc câu nhìn chung biểu tượng cho ngành âm, nước (cán gậy là dương, vòng tròn hở đầu gậy là nòng O dương chuyển động mở ra).

Đi sâu vào chi tiết thì nọc móc câu có thể nhìn dươi hai diện:
.nhất thể thì là âm, nòng (phần đầu cong) dương, nọc (phần gậy nọc) nhìn chung là một mang nghĩa sinh tạo, tạo, hóa, tái sinh giống như hình mũi Phật của Nepal, Tây Tạng, giống như cây Gậy Chăn Chiên của Chúa Jesus (xem Chữ Nòng Nọc).
.lưỡng thể  thì gậy cong móc câu là hai chữ nòng nọc riêng biệt ta có hình móc câu, theo duy âm ngành nòng của Osiris, có một khuôn mặt lửa-nuớc chuyển động, chớp-mưa, nước dương, sấm giống nghĩa chiếc mũi hình móc câu của thần Mưa Sấm Chac của Maya (xem Chữ Nòng Nọc). Với khuôn mặt này, Osiris có khuôn mặt ứng vối Chấn, giống như Lạc Long Quân có khuôn mặt là thần Sấm và thần Biển (Nước dương, chuyển động). 


Hai cậy trượng này biểu tượng hai khuôn mặt Càn thái dương ngành Ra thái dương và Chấn ngành Hathor không gian thái dương.

Osiris mặc áo trắng như áo tẩm liệm người chết, có khi được diễn tả để hai tay chéo hình chữ X ở trước ngực ở tư thế của các xác ướp của Pharaohs có nghĩa là chết (lưu ý  gạch chéo chữ X ngày nay dùng làm biểu tượng xóa, bỏ có gốc nghĩa từ dấu hai tay chéo có nghĩa là chết này). Nửa thân dưới và chân quấn vải niệm như là được ước xác một phần (xin nhắc lại phần chân ứng với cõi âm. Con người ứng với Cây Tam Thế, đầu là Cõi Trên Thượng Thế, hai tay Cõi Giữa Trung Thế, chân cõi dưới, âm thế, Hạ Thế  và thân người là Trục Tam Thế).
Đây là những biểu tượng cho khuôn mặt ở cõi âm của Osiris. Osiris cai trị cả dương thế và âm thế nhưng trong truyền thuyết Ai Cập cổ khuôn mặt Cõi Âm của Osiris nổi trội hơn thường được gọi là “the god of the Afterlife”. Osiris là chúa cõi âm thế, của cuộc đời sau khi chết, là vị thần của Người Chết.
Da mầu xanh biểu tượng cho tái sinh. Vì phục sinh sau khi chết nên Osiris là biểu tượng cho tái sinh, cho cuộc sống hằng cửu, các pharaohs khi chết đều liên hợp với Osiris để được`tái sinh hay sống hằng cửu. Osiris thường chủ tọa trong các cuộc phán xét cân linh hồn.
Trong linh tự, tên Osiris diễn tả bằng một vị thần có râu ở vị thế ngồi mang âm tính và quay mặt về chiều âm phía trái
(xem hình ở trên).

Tóm lại trong ngành nòng âm không gian Hathor, Osiris có những khuôn mặt chính đặc thù sau:


-Tạo Hóa nhất thể đội lốt Ra tạo Hóa nhất thể.
-Mặt trời không gian ngàng dương  ứng với Chấn ngành Hathor không gian thái dương (biểu tượng bằng cây trượng móc câu).
-Mặt trời thái dương Càn ngành mặt trời Ra thái dương tương ứng với Keb ở cõi trời thế gian (biểu tượng bằng cây néo).
-Trị vì hai cõi âm dương với khuôn mặt cõi âm trội.

Osiris có tất cả các khuôn mặt ở ba cõi Tam Thế của ngành nòng âm, nước (tương ứng với Lạc Long Quân-An Dương Vương ngành Thần Nông) đối ứng với ngành nọc, dương, lửa của Keb (tương ứng với Đế Minh-Kì Dương Vương ngành Viêm Đế).

    (còn tiếp).                           

Với sự giúp sức tận tình của chị Nepthys, Isis đã tái tạo lại được thân xác Osiris từ những mảnh xác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: