6. HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG CHÍN, 2009

 

 

 

 

 

THÁNG CHÍN 2009.

 

Ý NGHĨA CHÒM RÂU DÊ CỦA NỮ HOÀNG 

HATSHEPSUT CỦA AI CẬP CỔ.

 

 

 

HATSHEPSUT

Tác giả đứng trước tượng nữ hoàng  Pharaoh Hatshepsut (Triều đại thứ 18) có chòm râu dê, tại đền Deir-el-Bahri tại Valley of the Kings, Ai Cập.

Hoáng hậu Hatshepsut cai trị Ai Cập cổ như một Pharaoh nam phái, bà nổi tiếng thứ nhì sau Cleopatra. Tượng Hatshepsut có chùm râu dê ở cằm giống như các vị   Pharaohs phái nam khác. Trong chuyến du lịch Ai Cập, tôi đã hỏi người hướng dẫn viên Aman tại sao bà có râu dê?  Anh ta nói loanh quanh. Tôi đã dùng truyền thuyết và cổ sử Việt  giải thích cho anh biết tại sao. Trong suốt chuyến đi này tôi đã dùng  truyền thuyết và cổ sử Việt giải thích truyền thuyết và cổ sử Ai Cập cho anh ta. Anh đã đặt tên cho tôi là “Mr Thoth” , vị Thần Chữ Nghĩa có đầu Cò của Ai Cập cổ.  Việt ngữ có từ thầy cò chỉ những người có nhiệm vụ sửa bản in thử, bản vỗ, (proof). Từ thầy cò có thể có gốc từ vị Thần Cò Chữ Viết Thoth này.

Các tượng, hình ảnh các vị vua dòng mặt trời Pharaohs  đều có chòm râu dê này. Các tượng, hình ảnh của các vị Pharaohs dù rất trẻ tuổi như “boy king” Tutankhamun (lên ngôi khoảng lúc chín tuổi và trị vì khoảng mười năm) cũng có chùm râu dê. Râu cằm, râu dê biểu tượng cho dương tính, nam tính, phái nam (con dê sừng, dê đực có chòm râu dê có khả năng cấy giống cà hàng trăm con cái trong một ngày):

Nam tu, nữ nhũ.

(tục ngữ).

hay

 

Đàn ông không râu bất nghì,

Đàn bà không vú lấy gì nuôi con.

(ca dao).

France có Fra-, sá

 Phái nam, con trai là đực, dương. Dương có một nghĩa là mặt trời. Các vị Pharaohs là những vị vua mặt trời. Pharaohs  có Pha-  có nghĩa là mặt trời, ánh sáng mặt trời . Pha- liên hệ với Pháp ngữ phare, đèn “pha”, Việt ngữ bật, làm cho sáng (bật đèn, bật lửa), Phạn ngữ bha-, sáng. Nước

Pháp France có Fra-, mặt trời là nước Mặt Trời nên có biểu tượng là con gà trống  gáy chào rạng đông.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, bọc Trứng Thế Gian của Mẹ Tổ Âu Cơ sinh ra toàn con trai Lang, toàn là những chàng (có một nghĩa là đục chisel), những đực, những dương có nghĩa là những Vua Mặt Trời. Các Lang (chàng) trở thành các Hùng Vương. Hùng có một nghĩa là đực, là dương (thư hùng), là mặt trời. Hùng Vương là Vua Mặt Trời. Các Hùng Vương có quốc biểu là trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Trống có một nghĩa là đực (gà trống). Vì thế trống là biểu tượng cho cho Hùng Vương, bất cứ trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn nào cũng có mặt trời ở tâm trống. Trống đồng có mặt trời trăm phần trăm là trống biểu của Hùng Vương mặt trời.Trống đồng âm dương Ngọc Lũ I là trống Văn Lang (Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á).

Ở đây cho thấy truyền thuyết và cổ sử Ai Cập  qua các chứng liệu cụ thể có thể nhìn thấy, sờ thấy được xác định các vị vua mặt trời đều phải là phái mày râu, đều là con trai, đều là những lang những chàng ngay cả khi còn là vị thành niên hay là phái nữ  nếu coi như là một vị vua mặt trời Pharaoh Hatshepsut cũng phải mang biểu tượng của phái mày râu tức có chòm râu dê ở cằm. Các vị vua mặt trời phải có biểu tượng  đực, trống, mặt trời như là trống đồng có hình mặt trời của Hùng Vương mặt trời thái dương.

Xin hãy nhìn bọc trứng Thế Gian của Mẹ Tổ Âu Cơ sinh ra toàn là con trai dưới lăng kính đực, dương, mặt trời. Truyền thuyết này CHỈ nói về dòng vua Hùng Vương mặt trời mà không nói về sự sinh tạo ra loài người nên không có nam, nữ nòng nọc, âm dương giống như các Pharaohs đều có râu dê dù các Pharaohs còn là vị thành niên hay là phái nữ.

Tóm lại

Theo Vũ Trụ Tạo Sinh mặt trời là phần nọc, dương là Trụ và không gian là nòng, âm Vũ của Vũ Trụ. Vì thế vua mặt trời phải mang dương tính, nam tính phải có biểu tượng là chùm dâu dê như thấy trong dòng vua mặt trời Pharaohs của Ai Cập cổ và phải là con trai, phải là những Lang trong dòng vua mặt trời Hùng Vương.

Bọc Trứng Thế Gian sinh ra toàn con trai là bọc Không Gian-vua Mặt Trời. Hùng Vương có hai khuôn mặt, một là Tổ Hùng Vương là Vua Mặt Trời Đực, Thái Dương sinh tạo, tạo hóa ở cõi vũ trụ và hai là các Hùng Vương thế gian hay lịch sử là những vua dòng mặt trời đội lốt Tổ Hùng Vương mặt trời vũ trụ tương đương với các Pharaohs.  Vua mặt trời Hùng Vương  lịch sử có trống biểu là trống đồng có hình mặt trời ở tâm trống. 

Nếu ai còn nghi ngờ xin hãy nhìn chòm râu dê của các vua Mặt Trời Pharaohs. 

(xem các bài viết về SựTương Đồng Giữa Truyền Thuyết Việt và Ai Cập Cổ).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: