TÊ MÊ (hát nói)

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).           

 

Vào khoảng cuối niên khóa 1969, lớp chúng tôi, nhất là lũ Quân Y sửa soạn ba lô lên đường, lúc đó nhu cầu y sĩ cho các đơn vị và chiến trường rất cần sau tết Mậu Thân 1968. Bỗng dưng bác sĩ Nguyễn Khắc Minh đi du học Tê Mê về nước. Từ trước tới lúc đó Tê Mê do các chuyên viên gây mê phụ trách. Bác sĩ Minh giờ muốn Gây Mê phải do bác sĩ phụ trách. Thế là ông bắt lũ chúng tôi phải học và thi Tê Mê, không thi thì không thể thi Bệnh Lý tốt nghiệp ra trường. Cả lớp như rơi vào hôn mê.
Dĩ nhiên trong curriculum của chúng tôi không có ghi điều này. Cả lớp chống đối. Dằng co giữa thầy và trò. Hội Đồng Khoa nhóm họp. Tất nhiên thầy bênh thầy. Thế là cả lớp than van, ta thán nhưng cũng vẫn phải lao đầu vào học mê man. Học có vài ba giờ lý thuyết và đi “thực tập”có hai tuần, rồi đi thi. Bạn bè ngửi mùi thuốc mê, rồi nửa tỉnh nửa mê, nói nhịu, nói ngọng, nói bậy, nói bạ… Tôi không nói mà “hát nói”. Tôi cho rằng “Đứa chẳng biết Tê Mê là đứa dại”. Tôi viết bài hát nói này, nhái lại bài hát nói Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết của cụ Dương Khuê nhưng theo thể tân thời không có hai câu chữ Hán đối nhau.

 

 
TÊ MÊ

 

Mưỡu

Vũng đời những máu cùng mê,
Những gan lòng với ruột mề tay chân.
Khói thép vào đen não trắng ngần,
Ta uống cạn rượu dương trần say túy lúy (1)

Nói

Đào, Đào, Tuyết, Tuyết, (2)
Mới ngày nào còn chửa biết cái chi chi,
Mười lăm hôm thoáng đã đi về,
Chợt ngoảnh lại học được nghề… bóp bóp. (3)
Đau quá đòn hằn,
Rát hơn lửa bỏng,
Tê Mê rồi cũng chỏng gọng ra,
Mặc cho đó lăn qua, lật lại.
Đứa chẳng biết Tê Mê là đứa dại.
Tê Mê rồi ngồi gãi kiểu chú Tề! (4)

Tê Mê phải thế không, hề?

                                                                                                           Nguyễn Xuân Quang

 

Ghi chú

1. Mưỡu nói về tình trạng chiến tranh lúc đó, khói thép là khói súng.
2. Đào và Tuyết là hai người đẹp y tá làm ở phòng mổ bệnh viện Bình Dân lúc đó, trông rất… tê mê.
3. bóp bóp nghĩa đen là bóp bong bóng dưỡng khí vào phổi bệnh nhân.
4. chú Tề là chú Tề Thiên Đại Thánh.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: