SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CỔ VIỆT VÀ AI CẬP CỔ (2)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). 

 

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CỔ SỬ VIỆT VÀ AI CẬP CỔ.

                    Nguyễn Xuân Quang


Bài 2.

Sự Tương Đồng Giữa Chữ Nòng Nọc

Trong Văn Hóa Ai Cập Cổ và Trên

Trống Đồng Của Đại Tộc Đông Sơn.

Qua bài trước ta đã thấy rõ như ban ngày là Ai Cập cổ theo Vũ Trụ Tạo Sinh có tôn giáo là Vũ Trụ giáo giống như cổ Việt (còn thấy ghi lại trong sử`sách, sử miệng và sử đồng, trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn) như thế hiển nhiên có sự tương đồng giữa cổ sử Ai Cập và cổ sử Việt.

Vũ Trụ giáo có chữ viết để diễn đạt Vũ Trụ thuyết là chữ viết nòng nọc. Nếu Việt Đông Sơn cổ và Ai Cập cổ cùng là đạo hữu của Vũ Trụ giáo thì phải có sự tương đồng giữa chữ viết nòng nọc trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn và chữ viết nòng nọc trong văn hóa Ai Cập cổ. Bắt buộc. Bắt buộc. Và bắt buộc.

Bài viết này chứng minh cho thấy có sự tương đồng  giữa những chữ, dấu, hình tượng nòng nọc ghi khắc trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn và trong các linh tự (hieroglyph), hình tượng Ai Cập cổ. Đây là một bằng chứng cụ thể, kiên cố vì có thể nhìn thấy, sờ thấy được, nó xác quyết, khẳng định vững chắc là có sự tương đồng giữa truyền thuyết, cổ sử Việt và Ai Cập cổ.

Trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á, tôi đã chứng minh chữ viết nòng nọc còn thấy nhiều dấu tích trong các linh tự Ai Cập cổ như chữ viết nòng nọc vòng tròn có chấm Ra, chữ “chìa khóa của sự sống” ankh,  chữ hôn phối, kết hợp sema, các mẫu tự…

Ở đây  xin viết thêm vài ví dụ về chữ viết nòng nọc trong linh tự Ai Cập cổ:

Linh Tự Ai Cập Cổ Mang Ý Nghĩa Theo Vũ Trụ Tạo Sinh.

Xin nhắc lại, như đã biết, tổng quát những chữ viết nòng nọc có rất nhiều nghĩa, phải hiểu chữ viết nòng nọc theo Vũ Trụ Tạo Sinh, theo Dịch lý, nghĩa là phải tìm ý nghĩa dưới các diện hư vô, nhất thể, thái cực, âm dương lưỡng cực, tứ tượng (thái dương, thiếu dương, thái âm, thiếu âm), tam thế… Thu gọn nhất là phải nhìn dưới hai diện nòng nọc, âm dương. Giống như trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, nhìn chung chung chữ, dấu hình ngữ nòng nọc thấy trong văn hóa Ai Cập cổ cũng vậy (mặc dầu có những chi tiết âm dương nhiều khi khác và trái ngược nhau vì trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là ngành mặt trời nọc thái dương có những tia sáng nọc mũi tên, mũi mác trong khi Ai Cập cổ thuộc ngành mặt trời nòng âm có mặt trời đĩa tròn không có tia sáng).

.Chữ vòng tròn nòng O trong văn hóa Ai Cập cổ.

Chữ viết nòng nọc O trong văn hóa Ai Cập cổ có hình dạng thay đổi, có kích thước to nhỏ, nét đậm nhạt, để trống trơn hay bôi đen, tô mầu, có các chi tiết phụ…  khác nhau tùy theo diễn tả theo Vũ Trụ Tạo giáo, Dịch lý ở giai đọan nào của Vũ Trụ Tạo Sinh.

.Vô cực, hư vô, hư không.

O có nghĩa là vô cực, hư vô, không gian. Nguyên thủy hư không vô tính, nhưng Ai Cập cổ thuộc ngành nòng âm nên hư không, vô cực chuyển qua không gian nòng âm trước.
Không gian của Ai Cập cổ là biển vũ trụ Nun. Nên nhiều khi hư không, không gian được diễn tả bằng hình con rắn cắn đuôi cuộn thành hình vòng tròn hay hình con rắn quấn quanh mặt trời. Con rắn biểu tượng nước. Con rắn hổ mang cuộn tròn quanh mặt trời có nghĩa là mặt trời-không gian, tức vũ trụ dòng nòng nước. Các vương miện hay vương hiệu mang hình này phải hiểu là mặt trời-không gian, vũ trụ, tạo hóa, sinh tạo, nòng nọc, âm dương, đội lốt Ra… Horus có một khuôn mặt này nên có biểu tượng này trên đầu.

.Lưỡng cực, lưỡng nghi.

-O là mặt trời nòng đĩa tròn không có tia sáng (đây là O thái dương, lửa trời). Hầu hết mặt trời Ai Cập cổ là mặt trời nòng đĩa tròn không có tia sáng thuộc nòng âm vì thế mặt trời mới dùng thuyền mặt trời đi từ Đông sang Tây mỗi ngày.
Như đã nói ở bài trước, trong bốn trung tâm văn hóa chính của Ai Cập cổ ứng với Tứ Tượng, trung tâm mặt trời Nước Atum-Ra có thủ phủ là Heliopolis (Thành Phố Mặt Trời), đây là tên Hy Lạp dịch từ tên Ai Cập cổ là ON.
Giải tự ON ta có O là mặt trời đĩa tròn nòng và N là Nước. On là mặt trời nòng dòng Nước.
-O cũng biểu tượng cho mặt trăng, một thứ mặt trời đêm.
-O nhỏ là ngôi sao.
Trên các đồ hình về tinh tú (star charts, decan tables) của Ai Cập cổ,  các sao diễn tả bằng chấm, vòng tròn  trong khi ở các hình khác, sao có hình ngôi sao 5 đỉnh (five-pointed stars). Ngôi sao sáng nhất cũng được diễn tả bằng vòng tròn nhỏ giống như một mặt trăng hay mặt trời đĩa tròn tí hon.

.Tứ Tượng

-Tượng Lửa

O biểu tượng cho mặt trời đĩa tròn nòng âm nên cũng có một khuôn mặt là Tượng Lửa.

-Tượng Nước

O biểu tượng cho nước, cùng gốc O là biển không gian nước Nun (đây là O thái âm, nước). Mẫu tự kh diễn tả bằng hình vòng tròn có những sọc ngang biểu tượng cho biển không gian Nun mà ngày nay các nhà Ai Cập học gọi là lá nhau là sai.

clip_image002

Kh biến âm với kher có nghĩa  là trên, trên cao (Tiếng Việt Huyền Diệu).

-Tượng Gió

O biểu tượng cho khí gió (đây là O thiếu âm, khí gió). Mẫu tự O được diễn tả bằng sợi dây thắt thòng lọng hình cái túi có tua gió bay biểu tượng cho khi gió trông giống cái bong bóng bay ngày nay.

 

clip_image002[4]

 

 

-Tượng Đất


Vòng tròn có chữ  X phát âm là newet chỉ đất sống, nơi ở, “thành phố”, tương đường với mường, bản, buôn…

.Tam Thế, Sinh Tạo, Tái Sinh, Hằng Cửu

Với nghĩa là Trứng Vũ Trụ mang nghĩa sinh tạo tái sinh. Vòng tròn không đầu không đuôi, đầu là đuôi, đuôi là đầu cũng mang nghĩa  sinh, sinh tử tử, tái sinh. Vòng tròn mang nghĩa vô cùng vô tận, hằng cửu. Như đã nói người Ai Cập cổ được chôn trong các giỏ đan bằng cành cây hình trứng mang hình ảnh của Trứng Vũ Trụ, dạ con Vũ Trụ  để được tái sinh hay về miền hằng cửu giống như người Đông Sơn chôn một phần thân thể (thường là phần tiêu biểu của con người là đầu, sọ) hay tro than trong trống đồng nòng nọc, âm dương hình Cây Nấm Vũ Trụ loại Nguyễn Xuân Quang VI (H.I).

Ngoài ra cũng như trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, O tí hon cũng dùng làm dấu accent, chỉ định tố determinative (xem dưới).
…….


.Chữ nòng thái dương V

 

V là dạng thái dương của nòng O, có nghĩa gốc của O, nòng, âm, nữ, bộ phận sinh dục nữ, Cõi âm. Chữ V hình calice này cũng chính là chữ V chalice mà Dan Brown nói trong The Da Vinci Code (Da Vinci Code và Chữ Viết Nòng Nọc Trên Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á). Quyền trượng của các nữ thần Ai Cập cổ có đầu gậy hình chữ V, gậy trông hình giống cái cốc có chân chalice hay calice.

clip_image002[6]

Nữ Thần Mut.

Các nhà Ai Cập cổ giải thích gậy này giống hình hoa sen (sen là nước, có một khuôn mặt biểu tượng cho âm nữ, bộ phận sinh dục nữ như thấy trong Phật giáo Tây Tạng, xem bài Dóng Sấm hay Búa Thiên Lôi).
Linh tự N vẽ hình sóng nước nhọn đầu cũng có thể coi như là một chuỗi chữ V ghép lại.

clip_image002[8]

 

Chữ V này giống như chuỗi chữ V thấy trên đế trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Vành V này chỉ cho biết phần chân trống biểu tượng cho Hạ Thế, Cõi Nước, Cõi Âm.

.Chữ nọc thái dương mũi tên, mũi mác /\ (răng cưa răng sói.)

Chữ nọc mũi tên, mũi mác /\ (răng cưa, răng sói) của Ai Cập cổ có nghĩa ngược lại với chữ V.  Ví dụ quyền trượng cây néo (flail) có đầu gậy hình mũi mác là nọc thái dương sinh động.

clip_image002[10]

Hình Anubis với linh trượng hình néo và linh trượng sekhem (mộ Ramesses III. Thebes, Triều đại XX).

Nhìn theo thái dương, cây néo là biểu tượng cho lửa trời Càn (giống mũi cây đò càn), theo thiếu dương là lửa đất Li, biểu tượng cho núi tháp nhọn đỉnh. Thần Osiris tay phải cầm néo biểu tượng cho ngành nọc lửa thái dương và tay trái cầm gậy móc cong (crook) biểu tượng cho ngành nòng thái dương ứng với hai khuôn mặt nòng nọc, âm dương, trị vì cõi dương gian và âm thế của Osiris.
Rõ hơn Nam Thần Tình Dục, Mắn Sinh Min-Amen chỉ có nửa người bên phải (dương), trên tay phải có hình ngữ đầu cây néo này biểu tượng cho nọc dương sinh động và có dương vật đang cương cứng mang tính cường dương.

min 2

clip_image002[14]

Tác giả đứng trước trụ cột có khắc Nam Thần Tình Dục, Mắn Sinh Min-Amen, ở Karnak, Luxor, Ai Cập.

Tay phải của thần là tay dương đưa lên trời nhấn mạnh là lửa thái dương cõi trời.

Chữ nọc mũi mác, mũi tên của Ai Cập cổ cũng mang nghĩa  y hệt như chữ và dấu nọc mũi mác, mũi tên răng cưa, răng sói trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, ví dụ trên các mỏ chim thú có hình dấu nọc mũi mác mũi tên này; trong một số các khoảng không gian giữa các nọc tia sáng mặt trời có những hình nọc mũi mác này chồng lên nhau; tay phải những người nhẩy múa trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I cầm các cặp phách để ở tư thế nọc mũi tên, mũi mác có đỉnh chỉ thiên (Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam A, chương Chữ Viết Nòng Nọc).

Giới Tính Nòng Nọc, Âm Dương Trong Linh Tự và Hình Ngữ Ai Cập Cổ

.Núi mang tính âm dương

Núi của Ai Cập cổ cũng mang tính âm dương như trong Việt ngữ. Chúng ta có từ núi ngày nay chỉ chung núi dương nổng và núi âm non.  Cổ ngữ Việt nổng (như gò nổng) chỉ Núi dương. Nổng biến âm với nống, cây nọc dùng để chống đỡ (cứ nống nó lên = cứ chống, đội, đẩy nó lên), núi nổng là núi nọc, núi trụ và non là núi âm (Tiếng Việt Huyền Diệu). Linh tự Ai Cập cổ cũng có núi dương ba đỉnh và núi âm jew hay djew hai đỉnh.
Núi âm hai đỉnh djew thường được cho là dùng làm biểu tượng cho vũ trụ và cuộc sống sau khi chết (vì thế núi coi là liên hệ với mồ mả và cõi chết, người Ai Cập cổ thường chôn người chết ở vùng núi, trên núi ở phía Tây là vậy).

clip_image002[16]

Núi hai đỉnh djew.

Núi djew tức non liên hệ với cõi chết tức phía Tây mặt trời lặn dĩ nhiên mang âm tính. Núi âm có hai đỉnh và lõm ở giữa được giải thích là hình ảnh của hai rặng núi hai bên dòng sòng Nile (phần lõm là dòng sông Nile). Núi này được coi là biểu tượng cho cho vũ trụ vì người Ai Cập cổ cho rằng núi Vũ Trụ  tách ra làm đỉnh Tây (Manu) và đỉnh đông  (Bakhu)  để làm trụ chống đỡ nóc vũ trụ tức cõi trên, thiên đường. Nếu nhìn theo chữ viết nòng nọc, theo Dịch thì hai rặng núi hai bên là hai nọc , hai hào dương (II) và phần lõm ở giữa là nòng O, hào âm như thế  núi djew  = IOI, quẻ Li (hai ông Táo hai bên bà Táo ở giữa), có một nghĩa là lửa thế gian phát xuất từ núi lửa, có biểu tượng cho đất dương,  Núi Trụ thế gian, Cõi Giữa trần gian. Trong núi Núi Trụ thế gian có Trục Vũ Trụ, Trục Thế Giới. Theo biến âm j=d (như xe jeep = xe díp, xe dép) hay j câm ta thấy djew = jew = dew = Việt ngữ đèo, đồi. Đồi là núi thấp, núi nhỏ mang âm tính, tượng ứng với núi âm của chúng ta gọi là non.Đồi non.
.Hình ngữ núi dương 3 đỉnh:  ngày nay hiểu là mỏ đá (quary), sa mạc, đất ngoại quốc.

 

clip_image002[18]

                    Núi ba đỉnh.

Núi ba đỉnh nhọn là ba nọc, ba hào dương (III) tức nọc, lửa trời, núi này tương đương với Hán ngữ sơn có nguồn gốc diễn tả núi có ba đỉnh, ba đỉnh, ba nọc đứng là núi dương. Núi dương là núi đá vì thế còn có nghĩa là mỏ đá và được dùng như một chỉ định tố (determinative) chỉ liên hệ với sa mạc, đất ngoại quốc (các nước lân bang của Ai Cập cổ thường nằm sâu trong sa mạc, trong khi Ai Cập nằm sát theo sông Nile).
Núi thái dương, siêu dương này tương ứng với núi nổng của chúng ta và Hán Việt lĩnh, núi nọc siêu dương như núi Nghĩa Lĩnh có đền Hùng Vương. Lĩnh mang dương tính thấy rõ qua lĩnh biến âm với lịnh, cây nọc có khắc lời truyền phán, với lính (ngày xưa chỉ phái nam mới phải đi lính), với linga (bộ phận sinh dục nam)…

.Nước cũng mang tính âm dương

Chữ N là nước có hai khuôn mặt, N diễn tả bằng làn sóng có mũi nhọn dưới diện âm là chuỗi chữ VVVV, là nước nước âm thái dương. N diễn tả bằng hình sóng đầu tròn là nước âm. Chữ N diễn tả bằng vương miện đỏ có nọc nhọn mũi mác và móc nước dương chuyển động mang dương tính thái dương (Trống Đồng Của Đại Tộc Đông Sơn Là Trống Nòng Nọc).

.Lửa cũng mang tính âm dương

Như cặp sừng cong trên vương miện các nữ thần mang nghĩa lửa thái dương âm, cặp lông chim hình nọc tròn đầu trên vương miện của thần Amon mang tính Gió thiếu âm (xem dưới). Cặp sừng hình móc nước hai bên vương miện của Osiris là hai nọc nước thái sương.

Một Vài Chữ Nòng Nọc Khác

.Nefer, đẹp, tốt, phái đẹp

clip_image002[20]

Các nhà Ai Cập học hiện nay giải thích hình ngữ đẹp nefer là có hình «bao tử và khí quản” (đúng ra phải nói là bao tử và thực quản). Đây là cách giải thích theo duy tục hay theo kiểu «thầy đồ» vì ta biết kiến thức về cơ thể học có khá muộn. Nhìn theo chữ viết nòng nọc, tôi thấy nó giống cái bình bầu nậm (vật đựng biểu tượng cho âm, hình bầu biểu tượng cho bộ phật sinh dục nữ, sinh tạo: phần bầu là dạ con, phần cổ là âm đạo), nhìn dưới diện nõ nường nguyên thủy hình ngữ nefer có hình âm đạo và túi dạ con giống như Việt ngữ nường (biến âm với nang, túi, bọc, có nghĩa gốc là bộ phận sinh dục nữ như thấy qua cặp từ nõ nường). Việt ngữ nàng cũng hàm nghĩa người đẹp, nàng đẹp, “cái đẹp”. Nefer có nef- = neb, có hình giống như cái chậu đựng nước có một nghĩa là mistress, lady. Phái nữ (neb) là phái đẹp (nefer).

 

clip_image002[22]

 

Nefer có gốc ne- (xin nhắc lại, trong chữ viết Ai Cập cổ không có viết nguyên âm, theo qui ước hiện nay thường phát âm theo âm e như n+b  = neb, n+f = nef, thật ra n- có thể là na, ne, ni, no, nu) liên hệ với Việt ngữ na, ná, nạ, nang, nang, nàng, nường là mẹ,  phái đẹp; na, nã, nác, nước là âm, nữ vì thế neb có hình cái bát, cái chậu). Các công chúa, hoàng hậu Ai Cập cổ gọi là nefer (đẹp) như Nefertiti (vợ vua Akhenaten, bị coi là «kẻ phản loạn»), Nefertari (vợ Đại Đế Ramses II), Sekhmet Nefertum… Các công chúa, hoàng hậu, phái nữ Việt Nam cũng thuộc dòng người đẹp như tiên, con cháu của các tiên nữ  như  Vụ Tiên, Au Cơ (Âu Cơ là nàng tiên ở trên núi), con Rồng cháu tiên, vì thế các công chúa con Hùng Vương đều gọi là mẹ nàng, mị nương (mị biến âm với mỹ, đẹp, mị nương là nàng đẹp). Trong tiếng Tagalog ngày nay của Phi, menang chỉ các mệnh phụ phu nhân, các người đẹp quyền quí, cao sang.

Các con Hùng Vương được gọi là mẹ nàng, mị nương giống hệt như các con, vợ của Pharaohs được gọi là nàng đẹp nefer.

.Shen

Hình vòng tròn có tiếp tuyến mang nghĩa sự sống, vĩnh cửu và che chở  (Richard H. Wilkinson, tr. 193).

clip_image002[24]

Vòng tròn nòng và tiếp tuyến nọc tiếp xúc nhau mang nghĩa sinh tạo, tái sinh, hằng cửu theo thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh. Trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, vòng tròn tiếp tuyến riêng rẽ hay kết nối lại chuyển động theo vòng tròn cũng hàm nghĩa vĩnh cửu, vô cùng tận.

.Shenu: cartouche viết tên vua chúa.

 

clip_image002[26]      clip_image002[28]

 

Cartouche shenu mang tên Cliopatra.

Tên vua chúa viết trong cartouche shenu, một dạng biến thể của shen, vĩnh cửu. Tên vua, hoàng hậu Ai Cập cổ được viết trong shenu hàm nghĩa bất diệt, hằng cửu, sống mãi đời đời. Người Ai Cập cổ tin tên người còn thì còn tồn tại, tên mất là diệt vong vì thế các đời vua sau thù nghịch với đời trước, thường chỉ đục bỏ cartouche tên đời vua trước đi chẳng cần phải san bằng đền miếu của đời trước.
Đây là một ví dụ cụ thể cho thấy các nhà Ai Cập học ngày nay giải thích bảng tên shenu của vua chúa Ai Cập cổ là “vỏ đạn” cartouche là hiểu theo nghĩa duy tục, vô nghĩa.

……

Một Vài Ví Dụ Về Ngữ Pháp Chữ Viết Nòng Nọc Trong Văn Hóa Ai Cập Cổ. 

Thẳng là dương, cong là âm

Giống hệt trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, trong linh tự, đường nét thẳng hay gãy góc mang dương tính, còn cong mang âm tính, ví dụ:

.Thuyền của Ra lưỡng thể hay các vị thần khi đội lốt Ra mang lưỡng tính là thuyền mặt trời-không gian, vũ trụ có mũi thuyền thẳng hình nọc dương và đuôi thuyền cong âm.
 

.Tiet, Nút của Isis (Knot of Isis)

 

clip_image002[34]

 

Tiet là một dạng biến thể của ankh (chìa khóa của sự sống) nhưng hai đầu chữ T rủ xuống vì mang âm tính. Isis có một khuôn mặt sinh tạo, Mẹ Đời, mắn sinh như Mẹ Tổ Âu Cơ nên nút  tiet của Isis mang nghĩa life (đời sống) hay welfare (an sinh), về sau có thêm nghĩa “blood of Isis” và tiêu biểu cho các nữ thần khác, liên hợp với  thần bầu trời Nut, Hathor, Nepthys.(vợ của Seth, giết Osiris).
Trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, các người nhẩy múa trên mặt trống đồng âm dương Ngọc Lũ I đội trang phục đầu có đường nét thẳng hay có góc cạnh mang dương tính trong khi trang phục đầu của những người trên thuyền có đường nét cong mang
 âm tính của dòng Nước. 

.Cặp sừng ôm hình mặt trời đĩa tròn trên đầu các thần nữ như Hathor, Isis là loại sừng cong mang âm tính.  Hai sừng là hai nọc, là thái dương và cong là thái dường âm, dòng âm.

clip_image002[30]

.Hai lông chim” plumed tiara” hình hai cây nọc tròn đầu trên vương miện của thần Amon (Gió) là hai nọc thái dương ngành thiếu âm gió (chim, lông chim biểu tượng cho cho gió thiếu âm, nọc tròn đầu mang âm tính, dương của âm là thiếu âm).

 clip_image002[32]

Chiều nòng nọc, âm dương

Giống hệt trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn trong linh tự Ai Cập cổ, phía phải là dương, trái là âm ví du:
-Như đã nói ở trên, mắt phải của Horus, Thần Cả là mặt trời (mặt trời là dương) và mắt trái là mặt trăng (mặt trăng là âm).
-Các kim tự tháp của Ai Cập cổ, hầu hết có cửa vào ở hướng Bắc. Các nhà Ai Cập học hiện nay không ai hiểu tại sao? Dưới con mắt nòng nọc Đông Sơn, tôi đã hiểu vì sao. Ta đi vào tháp bằng cửa Bắc thì phía tay phải là hướng Đông, phía mặt trời mọc, sinh tạo, phục sinh (mặt trời hiện trở lại sau ban đêm). Mặt trời mọc là dương nên ở phía phải. Bên trái là phía Tây, mặt trời lặn, là âm. Điểm này thấy rất rõ, trong Great Pyramid (Cheop), phòng Nữ Hoàng ở phía tay trái, âm của lối vào (đàn bà là âm nên ở bên phía tay trái âm, phía Tây).
-Tay phải mang ý nghĩa hoạt động, hành động (động là dương) dùng dâng lễ vật và tay trái mang ý nghĩa thụ động, dùng để nhận quà tặng.
-Như đã thấy Osiris cầm néo là nọc mũi mác dương ở tay phải.
-Điển hình nhất là Thần Min biểu tượng dục tính phái nam (virility) mắn sinh, tình dục  phái nam (xem hình ở trên), có khi chỉ diễn tả có nửa người bên phải mang dương tính (không có nửa người bên trái âm nên có nghĩa là thuần dương, cường dương), có néo nọc mũi mác mang dương tính ở trên tay phải dương, tay chỉ lên trời mang dương tính (trời dương, đất âm) và dương vật cương cứng mang tính cường dương. Tất cả mang dương tính, siêu cường dương.
-Hình ngữ hướng Tây (The West) phía mặt trời lặn, cõi âm diễn tả bằng hình một con chim ưng biểu tượng cho mặt trời đậu quay mặt về tay trái, phía âm.

clip_image002[36]

Trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, nhóm 6 người nhẩy múa (số 6 là số chẵn, âm, cùng ngành âm với Ai Cập cổ) tay phải cầm phách hình nọc mũi mác, tay trái cầm gậy cong và đòng. Trên 6 chiếc thuyền, trên đài Tam Thế, ba người gác cổng thiên đường quay mặt về phía tay phải mũi thuyền là thuộc ngành dương và là hai đại tộc dương (ngành Viêm Đế gồm hai đại tộc Viêm và Đế), còn ba người gác cổng thiên đường quay mặt về phía tay trái đuôi thuyền là thuộc ngành âm và là hai đại tộc âm (ngành Thần Nông gồm đại tộc Thần và Nông).

Vị thế thân người cũng theo âm dương. Đứng là dương như thần Amin và đứng chân trước chân sau trong tư thế đi là chuyển động là dương, là còn sống. Các tượng Pharaohs đứng chân trước chân sau diễn tả các vị này khi còn sống như các tượng Ramses ở Abu Simbel đứng chân trước sau như đang đi là lúc ông còn sống. Còn ngồi là âm. Các tượng Pharaohs ngồi diễn tả các vị này khi chết như các tượng Ramses ngồi. Các thường dân Ai Cập cổ chôn ở tư thế ngồi trong quan tài hình trứng giống như cái nôi đan bằng cây cỏ ở vị thế thai nhi ngồi trong bụng mẹ, giống như cổ Việt chôn người chết ngồi trong chum. Có tộc thổ dân Mỹ châu cũng chôn người như vậy. Họ có hình khắc trên đá ngồi có nghĩa là chết, là âm.


Trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn cũng vậy, ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I và các trống họ hàng, những linh hồn người chết đều ở tư thế ngồi bệt trên sàn ở các thuyền phán xét linh hồn, các thuyền trưởng, người đầu tiên ở đầu mũi thuyền, đều ở tư thế ngồi (vì các tộc trên thuyền thuộc dòng nước, âm.).. Những người đánh trống (trống biểu tượng cho đực, dương) trên mặt trống hầu hết đều ngồi (âm), còn những người giã cối đều đứng cho âm dương giao hòa với nhau.
. . . . . .

Dấu (mark, marker, accent) và chỉ định từ (determinative)

-Vòng tròn nhỏ rỗng tí hon dùng làm dấu, chỉ định tố (determinative).

Giống như trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn  vòng tròn nhỏ tí hon dùng là dấu hay chỉ định từ chỉ nòng nguyên tạo, sinh tạo, tạo hóa, âm, nữ, nước, thái âm… và vòng tròn chấm đặc chỉ nọc nguyên tạo, sinh tạo, tạo hóa, dương, nam, nữ, lửa, thái dương…  ví dụ thần Mặt Trời Tạo Hóa Ra có lưỡng tính nên khi thì viết với vòng tròn có chấm (khuôn mặt nọc dương) và khi thì viết với vòng tròn có hình chấm rỗng tí hon (khuôn mặt nòng âm). (Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á).

                                   clip_image002[38]     clip_image002[40]

-Dấu, chỉ định tố chỉ phái nữ cũng mang tính âm dương

.Dấu hay chỉ định tố vòng hình trứng (mang nghĩa sinh tạo của trứng)

clip_image002[42]

Dấu hay chỉ định tố hình trứng chỉ phái nữ mang tính sinh tạo, tạo hóa.

Vòng hình trứng là dạng biến thể của O dùng làm chỉ định tố (determinative) cho phái nữ (xem hình trứng này ở cartouche Cliopatra-t ở trên, hình trứng nằm ngay dưới chữ T) mang nghĩa theo hôn phối nòng nọc, âm dương là trứng nòng nọc, âm dương nhất thể, sinh tạo, tạo hóa, theo duy âm là không gian sinh tạo. Phái nữ có chỉ định tố này mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa hay đội lốt sinh tạo tạo hóa thuộc ngành không gian sinh tạo nòng O.

.Dấu, chỉ định tố chữ T

Tên phái nữ tận cùng bằng chữ T như nữ thần Mu-T, Nu-t, Maa-t và Cleopatra-t… linh tự T diễn tả bằng hình nửa vòng tròn mà các nhà Ai Cập học ngày nay gọi là ổ bánh mì (giống nửa phần trên cái bánh mì hamburger), xem hình chữ T trong cartouche Cliopatra ở trên.

clip_image002[44]

Dấu hay chỉ định tố T chỉ phái nữ dòng thái dương.

Trong khi đó tôi thấy theo duy dương hình này giống hình mặt trời rạng sáng, mới mọc ló ra ở chân trời hay nửa không gian thái dương (khí gió âm), dương là vì nằm trên đường chân trời, dùng chỉ phái nữ ngành lửa thái dương T (T gồm hai nọc que ghép lại, hai nọc là hai dương, thái dương). Đây là phía nữ dòng lửa thái dương, dòng thái dương thần nữ Isis, giống như khuôn mặt thái dương thần nữ của Mẹ Tổ Âu Cơ Việt Nam. Âu Cơ cũng có khuôn mặt là mặt trời rạng sáng nhật tảo (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). Trong khi đó như thấy ở trên chữ O hình trứng cũng chỉ định cho phái nữ nhưng mang khuôn mặt sinh tạo, nhất thể, tạo hóa (có âm có dương) hay không gian sinh tạo. Ta cũng đã thấy từ neb giống như hình cái chậu đựng nước mang hình ảnh nửa mặt trời dưới đường chân trời hay nửa không gian âm, nước, neb có một nghĩa là mistress, lady, có hình đối nghịch với chỉ định tố T. Đây là phía nữ thái âm nước N có hình nửa vòng tròn nằm dưới đường chân trời mang âm tính ngược với nửa vòng tròn T trên đường chân trời mang tính thái dương (neb là mistress nên dĩ nhiên thấp hèn hơn dòng thái dương thần nữ T).  Cliopatra có hai dấu T và hình trứng cho thấy bà thuộc dòng thái dương và mang ý nghĩa sinh tạo, tạo hóa.

Lưu ý nếu ta để hình trứng O trên T ta có hình ngữ Ankh, “Chìa khóa của sự sống”. Ta thấy rất rõ T và hình trứng là hai yếu tố nọc, dương, lửa, thái dương và nòng, âm, nước, thái âm…

Dấu, chỉ định tố T hiểu theo cách chữ viết nòng nọc của tôi xứng đáng với địa vị của phái nữ vương quyến, quí phái hơn, còn hiểu theo ổ bánh mì là hiểu theo nghĩa duy… thực.
…….
Và còn nhiều nữa, tôi sẽ khai triển thêm trong tác phẩm viết về chữ viết nòng nọc. 

Kết Luận


Chữ viết nòng nọc trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn và trong văn hóa Ai Cập cổ giống y chang  nhau chỉ khác một ít chi tiết âm dương và nhiều khi trái ngược nhau vì trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là ngành mặt trời nọc thái dương có những tia sáng nọc mũi tên, mũi mác trong khi Ai Cập cổ thuộc ngành mặt trời nòng âm có mặt trời đĩa tròn không có tia sáng.
Đây là bằng chứng cụ thể, vững chắc, kiên cố khẳng định có sự tương đồng giữa truyền thuyết, cổ sử Việt và Ai Cập cổ.

Mặt khác chữ viết nòng nọc trong văn hóa Ai Cập cổ  đã giúp kiểm chứng lại sự giải đọc chữ viết nòng nọc của tôi trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn và ngược lại. Cách diễn giải văn hóa Ai Cập cổ của các nhà Ai Cập học hiện nay chưa tới và chỉ nhìn bằng một con mắt phải của xã hội duy dương cực đoan ngày nay của Tây phương.
Như  thế ta vững tin là có sự tương đồng giữa truyền thuyết, cổ sử Việt và Ai Cập cổ  vì Việt cổ và Ai Cập cổ cùng là đạo hữu theo Vũ Trụ giáo và có cùng một thứ chữ viết là chữ viết nòng nọc.


Bây giờ ta hãy đi vào chi tiết để xem sự tương đồng này như thế nào?

(còn tiếp).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: