MỘT LŨ… (Thơ Chữ Nghĩa)

 

 

NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA

 

Những vần thơ CHỮ NGHĨA cho thấy Tiếng Việt (thật là) Huyền Diệu. Bài thơ này viết theo loại bỏ lửng.

 Bỏ lửng vì viết toạc ra không thể nói hết ý được, để độc giả có thể tham dự thêm vào theo ý riêng mình.

 

 

MỘT LŨ

 

Một lũ huyênh hoang huyếnh hoáng là…

Đánh rơi mặt nạ mới lòi ra…

Lưu manh, bịp bợm, toàn toan những…

Vì nước, vì dân, cốt để mà…

 

                                                Nguyễn Xuân Quang

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: