Đôi Mắt Đen Huyền (Thơ Chữ Nghĩa)

Thơ Chữ Nghĩa

Bài này thơ làm theo cách đánh vần với dấu (huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã).

   Đôi Mắt Đen Huyền

Đen huyền đèn mắt, ánh ma trơi, (1)
Mắt sáng như
dao sắc, dáo
ngời. (2)
Mang nặng mạng sầu, anh hỏi ảnh,(3)
Bệnh tình, ta ngã, tã đời rồi. (4)

Ghi Chú

(1) đen huyền: đèn.
(2) dao sắc: dáo (giáo).
(3) mang nặng: mạng và anh hỏi: ảnh (ảnh là bóng, hình mình).
(4) ta ngã: tã (rách tã, rách nát).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: