HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU CỦATHÁNG

.THÁNG BẨY 2009:

Rãnh Tre Sugano Ở Arashiyama, Nhật Bản.

 

IMG_3741

Rãnh tre Sugano sau đền Tenryuji trên lối mòn Okochi Sanso, Arashiyama, Nhật Bản (ảnh chụp  6-14-09).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: