TỔ MẠ CHÚNG BAY (TCN)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). 

 

NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA

Những vần thơ CHỮ NGHĨA này cho thấy Tiếng Việt (thật là) Huyền Diệu.

Bài này làm theo sáu thanh âm trong tiếng Việt (không dấu, dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng).

 

 

Tổ Mạ Chúng Bay.

Nguyễn Xuân Quang

Một lũ quỉ ma,
Một bọn chó ,
Một phường mèo mả,
Một bầy khuyển ,
Tổ mạ chúng bay.
Bán nước để ,
Vinh thân phì da.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: