NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA: CHỬI

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

 

NHỮNG VẦN THƠ

CHỮ NGHĨA

Nguyễn Xuân Quang

Những vần thơ CHỮ NGHĨA này cho thấy Tiếng Việt (thật là) Huyền Diệu.

CHỬI

Bài thơ này làm theo kiểu giải phẫu, dùng dao mổ cắt bỏ bớt từng chữ hay nhiều chữ của từ CHỬI.

 

 

        CHỬI mà văng”xê” (C)…  thì  chúng mày HỬI.

        CHỬI mà không “hát””(H) không hò như CỬI.

        Câm CH… mày đi,  những thằng  hay ỬI!      

  CHỬI mà không ỬI, thì CH… mày ngửi.    

Ghi Chú

1. Câu số 1

CHỬI mà văng “xê” là từ CHỬI văng mất chữ C (giải phẫu cắt bỏ chữ C) thì còn lại HỬI; C… có một nghĩa là chữ viết tắt của cứt. Chửi mà văng Cứt, văng đái ra thì chúng mày “hửi”.

2. Câu 2

CHỬI mà không “hát” tức từ CHỬI không có chữ H (giải phẫu cắt bỏ chữ H) còn lại CỬI. Chửi mà không hát không hò như kiểu chửi mất gà, không hay ho, không có vần có điệu, không bằng văn thơ phú, chửi tục tĩu như bọn vô học thì chẳng khác gì Cửi  (cởi) đồ ra cho thiên hạ… xem dòng giống chín đời nhà mình.

3. Câu 3

Câm CH tức giải phẫu cắt bỏ hai chữ CH đi coi như CH câm thì còn lại Ửi (ửi  là phần còn lại của Hửi với H câm giống như oi sữa = hoi sữa) và Ngửi với Ng câm (giống như ù à ù ờ = ngù ngà ngù ngờ), có cùng nghĩa với hửi, ngửi: ửi = hửi =ngửi). “Những đứa hay ửi” hay hửi hay ngửi thường đánh hơi để chửi bậy. Dưới một khía cạnh “Những đứa hay ửi” hay đánh hơi là những thứ chó má. Có thể hiểu nghĩa “CH…” tùy ý (CH coi như là viết tắt của cha, chủ, chúa, chùa…).
.
Cả câu có nghĩa là Câm CH (a…) mày đi những thằng hay ửi (hửi, ngửi)
hay đánh hơi để chửi bậy chửi bạ như lũ chó má.

4. Câu 4

Câu cuối  CHỬI không (có) ỬI tức giải phẫu cắt bỏ hai nguyên âm ỬI hay hai nguyên âm này câm thì còn lại có CH.

Câu 4 có nghĩa là Chửi mà lũ chúng mày không Ửi thì CH (A) chúng mày ngửi.

(xem Hiện Tượng Chữ Câm  và Giải Phẫu Tiếng Việt  trong Tiếng Việt Huyền Diệu).

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: