GIẢI ĐÁP Y HỌC TRÊN ĐÀI VOA

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC Y HỌC TRÊN ĐÀI TIẾNG NÓI HOA KỲ (VOA).

Muốn xem hay nghe các giải đáp y học xin mời vào địa chỉ voanews.com, chọn phần Tiếng Việt, mục Y Học rồi tìm tên Nguyễn Xuân Quang

hay

http://www1.voanews.com/vietnamese/news/medical-qa/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: