Chương Trình TV Tinh Hoa Đại Tộc Việt

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TINH HOA ĐẠI TỘC VIỆT.

Muốn xem chương trình Tinh Hoa Đại Tộc Việt của tôi xin mời vào hệ thống truyền hình VBS (Vietnamese Broadcasting Services). Chương trình này phát hình vào xế trưa ngày thứ hai mỗi tuần và sau đó lặp lại một hai lần trong 24 giờ cùng ngày (giờ Cali, xin liên lạc với đài để có ngày giờ cập nhật chính xác).

VBS có hai hệ thống vệ tinh thế giới và thuật số (digital) địa phương (California).

Muốn xem VBS có ba cách:

1-VBS vệ tinh:

Muốn xem hệ thống truyền hình vệ tinh VBS, xem rất rõ ở toàn quốc Hoa Kỳ và Canada thì cần một đĩa vệ tinh (satellite dish) và một hộp nhận sóng (receiver). Hệ thống vệ tinh còn có thể xem thêm được tất cả các chương trình TV vệ tinh thế giới khác nữa Nếu đã xem được VTV4 của Việt Nam rồi thì chỉ cần tìm tần số của VBS (nếu dish loại tốt có hệ thống xoay tự động thì có thể tự tìm được tần số dễ dàng còn loại có hướng cố định, nếu tự làm không được, thì cần phải nhờ tới trợ giúp kỹ thật). VBS vệ tinh không tốn tiền hàng tháng.

Muốn xem VBS vệ tinh vào tần số 2359.

2-VBS địa phương

Ở Cali những loại TV digital đều xem được ngay còn các loại TV cũ thì cần một máy đổi sóng (converter) và một anten trời.

Muốn xem vào tần số 57.6.

3.Trên mạng: theo địa chỉ vbstivi.com

Nếu cần trợ giúp kỹ thuật hay có những thắc mắc, xin liên lạc với VBS theo Đ T 1-800-532-7403 hay 1-877-889-5377.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: