NGOẠI SỔ

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

NGOẠI SỔ

Tôi nằm đây,
Trong tiêu điểm không gian,
Nghe cái chết bầy nhầy man mát,
Lật bàn tay xem giờ tận số.
Thằng bé con Thần Chết leo qua cửa sổ.
Tôi giơ tay: bonjour!
Nó nhìn ngây ngố như thằng Mán rừng.
Tôi mời vào salon,
Nó lùi vào góc tối.
Tôi thương hại.
Nó nhẩy tới,
Chém tôi một nhát xuống vai.
Tôi mỉm cười,
Lưỡi hái gẫy làm hai.
Nó chậy không tìm ra đầu gối!
Nó trở về,
Tay cầm khẩu súng.
Nó bắn.
Khẩu súng chết,
Vì không còn viên đạn.
Mồ hôi ướt đầm trên trán,
Nó lậy như tế sao.
Tôi xách tai:
“Mày hãy về mài dao cho sắc,
Nói với tên Bắc-Đẩu, Nam-Tào
Sổ loài người không có tên tao trong Định Mệnh”.

Nguyễn Xuân Quang
(Thần Tượng, 1965)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: