NẾU EM BẰNG LÒNG

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

                     NẾU EM BẰNG LÒNG

Nếu em bằng lòng,
Sống cuộc đời lãng tử,
Cả cuộc đời ôm trọn nghĩa hôm nay,
Ngày hôm qua là ngày mới đẻ,
Ngày mai là ngày ta lìa cõi thế,
Chim bay, cò bay, mặc kệ chúng bay.
Nếu em bằng lòng,
Chúng mình sẽ khóc,
Khi thiếu một miếng khoai,
Chúng mình đồng thanh mà khóc.
Nước mắt không chẩy ra ngoài,
Mà sẽ chẩy vào trong.

Nếu em bằng lòng,
Chúng mình sẽ cười,
Cho những người yêu nhau hát.

Nếu em bằng lòng,
Chúng mình sẽ ngủ,
Bằng giấc ngủ mầu trắng.
Chúng mình sẽ không hôn nhau,
Chúng mình thơm nhau bằng cái thơm của thi nhân bẽn lẽn rụt rè.

            Nếu em bằng lòng,
Chúng mình là hai đứa bông lông,
Vừa là tên tù chung thân,
Vừa là tên tù vượt ngục,
Của nhà pha cõi thế trầm luân.

Anh xin nguyện làm thơ cho em đọc.
Xích lại gần đây, anh dậy ghép vần.

Nguyễn Xuân Quang

      (Thần Tượng, 1965).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: