BÀI THƠ TẶNG THẦY

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

 

BÀI THƠ TẶNG THẦY

Bước vào cơ thể viện,
Học giờ mổ đầu tiên,
Thây ma đen như mọi.
Xin chào xác chết bạn hiền.

Nhìn lâu sao ngường ngượng?
Mắt trắng rã con người.
Cuộc đời nhiều vui sướng?
Chết vẫn nhe răng cười!

Há miệng nữa mà chi!
Hỏi thời thế làm gì?
Hay còn nhiều đói khát?
Thôi mà, c’est la vie!

Kiếp sau hãy chừa đi,
Bất hạnh chọn làm gì!
Kiếp này xin chia sớt,
Đây bàn tay quân y!

Hãy cho xem bàn tay,
Để tôi coi tướng số,
Cuộc đời vì sao khổ?
Vì sao vào nằm đây?

Xin tôn lên làm thầy,
Này dao mổ, găng tay,
Này áo blouse mầu trắng,
Xin ngâm tặng bài này.

Nguyễn Xuân Quang
(Thần Tượng, 1965).

3 comments

 1. Bài Thơ Tăng Thầy … thật tuyệt vời cả Tình và Ý ( xin nhắc lại nhiều ) xin phép Bác sỹ cho chúng tôi phổ biến truyền bá như một Kệ Ngôn Nhập Hội của chúng tôi … chúng tôi là những Người Mỹ Gốc Việt tri ân sự cải tư Hoàn sinh của Hoa Kỳ lúc chúng tôi lâm vào thảm cảnh thuyền chìm giữa bể , lửa cháy quanh nhà , rên siết trong nhà tù cải tạo thì đưoc Hoa Kỳ đến cứu … nay lương hưu của chúng tôi gấp 10 lần lương Đại Tá Cụ Hồ … Xin Bác sĩ Hoan hỷ … bài thơ của Bác sỹ đạo ý thật hay Quốc Tổ Hoa Kỳ Đại Miếu chúng tội xin cung thỉnh Đạo Tôn

  1. Quang Nguyen · · Reply

   Cám ơn bác rất nhiều.
   Rất hoan hỷ.
   Xin cứ tùy nghi xử dụng.

   Nguyễn Xuân Quang
   bacsinguyenxuanquang.wordpress.com

 2. Sau ngày 30-4-1975 , Một Quốc Gia Việt nam ở ngoai lãnh thổ Việt Nam , quốc gia này bất diệt
  thăng tiến và quảng đại vô cùng đã độ dưỡng bao dung những kẻ đã đày đọa mình nên hàng năm đã gở hàng tỷ đô la về VN để … cảm ơn tinh thần và triết lý Cảm ơn Xác Chết cu/a bác sỹ Quang . Trân trọng …www.quocto.com Đao Tôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: