ĐI

                                 TÌM  ĐỌC

                                         ĐI

                      của Nguyễn Xuân Quang.

                                  Tập truyện du ký.

clip_image006

Nhà văn Hồ Trường An đã viết về truyện PHO trong tập này:

“… Và tôi đồng ý với anh Diệu Tần “Pho” của Nguyễn Xuân Quang tuyệt đẹp (đẹp về tình người). Và tôi thấy ở ông Quang và A.J. Cronnin hễ viết thì cứ khơi khơi mà viết, không đặt vấn đề gì ráo. Vậy mà tác phẩm họ gây xúc động mãnh liệt.

Đặt một vấn đề gì lúc cầm bút thì ta thường chết cứng trong vấn đề đó, cũng như chúng ta đan một cái lồng, xây một cái ngục để chui vào”…

(Văn số 84, tháng 6, 1989, trang 31).

Sách do Á Mỹ xuất bản, 1990, giá 15 Mỹ kim cộng thêm bưu phí.

            Liên lạc:

    Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
    P.O Box 18983
    Anaheim, CA 92817-8983, USA
    Tel. & Fax (714)-897-9413

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: