CA DAO TN TINH HOA DÂN VIỆT

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

TÌM  ĐỌC

Ca Dao Tục Ngữ, Tinh Hoa Dân Việt

của Nguyễn Xuân Quang.

clip_image005

Ca Dao Tục Ngữ, Tinh Hoa Dân Việt của Nguyễn Xuân Quang để tìm thấy hình bóng thuần Việt của mình trong tấm gương văn hóa Việt. Một quyển sách cần có trong mọi tủ sách gia đình Việt Nam. Sách do Y Học Thường Thức xuất bản, kỹ thuật Phan Đắc Khôi, hình bìa Khánh Trường, sách dầy gần 400 trang, giá  20 Mỹ kim.

Liên lạc:

Nguyễn Xuân Quang

P.O Box 18983
Anaheim, CA 92817-8983, USA
Tel. & Fax (714)-897-9413

Email: ngxuanquang@aol.com


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: