MẸ ĐÃ MẤT RỒI

        MẸ ĐÃ MẤT RỒI

Đất hỡi ! Trời ơi ! Mẹ mất rồi.

Tìm đâu ra mẹ nữa, than ôi !

    Buồn nào hơn nỗi buồn lìa mẹ,

   Thương tiếc làm sao nói hết lời.

                     *

Mẹ, có đêm ngồi vuốt tóc sâu.

        Mẹ buồn ngày trước, đợi ngày sau.

                        Thương người còn sống, thương người chết.

        Rũ xuống đôi mi, mỏi nguyện cầu.

*

Mẹ đã từng leo bao quả núi,

          Hứng từng giọt nước tự khe ngàn.

Mẹ có khi lên rừng quẩy củi,

       Khi Hòn Gay, Cẩm Phả làm than.

               *

    Mẹ chưa hề xỏ chân quần trắng,

         Vai chồng con, nặng gánh ai bằng ?

Túi mẹ, một đời mưa với nắng,

    Vẫn cài duy nhất, chiếc kim băng.

                *

Mẹ nhân đức, mẹ bao dung đời,

        Yêu nước, thương quê, mến giống nòi.

Thế sự thăng trầm, đen đổi trắng,

Mẹ khoan dung chỉ hé môi cười.

              *

    Đất hỡi ! Trời ơi ! Mẹ mất rồi!

Tìm đâu ra mẹ nữa, than ôi !

Nguyễn Xuân Quang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: