CHỮ NÒNG NỌC (kỳ 3)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

               CHƯƠNG I

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

                                                                    (Phần 3).

       Ngữ Pháp (Grammar) Của Chữ Viết  Nòng Nọc Vòng Tròn-Que.

              Dấu Của Chữ Viết Nòng Nọc Vòng Tròn-Que.

Nguyễn Xuân Quang

Như đã nói, nguyên thủy người tiền cổ vẽ bộ phận sinh dục cái đực hình nòng vòng tròn, nọc que để phân biệt cái đực, nữ nam. Ngày nay dấu tích dùng bộ phận sinh dục hãy còn mang tính cách “hiện thực” (“nguyên con”) như thời tiền cổ để chỉ cái đực, nòng nọc, âm dương cũng còn thấy ở các tộc còn giữ được dấu tích của nền văn hóa nguyên khai ví dụ các ngôi nhà làng, nhà con trai, nhà lang, nhà đình thì để chiếc nõ của đàn ông hay pho tượng người nam có cái nõ đâm thẳng ra như cái mũi lõ (phải nói là mũi nõ mới đúng nghĩa gốc nòng nọc! L là dạng nam hóa của N, Tiếng Việt Huyền Diệu). Ngược lại ở ngôi nhà nàng, nhà nường, nhà nòng thì để cái nường hay pho tượng nữ với cái nường rất cường điệu. Vì thế ở những ngôi nhà làng, nhà rông ta phải căn cứ vào các biểu tượng cái đực, nường nõ để phân biệt là nhà nàng hay nhà lang, nhà rông nòng, nữ hay nọc, nam.

Về sau “văn minh” hơn, ta thấy nhiều trường hợp dùng các vật biểu tượng cho cái, đực thay cho bộ phận sinh dục nam nữ ví dụ như nhạc cụ bộ gõ trống [trống có một nghĩa là đực (đực ruột thịt với đục, chisel là vật nọn mang dương tính như gà trống) là nọc, vật nhọn như heo nọc]. Những ngôi nhà thiêng liêng, thờ phượng nào có để trống trong nhà hay bên ngoài cạnh nhà, có trang trí trống là nhà mang dương tính. Nếu là nhà nọc thì là nhà trai tráng, nhà lang, nhà đình, nhà mặt trời. Còn những căn nhà nòng có trống là những căn nhà nòng của phía cha, nội, dương (âm nam). Những ngôi nhà trống thuộc loại nhà trai tráng, nhà lang, nhà đình, nhà mặt trời này còn thấy nhiều ở Nam Dương, Nam Đảo. Ở những nơi này gọi theo tiếng Đức là haus tambaran. Một ngôi nhà trống của người Batak, Nam Dương có để trống có mặt hình mặt trời ở đầu hồi. Đây là ngôi nhà trống mặt trời, nhà lang mặt trời, nhà đình mặt trời.

clip_image002clip_image003

Một ngôi nhà trống của người Batak, Nam Dương có để trống có mặt hình mặt trời ở đầu hồi (Colin Duly, p.93).

Ngược lại những nhà nào để cối trong nhà hay bên ngoài là nhà nòng, nhà nường, nhà nàng, nhà không gian (cối biến âm với cái). Cối nguyên thủy làm từ một khúc thân cây khoét rỗng mang hình ảnh bộ phận sinh dục nữ vì thế cối biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ. Chầy cối biểu tượng cho nõ nường. Cối biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ thấy rõ qua cấu trúc của một ngôi làng Dogon (Mali, châu Phi) dựa theo thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo có hình người lưỡng tính phái nằm trong Trứng Vũ Trụ.

clip_image005

Cấu trúc một ngôi làng Dogon, Mali, Africa hình Trứng Vũ Trụ (Duly, Colin hình 3, tr.40).

Ở phía dương bên phải có ngôi Nhà Hội Phái Nam Men’s Meeting House (tương đương với nhà lang, nhà đình của chúng ta) ở vị trí đầu người. Cũng ở phía dương này, ngôi đền thờ hình dương vật của làng trông giống linga của Ấn giáo, biểu tượng cho bộ giống phái nam (male sex organ ). Ở phía bên trái, âm, có những ngôi nhà phái nữ, dành cho phái nữ khi có kinh nguyệt phải ở riêng (menstrual house) ở vị trí bàn tay của hình người. Cũng phía trái âm này, phía dưới có tảng đá để “nghiền các hạt làm dầu ăn” (oil crushing) biểu tượng bộ phận sinh dục nữ có hình hai vòng tròn đồng tâm (hai vòng tròn đồng tâm là chữ nòng vòng tròn có nghĩa là hai âm, thái âm, cái, mẹ, bộ phận sinh dục nữ…). Tảng đá “nghiền dầu” thật ra là một cái cối. Cái cối bộ phận sinh dục nữ này đi đôi với bàn thờ dương vật có thể coi như hình chiếc chầy biểu tượng bộ phận sinh dục nam.

Trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn những nhà có để trống hay có dàn trống bên cạnh là những ngôi nhà nọc, dương, mặt trời, tiền thân của nhà lang, đình ngày nay. Những nhà nào để cối hay có cảnh giã chầy vào cối ở bên cạnh là nhà nòng, nhà nường, nhà nàng, nhà không gian. Ví dụ như trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, bên phía bán viên dương của nhóm 7 người nhẩy múa, ở góc trái của một căn nhà nọc (đầu mái có đỉnh nọc nhọn) có hình chiếc trống để nằm ngang sát mặt đất mang ý nghĩa đất thế gian (mặt bằng cõi thế gian) ứng với đất dương thế gian, dương thế gian, lửa thế gian Li và ở góc phải có người đánh trống hình lục giác để cao trên cây trụ diễn tả trống vũ trụ, ứng với dương vũ trụ, lửa vũ trụ Càn (theo Dịch số 6 là số thành, sinh tạo, tạo hóa). Căn nhà này là căn nhà trống của ngành nọc dương Càn Li. Bên cạnh ngôi nhà này có một dàn trống cũng xác định cho biết nhà này là nhà trống.

clip_image007

Nhà trống của ngành nọc Càn Li của nhóm dương 7 người nhẩy múa trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I. (hình trong Nguyễn Văn Huyên).

Ở bên bán viên âm 6 người nhẩy múa, ngôi nhà nọc ở phía góc phải có một chiếc trống cũng để nằm ngang nhưng không sát mặt đất mà nằm “lưng chừng trời” biểu tượng cho khí gió dương Đoài vũ trụ (Đoài thế gian là ao đầm). Trống mặt quay về phía trái mang nghĩa trống (dương) của âm (phía trái là phía âm). Dương (I) của âm (O) là thiếu âm (IO), về vật thể, thiếu âm là nguyên thể của khí gió. Vậy trống này diễn tả khí gió Đoài.

clip_image009

Nhà trống của ngành nọc Chấn Đoài của nhóm âm 6 người nhẩy múa trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I (hình trong Nguyễn Văn Huyên).

Ở góc trái có một vật hình chữ U hoa có góc cạnh, có chấm nọc mang nghĩa dương. U là dạng thái dương của O thái âm (hai nhánh đứng là hai nọc tức thái dương; Việt ngữ O là cô, mụ, nàng, mẹ dòng nòng, U là mẹ dòng lửa thái dương như Âu Cơ là U cơ, thái dương thần nữ của chúng ta). Có thể vật này làm bằng gỗ khoét rỗng. Đây có thể là thiết diện của một cái cối mang dương tính, thái dương hay cái trống mõ (một thứ trống âm) làm bằng thân cây khoét rỗng (slit drum). Đây có thể là một thứ trống cối thái dương, trống âm thái dương. Dù là cối thái dương hay trống cối thái dương thì cũng biểu tượng cho dương của thái âm, khuôn mặt nam của phía nòng âm tức âm nam ứng với Chấn. Bên cạnh ngôi nhà này cũng có một dàn trống cũng xác định cho biết nhà này là nhà trống.

Hai trống trong nhà nọc ở bán viên âm của nhóm âm 6 người nhẩy múa này là hai khuôn mặt dương của ngành nọc âm là Đoài Chấn đối ứng với căn nhà nọc dương Li Càn của bán viên dương của nhóm dương 7 người nhẩy múa.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, nhà trống (lang, mặt trời, đình) Càn Li là của ngành nọc Viêm Đế, Đế Minh (Càn), Kì Dương Vương (Li) và nhà trống Chấn Đoài là của ngành nòng Thần Nông Lạc Long Quân (Chấn), Hùng Vương (Đoài). Đối chiếu với Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc, nhà trống Càn Li là quả Bầu lửa đỏ Đế Minh Càn và con Hươu Cọc Kì Dương Vương Li thuộc ngành nọc con Gà Viêm Đế và nhà trống Chấn Đoài là con Cá Chép Lạc Long Quân Chấn và con Cua Hùng Vương Đoài thuộc ngành nòng con Tôm Thần Nông.

Trên trống Sangeang Malakamau, Nam Dương, một căn nhà nọc có một chiếc trống hay vật hình trống ở trên góc phải dưới cái gác lửng có để các hộp chứa đồ. Đây là căn nhà trống.

clip_image012 clip_image014

Căn nhà trống trên trống Sangeang Malakamau (A.J. B. Kempers, pl.4.02. f).

Căn nhà nọc ở bán viên bên kia có một vật hình cối ở góc phải trên.

clip_image017 clip_image019

Căn nhà trống cối hay nhà cối thái dương trên trống Sangeang Malakamau (A.J. B. Kempers, pl.4.02. f).

Ta thấy rất rõ những căn nhà trống hiện nay ở Nam Dương, Đa Đảo là di duệ của các ngôi nhà trống trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn.

Hai ngôi nhà nòng (âm, không gian) mái vòm (cong là nòng, âm) có cảnh giã chầy cối ở cạnh nhà xác quyết hai căn nhà này mang âm tính, của ngành nòng âm. Trong một ngôi nhà nòng ở bán viên dương của nhóm dương 7 người nhẩy múa trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I có một người giơ tay gõ vào một vật tròn trước bụng mà mọi người đều cho rằng đây là một chiếc trống tròn. Căn nhà nòng ở bán viên âm bên kia không có. Căn nhà nòng này mang dương tính nghĩa là của phía nọc, lửa, cha, nội…

clip_image021

Nhà nòng có trống (mang dương tính) của ngành nòng âm của nhóm dương 7 người nhẩy múa trên trống Ngọc Lũ I (hình trong Nguyễn Văn Huyên).

Trong các tôn giáo sau này, mặt trời dùng chỉ dương, mặt trăng chỉ âm như Bồ tát Bodhisattva Avalokieshvara lưỡng tính phái, lúc đầu là một người nam sau trở thành Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát thấy rất rõ qua tượng Phật Quán Thế Âm nhật nguyệt ở Bảo Sơn (Trung Hoa), tay phải cầm mặt trời dương tay trái cầm mặt trăng âm. Thần Cả Horus của Ai Cập cổ đội lốt thần mặt trời Ra lưỡng tính phái, có mắt phải là mặt trời dương và mắt trái là mặt trăng âm.

. . . . . .

Khi nòng vòng tròn và nọc que trở thành một biểu tượng thì nòng vòng tròn chỉ âm, nữ và nọc chỉ dương, nam ví dụ như người Ainu (Hà Di), thổ dân ở Nhật Bản có trụ bia mộ cho phái nữ phía trên đẽo hình đĩa tròn, còn bia mộ cho phái nam phía trên đẽo hình nọc nhọn.

Trong chữ viết nòng nọc, thì nõ nường vẽ hình nọc que và nòng O nguyên thủy có một ứng dụng dùng làm những dấu (mark, marker, accent) chỉ cái đực nòng nọc, âm dương. Trong phạm vi thu hẹp lại chỉ còn theo nghĩa cái đực thì dấu nòng nọc này tương đương với la, le trong Pháp ngữ.

Khi dùng làm dấu thì nòng vòng tròn và nọc que biến đổi đi thường thấy nhất ở dạng nòng vòng tròn tí hon và dạng chấm nhỏ, que nhỏ, đầu mũi mác.

Dấu có một khuôn mặt của một xác định ký (determinative). Du chữ viết nòng nọc là một ký biểu (logogram) thêm vào chỉ cho biết nghĩa hay phân biệt hai hay nhiều nghĩa có thể có.

1. Dấu Nòng

a. Dấu chấm rỗng hay hình vòng tròn tí hon (◦) (Minuscule blank circle).

Nòng vòng tròn tí hon hay chấm rỗng trong ngữ pháp chữ viết nòng nọc vòng tròn-que dùng làm dấu chỉ thị nòng, âm.

Ý nghĩa của dấu nòng vòng tròn rỗng tí hon hay chấm rỗng:

Nòng viết dưới dạng vòng tròn tí hon như cái chấm nhỏ rỗng vốn là dạng nguyên tạo, nguyên sinh, tạo hóa, vũ trụ (primitive or cosmic forms) của một nòng vòng tròn thường O. Dưới dạng nguyên tạo, nguyên sinh thì mọi thứ trong vũ trụ này đều là những vi thể nguyên tử, những hạt tròn hết sức nhỏ. Con người là cát bụi rồi lại trở về cát bụi.

Vì thế dấu nòng vòng tròn rỗng tí hon hay chấm rỗng có tất cả ý nghĩa của một chữ nòng vòng tròn thường O chỉ nòng, âm. Dấu nòng vòng tròn tí hon chỉ thị cho biết tất cả ý nghĩa của nòng, âm dưới lăng kính toàn diện, trọn vẹn của Dịch lý, nghĩa là phải lấy nghĩa dưới những diện vô cực (hư không), lưỡng nghi, tứ tượng (thái dương, thiếu dương, thái âm, thiếu âm)… của nòng, âm. Ngoài ra còn có thêm một khuôn mặt mang tính nguyên tạo, nguyên sinh, tạo hóa, vũ trụ.

Xin đưa ra vài ba ví dụ:

-Mặt trời nòng âm hình đĩa tròn của Ai Cập cổ.

Như đã nói, Ai Cập cổ thuộc dòng nòng âm có mặt trời hình đĩa tròn không có nọc tia sáng. Vì thế mặt trời Ai Cập cổ nhiều khi có dấu nòng vòng tròn rỗng tí hon chỉ cho biết đó là mặt trời nòng, âm.

Ví dụ:

. hình ngữ Ai Cập cổ mặt trời hay ánh sáng.

clip_image023

Linh tự mặt trời hay ánh sáng hình vòng tròn dòng âm có dấu nòng hình vòng tròn tí hon ở tâm (Richard H. Wilkinson p.129).

.linh tự Re hay Ra.

clip_image025

Linh tự Re hình nòng vòng tròn có dấu nòng vòng tròn rỗng tí hon.

Thường thường ta thấy linh tự Thần mặt trời Re hay Ra là vòng tròn có chấm đặc (mang khuôn mặt nọc dương), ở đây có dấu nòng vòng tròn rỗng tí hon cho thấy đây là khuôn mặt nòng âm của Re (nên nhớ Re hay Ra là mặt trời Tạo Hóa lưỡng tính phái). Những tộc thuộc ngành nòng âm viết Re với dấu nòng vòng tròn rỗng tí hon này. Ở đây ta cũng thấy rõ dấu nòng vòng tròn rỗng tí hon mang khuôn mặt ý nghĩa tạo hóa, nguyên tạo vì Ra có một khuôn mặt là mặt trời tạo hóa (sun as Creator). Các nhà Ai Cập học ngày nay không biết chữ viết nòng nọc nên không hiểu tại sao khi thì Ra hay Re diễn tả bằng chữ vòng tròn có chấm khi thì là vòng tròn có nòng vòng tròn rỗng tí hon (và có thể Ra là khuôn mặt dương, còn Re là khuôn mặt trời âm vì A mang dương tính như thấy qua tên Adam và E mang âm tính như thấy qua tên bà Eva, xem dưới, phần mẫu tự ABC). Họ không nhìn Ra/Re dưới lăng kính lưỡng hợp, nòng nọc, âm dương và Dịch nên giải thích văn hóa Ai Cập cổ chỉ bằng một con mắt, thường là con mắt phải, dương.

.Tên Đại Đế Ramesses II (Ramesses The Great).

Tên vị này thấy viết dưới nhiều dạng:

clip_image027

                                                                       Hình ngữ Ramesses.

Chữ R khi thì viết theo linh tự Ra vòng tròn có nòng vòng tròn rỗng tí hon khi thì viết dưới dạng con cò Ibis, biểu tượng của Thần Cò Thoth. Khi viết với hình vòng tròn có dấu nòng vòng tròn rỗng tí hon, ta phải hiểu là Ramesses có một khuôn mặt (hay đội lốt) Re tạo hóa, lưỡng tính phái và có thể Ramesses thuộc ngành nòng, âm (vị Pharaohs này là người duy nhất cho tạc tượng vợ cao bằng mình, thường thường các tượng vợ, con đi chung với các Pharaohs không cao quá nửa thấn dưới của các Pharaohs).

.Mặt trời Tạo Hóa của người Uighur: theo James Churchward, mặt trời Tạo Hóa của người Uighur cũng có hình hai vòng tròn đồng tâm tương tự (1965, tr. 77)

clip_image029

                                       Mặt trời của người Uighur (James Churchward).

.Hình mặt trời hai vòng tròn đồng tâm này cũng thấy trong các hình vẽ trên đá biểu tượng thần mặt trời hay người mặt trời ở Vitlycke, Thụy Điển (H. R. Ellis Davidson, Scandinavian Mythology, tr. 62-63).

clip_image031

Hình vẽ trên đá biểu tượng thần mặt trời hay người mặt trời ở Vitlycke, Thụy Điển (H. R. Ellis Davidson, Scandinavian Mythology).

-Chiếc mũi cong hình móc câu của Thần Mưa Chac của Maya là một hình ngữ hay chữ hình móc câu có nghĩa là nước chuyển động, nước dương, sóng cuộn, mây, liên hệ với sấm mưa (nước-lửa) (xem chương Dấu, Hình, Vật Biểu Tượng trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á). Trên mũi hình móc câu có nghĩa nước chuyển động, mây này có hai hình ngữ ba vòng tròn đồng tâm với vòng tròn ở tâm rất nhỏ có thể coi như là một dấu.

clip_image033

                                                                     Thần Mưa Chac của Maya.

Hai vòng tròn đồng tâm ở ngoài có nghĩa là hai âm, thái âm, nước âm và vòng tròn tí hon ở tâm là dấu, ở đây có nghĩa chính chỉ nước, nước sinh tạo, từ không gian, từ trời, mưa. Chiếc mũi cong hình móc câu chỉ nước chuyển động và hai vòng đồng tâm có nghĩa là nước âm và dấu vòng tròn tí hon chỉ nước không gian mang tính sinh tạo, mưa cho biết vị thần Chac là Thần Mưa một trăm phần trăm. Chiếc mũi chính là tên của vị thần Mưa này. Ngày nay không một nhà Maya học nào biết nghĩa cái mũi này vì không biết chữ viết nòng nọc vòng tròn-que .

-hình mặt trời, mặt trăng của Tây Tạng:

clip_image035

Mặt trời và mặt trăng (Robert Beer, plate 65).

Mặt trăng âm được biểu tượng bằng hình con thỏ. Tại sao con thỏ được chọn làm biểu tượng cho mặt trăng? Xin thưa con thỏ có hai tai dài, đối ứng với hai cái sừng của con hươu cọc. Hai tai thỏ là hai nọc, là thái dương mang tính âm vì có đầu tròn. Mặt trăng có hình con thỏ là mặt trăng thái dương của ngành nòng âm. Mặt trăng này mang tính dương hay thuộc ngành dương vì con thỏ quay mặt về phía tay phải. Mặt trăng tròn có hình con thỏ mang dương tính này đối nghịch với hình trăng lưỡi liềm có hai đầu nhọn (thái dương) của ngành dương. Đây có thể là ông trăng của ngành âm. Lưu ý, vì mặt trăng âm nên con mắt thỏ có hình tròn và con ngươi là cái dấu hình chấm rỗng hay hình vòng tròn tí hon mang âm tính. Mặt trăng âm cũng vẽ ở bên trái tức phía âm và mây ở dưới mặt trăng cũng là mây âm vì cái đuôi quay về phía trái. Ngược lại mặt trời có hình đĩa tròn hay vòng tròn, không có tia sáng là mặt trời của dòng âm. Mặt trời vốn mang dương tính nên được biểu tượng bằng hình con chim có mỏ nhọn hình mũi lao thái dương. Tuy nhiên vì là mặt trời của dòng âm nên con chim này là con chim mặt trời thái dương có âm tính do đó con mắt có hình thuôn tròn đầu bên trái mang âm tính và cạnh thẳng góc bên phải mang dương tính. Con ngươi là cái dấu chấm rỗng mang âm tính. Ta cũng thấy mặt trời vốn tính dương nên ở bên phải, mây dưới mặt trời cũng là mây dương vì đuôi quay về phía bên phải dương. Rõ ràng đám mây hiệp (accord) theo âm dương của mặt trăng âm, mặt trời dương.

-Trong thần thoại Ấn Độ, nữ thần Lajjagauri được cho là mang khuôn mặt của vị nữ thần thiên nhiên (nature) Prakriti, biểu tượng cho khoái lạc và mắn sinh.

clip_image037

(Devdutt Pattanaik)

Ta thấy mặt và bộ phận sinh dục diễn tả bằng đóa hoa giống hoa sen có ba vòng đồng tâm trong khi đầu vú diễn tả bằng hai vòng tròn đồng tâm. So sánh với cái cối bộ phận sinh dục nữ hai vòng tròn đồng tâm ở ngôi làng của người Dogong ở trên ta thấy vòng tròn tí hon trong hai vòng tròn ở hai đóa hoa mặt và bộ phận sinh dục có thể coi là hai dấu nòng vòng tròn túi hon.

Hình hoa bộ phận sinh dục ba vòng tròn đồng tâm này giống hình mặt trời bộ phận sinh dục nữ thấy trong hang Dudumahan, ở đảo Kei, Đông Nam Dương.

clip_image039

Mặt trời bộ phận sinh dục nữ thấy trong hang Dudumahan, ở đảo Kei, Đông Nam Dương (rearranged after Ballard, Madanjeet f. 313 )

-trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, dấu vòng tròn tí hon này thấy:

.ở trong những khoảng không gian giữa các nọc tia sáng ở trống Mèo Vạc III có những chữ hai vòng tròn đồng tâm với vòng tròn trong là những vòn tròn nhỏ.

clip_image041

Khoảng không gian có hình ngữ hai vòng tròn đồng tâm trên trống Mèo Vạc III

(Phạm Huy Thông chủ biên, hình chỉ lấy một phần).

Nếu coi vòng tròn nhỏ là một dấu thì chữ hai vòng tròn đồng tâm này, theo duy âm có nghĩa là không gian âm (vòng ngoài có thể diễn tả không gian vì chữ này nằm ở khoảng không gian giữa các nọc tia sáng, chữ này dùng để cho biết tên, biết tính nòng nọc, âm dương của khoảng không gian), còn theo duy dương, coi vòng tròn ngoài là mặt trời đỉa tròn dòng âm thì đây là mặt trời nòng âm dòng âm (ta thấy rõ tia sáng mang âm tính có hình thon đầu bút lông khác với tia sáng nọc mũi mác mũi tên mang dương tính như trên trống Ngọc Lũ I).

Nếu coi vòng tròn nhỏ cũng là một chữ thì đây là chữ hai vòng tròn, hai âm, thái âm. Trống này thuộc ngành nòng âm có mặt trời 12 nọc tia sáng âm Chấn/Cấn nhưng nghĩa sinh tạo mang tính trội (dominant) vì có hiện diện của dấu nòng vòng tròn rỗng tí hon sinh tạo và không có tượng cóc (đa số các trống có mặt trời 12 nọc tia sáng có một khuôn mặt sấm mưa có các tượng cóc (xem giải đọc trống này).

. ở tâm của ba vòng tròn đồng tâm trên mặt trống (tympanum) Cổ Loa II. Nếu coi nòng vòng tròn tí hon là dấu thì hai vòng tròn còn lại là hai chữ nòng O, hai âm, thái âm có một nghĩa là nước. Ở đây nuớc với dấu nòng vòng tròn rỗng tí hon mang tính sinh tạo, tạo hóa, trời nên là nước mưa, mưa. Trống này là trống mưa, sấm mưa. Điểm này được xác định, xác quyết bởi sự hiện diện của hình tượng cóc.

clip_image043

Một mảnh mặt trống đồng Cổ Loa II (Phạm Huy Thông chủ biên).

Nếu coi vòng tròn tí hon là một chữ thì ta có chữ ba nòng vòng tròn O, tức siêu nòng âm, Khôn, có một khuôn mặt nước không gian, mưa.

Một điều cần phải nêu ra ở đây là thành Cổ Loa do An Dương Vương thuộc dòng Mặt Trời Nước Lạc Long Quân xây nên có hai vòng thành tức hai OO, thái âm, nước. Dân Cổ Loa thuộc tộc, ngành âm, nước nên đã làm ra trống Cổ Loa II dùng làm trống biểu cho tộc, ngành nước, Khôn âm của họ nên trống biểu của họ có khắc ghi hình ngữ này. Trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn mang sắc thái địa phương, là trống biểu của vùng làm ra trống. trống đồng nòng nọc, âm dương là của Đại Tộc Việt không phải của Trung Hoa (xem Trống Đồng Nòng Nọc Là Của Đại Tộc Việt hay Của Trung Hoa?).

b. Dấu nòng vòng tròn lớn.

Nhiều khi hai vòng tròn đồng tâm to gần bằng nhau, một trong hai vòng tròn cũng có thể coi như là dùng làm dấu nòng O.

Ví dụ như con mắt thường được biểu tượng bằng hình vòng tròn có chấm. Linh tự Ai Cập cổ vòng tròn có chầm có nghĩa là mặt trời Ra và cũng có nghĩa là con mắt (mặt trời là con mắt của vũ trụ, “trời có mắt”). Con mắt hình mặt trời vòng tròn có chấm là con mắt dương (mặt trời là dương).

Trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, các loài chim thú có con mắt là một nòng vòng tròn có con ngươi là một chấm đặc mang dương tính như cò, hươu chẳng hạn còn các con mắt của các loài chim thú có hai nòng vòng tròn đồng tâm và con ngươi là chấm đặc là con mắt mang tính âm, con mắt âm. Những loài chim thú có mắt âm hai nòng vòng tròn đồng tâm và con ngươi chấm đặc, theo duy âm, có một nghĩa là nước âm. Những loài chim thú này là loài chim thú nước hay sống được dưới nước. Ví dụ như mắt của những con cá sấu trên trống Hòa Bình, mắt của các con chim ở cùng một vành với các con hươu trên trống Ngọc Lũ I. Những con chim nước này, dưới mỏ có túi nang là những con nông (nông biến âm với nang).

clip_image045

Chim nông có con mắt âm trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.

Gouloubev trước đây cho các con chim này là chim cắt (hornbill) là sai. Chim cắt có mỏ rìu mang dương tính nên có mắt dương chỉ có một vòng tròn có chấm.

Ta thấy rất rõ con mắt của con chim nông nước này là con mắt thông thường một vòng tròn có chấm cộng thêm một vòng tròn lớn bên ngoài thì nòng vòng tròn lớn này coi như là một cái dấu nòng vòng tròn lớn chỉ nòng, âm, nước.

Trường hợp dấu nòng vòng tròn to dùng làm một thứ dấu thì có thể nó mang tính thế gian khác với dấu nòng vòng tròn rỗng tí hon mang tính nguyên sinh, tạo hóa (trống Ngọc Lũ I là trống thế gian vì có cảnh sinh hoạt nhân sinh).

c. Dấu hai vòng tròn

Trong ba vòng tròn đồng tâm, hai vòng tròn bên trong cũng có thể coi như là dùng làm cái dấu nòng O. Ví dụ hình mặt trời âm nguyên sơ vẽ trên đá (petroglyph) có hình bộ phận sinh dục nữ thấy ở hang Dudumahan trên đảo Kei, phía Đông Nam Dương.

clip_image039[1]

Mặt trời âm có hình bộ phận sinh dục ở hang Dudumahan trên đảo Kei, Đông Nam Dương (Madanjeet Singh).

Nếu coi vòng tròn bên ngoài là cái lỗ sinh dục nữ thì hai vòng tròn trong có thể coi như là cái dấu hai nòng vòng tròn, hai âm, thái âm có một nghĩa là cái, nữ. Còn nếu coi cả ba vòng tròn đều là chữ cả, ta có chữ ba vòng tròn mang nghĩa siêu nòng âm, Khôn (xem chữ ba vòng tròn đồng tâm ở dưới).

Trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, ngôi nhà nòng không gian có mái vòm vũ trụ, vòm trời mang âm tính nói ở trên, hai đầu mái có “bảng hiệu”, “bảng tên” viết bằng chữ ba vòng tròn. Nếu coi hai vòng tròn bên trong là một cái dấu nòng hai vòng tròn mang nghĩa, nòng, âm, thái âm, nước… và vòng ngoài là chữ nòng không gian thì căn nhà này là nhà nòng không gian thái âm ngành nước. Còn nếu coi cả ba vòng tròn là ba chữ nòng vòng tròn OOO thì là siêu nòng âm, Khôn, nòng không gian O, thái âm, nước OO.

.

d. dấu ba vòng tròn

Ba vòng tròn cũng có thể dùng làm dấu chỉ siêu nòng âm, âm thái âm, Khôn, nước không gian, sinh tạo… Ví dụ bộ thủy của Hán ngữ gồm có ba chấm phát gốc từ hình ba giọt nước là một thể biến dạng của chữ ba vòng tròn OOO (viết riêng rẽ), ba âm tức quẻ Khôn có một nghĩa là nước thái âm, nước vũ trụ.

clip_image047

                                                                                Bộ thủy của Hán ngữ

Ở đây cần phân biệt chấm giọt nước vòng tròn mầu đen là mầu âm, mầu nước âm khác với dấu chấm đặc mang dương tính (xem dưới). Các bộ trong Hán ngữ cũng có thể coi như là một thứ dấu (mark, marker hay accent) biến dạng, một loại xác định ký (determinative).

*Xin lưu tâm

.Ở những hình vòng tròn đồng tâm, nếu hình ở trong cùng rất nhỏ, không cân xứng với kích thước (size) của những hình còn lại thì đây thường là cái dấu chấm rỗng. Cần phải phân biệt dấu vòng tròn rỗng tí hon này với nòng vòng tròn rỗng tí hon dùng như một chữ không phải là dấu. Cần phải phân biệt dấu với chữ. Theo nguyên tắc dấu thường nhỏ hơn chữ. Nhiều khi phải dựa vào bài bản mới biết rõ là dấu hay chữ.

.Có những trường hợp coi chấm rỗng là những chấm trắng, có mầu trắng lại diễn tả là dương và ngược lại chấm đặc coi là chấm đen lại diễn tả là âm như thấy trong các hình Hà đồ (River map) và chấm đen cũng có thể là những con số như trong các con số của Maya (từ số 1 đến số 4). Cần phải phân biệt những chấm vòng tròn là dấu, là chữ, là vòng tròn mầu đen trắng, là những con số.

.Dấu nòng vòng tròn (dù là một vòng tròn tí hon, vòng tròn lớn, hai hay ba vòng tròn) phải được đọc và lấy nghĩa đúng theo Dịch lý.

(còn tiếp).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: