VÀI DÒNG TIỂU SỬ VỀ CHỦ BLOG

 

clip_image002[4]

-Những tác phẩm mới xuất bản thêm sau 1990:

.Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt (Y Học Thường Thức xuất bản, 1999).

. Ca Dao Tục Ngữ, Tinh Hoa Dân Việt, (YHTT xuất bản 2002).

.Tiếng Việt Huyền Diệu (Hừng Việt xuất bản, 2004).

.Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc (sách và trò chơi) Hừng Việt xuất bản 2006.

.Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á, Hừng Việt xuất bản 2008.

-Nguyên là bác sĩ phụ trách giải đáp y học của đài BBC của Anh Quốc.

-Hiện là bác sĩ phụ trách giải đáp y học của đài VOA của USA.

-Hiện phụ trách chương trình truyền hình Tinh Hoa Đại Tộc Việt  phát hình hàng tuần trên hệ thống truyền hình vệ tinh VBS (Vietnamese Broadcasting Services) .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: