GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

  GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

         CỦA CHỦ BLOG 

               

        1.  GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG

                          ĐÔNG NAM Á.

          clip_image001

                          TÌM ĐỌC

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và  II)

                       của NGUYỄN XUÂN QUANG.

.Một tác phẩm tác giả đầu tư gần một nửa đời người. Một tác phẩm viết gần 30 năm mới hoàn tất. 
.Một khai phá độc đáo về trống đồng nòng nọc, âm dương Đông Sơn. Từ trước tới nay chưa một học giả nào trong nước cũng như trên thế giới hiểu thấu được ý nghĩa đích thực của trống đồng. 
.Sự khai phá về trống đồng nòng nọc, âm dương Đông Sơn, nhất là sự khám phá ra chữ viết Nòng Nọc của tác giả sẽ mở ra một cánh cửa giúp cho  các nhà nghiên cứu các nền văn minh cổ thế giới. 
.Trống đồng nòng nọc, âm dương Đông Sơn diễn giải Vũ Trụ Tạo Sinh, là giáo biểu của Vũ Trụ giáo, là bộ Dịch nòng nọc bằng đồng, nền tảng của nền văn minh Đông phương nói riêng và của nhân loại nói chung. Trống đồng âm dương cũng là bộ sử đồng của Đại Tộc Việt.
.Đọc Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á để tìm thấy bản sắc Việt, để tìm thấy căn cước Việt của mình.

.Bộ sách gồm 4 tập, tập I và II này nói tổng quát về trống đồng âm dương để giúp tìm hiểu và giải đọc trống đồng. Tập III và IV sẽ giải đọc những trống chính yếu quan trọng. Sách có hàng trăm hình ảnh do tác giả thu thập ở khắp nơi trên thế giới. Tập I dầy 400 trang giá 70 Mỹ kim kể cả bưu phí. Tập II dầy 468 trang giá 80 Mỹ kim kể cả bưu phí.

Mua qua tác giả, với giá đặc biệt là 75 MK cả hai tập bao luôn bưu phí.

Liên lạc: 
                tác giả Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
                P.O. Box 18983, Anaheim, CA 92817-                8983, USA.
                Tel. & Fax: (714)-897-9413 
                Email: ngxuanquang@aol.com
và nhà sách Tự Lực (có bán qua internet qua địa chỉ
buybook@tuluc.com.

            2. VIỆT DỊCH BẦU CUA CÁ CỌC

                              TÌM MUA

           VIỆT DỊCH  BẦU CUA CÁ CỌC

                (Viết bằng song Ngữ: Việt và Anh

       ngữ gồm có  SÁCH và BỘ TRÒ  CHƠI)

                          của Nguyễn Xuân Quang.

Một tác phẩm được diễn dịch theo truyền thuyết  và huyền sử Việt dựa trên trò chơi Bầu Cua Cá Cọc. Bàn Bầu Cua Cá Cọc diễn tả một thứ Dịch ứng với truyền thuyết và cổ sử Việt.
Đây là Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc hay Dịch Con Cua Hùng Vương. Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc là Cốt Lõi của nền văn hóa Việt. 

            clip_image002           clip_image003

.Qua trò chơi đầy hứng thú này, đây là  MỘT CÁCH thật là DỄ DÀNG, DỄ HIỂU, DỄ NHỚ  và VUI THÍCH để HIỂU,  để HỌC VÀ để  DẬY TRUYỀN THUYẾT VIỆT, HUYỀN SỬ  VIỆT, CỔ SỬ VIỆT VÀ VIỆT DỊCH.
.Đây là một món quà văn hoá, giáo dục đầy ý nghĩa  để tặng nhau nhất là tặng cho người ngoại quốc để phổ biến truyền thuyết, cổ sử Việt và Việt Dịch.
.Đậy là một trợ huấn cụ  giúp cho các thầy cô, giáo sư, các nhà giáo dục dùng để giảng dậy truyền thuyết, cổ sử, văn hóa và Việt Dịch từ trình độ tiểu học tới đại học cho người Việt và người ngọai quốc nhất là cho giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại.
.Đây là một kim chỉ nam, một cẩm nang giúp các nhà làm văn hóa Việt sửa lại, điều chỉnh laị  những sai lầm, lệch lạc về văn hóa Việt hiện nay.
.Đây là một cách khai tâm học Dịch bằng hình ảnh và trò chợi rất hữu hiệu cho những ai muốn học và tìm hiểu Dịch lý mà không muốn bị “mắc (vào) Dịch”.
.Ngoài ra Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc cũng có thể dùng để Giải Đọc Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á vì trống đồng âm dương Đông Nam Á là một bộ Dich nòng nọc bằng đồng, cũng là một thứ Việt Dịch, ruột thịt với Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc (xem Giải Đọc Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á).      

Sách và trò chơi do Hừng Việt xuất bản, hình bìa, bàn Bầu Cua và kỹ thuật do họa sĩ Khánh Trường minh họa, giá trong Hoa Kỳ 20 Mỹ kim, riêng Poster Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc  giá 5 Mỹ Kim, mua qua bưu điện cộng thêm bưu phí.

Liên lạc tác giả:

                Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
                P.O. Box 18983, Anaheim, CA 92817-                8983, USA.
                Tel. & Fax: (714)-897-9413 
                Email: ngxuanquang@aol.com
và nhà sách Tự Lực (có bán qua internet qua địa chỉ
buybook@tuluc.com.

            Mua qua tác giả có giá đặc biệt.

        

                   3. TIẾNG VIỆT HUYỀN DIỆU

                                     TÌM ĐỌC

                   TIẾNG VIỆT HUYỀN DIỆU

                          của Nguyễn Xuân Quang.

Một tác phẩm với nhiều khai phá mới trong Việt Ngữ như Hiện Tượng Chữ Câm, Biến Âm Lịch Sử, Tiếng Láy, Gốc Chữ Trong Việt Ngữ, Giống Đực Giống Cái Trong Việt Ngữ, Dịch Lý và Việt Ngữ,  Đức Chúa Jesus Nói Tiếng Việt và Ngôn Ngữ Việt có thể là Nguồn Gốc của Ngôn Ngữ Loài Người…

clip_image004

Sách do Hừng Việt xuất bản, hình bìa và kỹ thuật Phan Đắc Khôi, dầy gần 500 trang,

giá trong Hoa Kỳ 30 Mỹ kim, ngoài Hoa Kỳ cộng thêm bưu phí. Liên lạc các nhà sách lớn hay tác giả

                Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
                    P.O. Box 18983       
                    Anaheim, CA 92817-8983, USA.
                    Tel. & Fax: (714)-897-9413
                    Email:
ngxuanquang@aol.com

và nhà sách Tự Lực (có bán qua internet qua địa chỉ buybook@tuluc.com.

        4. CA DAO TỤC NGỮ TINH HOA DÂN VIỆT

                                TÌM  ĐỌC

         Ca Dao Tục Ngữ, Tinh Hoa

                   Dân Việt

                    của Nguyễn Xuân Quang.

clip_image005

Ca Dao Tục Ngữ, Tinh Hoa Dân Việt của Nguyễn Xuân Quang để tìm thấy hình bóng thuần Việt của mình trong tấm gương văn hóa Việt. Một quyển sách cần có trong mọi tủ sách gia đình Việt Nam. Sách do Y Học Thường Thức xuất bản, kỹ thuật Phan Đắc Khôi, hình bìa Khánh Trường, nhà sách Văn Nghệ phát hành, sách dầy gần 400 trang, giá  20 Mỹ kim cộng thêm bưu phí.

            Liên lạc:

Nhà sách Văn Nghệ
         P.O BOX 2301
        WESTMINSTER, CA 92683 USA
    Tel. & Fax: (714)-527-5761

Hay

    Nguyễn Xuân Quang
    P.O Box 18983
    Anaheim, CA 92817-8983, USA
    Tel. & Fax (714)-897-9413

Email: ngxuanquang@aol.com

và nhà sách Tự Lực (có bán qua internet qua địa chỉ buybook@tuluc.com.

                    

               5. ĐI

                      TÌM  ĐỌC

                            ĐI

            của Nguyễn Xuân Quang.

                     Tập truyện du ký.

clip_image006

Nhà văn Hồ Trường An đã viết về truyện PHO trong tập này:

“… Và tôi đồng ý với anh Diệu Tần “Pho” của Nguyễn Xuân Quang tuyệt đẹp (đẹp về tình người). Và tôi thấy ở ông Quang và A.J. Cronnin hễ viết thì cứ khơi khơi mà viết, không đặt vấn đề gì ráo. Vậy mà tác phẩm họ gây xúc động mãnh liệt.

Đặt một vấn đề gì lúc cầm bút thì ta thường chết cứng trong vấn đề đó, cũng như chúng ta đan một cái lồng, xây một cái ngục để chui vào”…

(Văn số 84, tháng 6, 1989, trang 31).

Sách do Á Mỹ xuất bản, 1990, giá 15 Mỹ kim cộng thêm bưu phí.

            Liên lạc:

    Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
    P.O Box 18983
    Anaheim, CA 92817-8983, USA
    Tel. & Fax (714)-897-9413

  

            6. NHỮNG MẢNH ĐỜI TỊ NẠN

                            TÌM  ĐỌC

               NHỮNG MẢNH ĐỜI TỊ NẠN

                    của Nguyễn Xuân Quang.

Tập truyện viết về những mảnh đời tị nạn.

clip_image007

Nhà thơ, nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh đã viết về tác phẩm này:

Với riêng cảm quan của tôi, một độc giả, Nguyễn Xuân Quang là nhà văn tạo dựng được ấn tượng riêng biệt cho mình qua những tác phẩm đã in. Từ tập truyện ngắn “Tình Thù” tới Người Căm Thù Ruồi” rồi bây giờ “Những Mảnh Đời Tị Nạn”. Những điều dàn trải của ông trên giấy trắng mực đen hình như có nhiều chất khác lạ, từ hình thức trình bầy đến nội dung mang theo, so vớ nhiều nhà văn đồng thời khác…

Đọc xong những trang sách của “Những Mảnh Đời Tị Nạn” tôi nghĩ văn chương Việt Nam ở Hải Ngoại hôm nay lại có thêm một sắc thái mới…”

     (Đọc Những Mảnh Đời Tị Nạn, Người

Việt thứ bẩy 06.05.1989, trang B3-B4).

Sách do Xuân Thu xuất bản, 1988, giá 9 Mỹ kim.

                    Tác giả không giữ sách.

     

                7. NGƯỜI CĂM THÙ RUỒI

                      TÌM  ĐỌC

               NGƯỜI CĂM THÙ RUỒI

                     TẬP TRUYỆN

                    của Nguyễn Xuân Quang.

clip_image008

Người Việt xuất bản, 1986, giá 6 Mỹ Kim

               Tác giả không giữ sách.

            

             8. TÌNH THÙ

                    TÌM  ĐỌC

                 TÌNH THÙ

                     TẬP TRUYỆN

                    của Nguyễn Xuân Quang.

clip_image009

Tình Thù dưới mắt:

.Hà Huyền Chi:

Trước hết, nhìn chung quanh Tình Thù anh đã tạo một chỗ đứng sáng chói và vững vàng trong số các nhà văn hàng đầu của Việt Nam trước và sau 75. Tôi rất khoái lối văn của anh, sáng sủa, nhiệt tình như cái đẹp của tuổi dậy thì không phấn son làm dáng. Những nhận xét tinh tế chứa nhiều rung động hơn là lối nhìn tỉ mỉ chẻ sợi tóc làm tám với ẩn ý khoe khoang sự hiểu biết của người viết. Trên hết cả là những nụ cười đen dàn trải mang một hấp lực lôi cuốn người đọc tới những dòng chữ cuối…”

(Thư riêng viết về Tình Thù, Lacey, 8-01-83).

.Lê Huy Oanh

Qua lối hành văn cũng như tư tưởng của ông, ta thấy tác giả Nguyễn Xuân Quang  hay ngả vào lối hài hước (humor) nhẹ nhàng, sự hài hước dìu dịu nhưng tinh quái, dễ khiến người đọc vừa mỉm cười vui vẻ vừa thương cảm, xúc động…

Nói tóm lại trong tập Tình Thù, tất cả các truyện đều có đề tài mới, hầu như chưa từng thấy trong tiểu thuyết Việt Nam trước 75.

                     (Văn, Viết Về Tình Thù).

.Võ Đình

Trong bối cảnh của những truyện tang thương tủi nhục, ông thường vẽ qua – nhưng với những nét rất sắc sảo, gần như tếu mà lại bàng hoàng một nỗi niềm ẩn kín- hình ảnh một cành hoa, một cây đào, một bụi dạ lý hương. Ở Nguyễn Xuân Quang,sự nuối tiếc nhớ thương không đậm nét và tôi cho đó là một thành công, cho bằng một sự trực diện với thực tại, một thực tại hàng ngày, tầm thường nhưng quái dị, ghê rợn, một thứ fantasme. Cách đây mấy năm tôi có viết một bài về Kuniyoshi, một họa sĩ Nhật-Mỹ bậc thầy. Ngày nay tôi tìm thấy lại, dầu chỉ một ít thôi, cái không gian ngỡ ngàng mà đột ngột, đắng cay mà bất thần đó…

         (Viết về Tình Thù, Đời Mới ngày 20-5-1982, trang 18).

Mai An xuất bản, 1986, giá 5 Mỹ Kim.

          Tác giả không còn sách.

        

              9. THẦN TƯỢNG

                      THẦN TƯỢNG

                                 Thơ

               của Nguyễn Xuân Quang.

clip_image010

Tao Đàn xuất bản 1965 tại Saigon.

            Không còn sách.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: